Bulutunuz ne kadar Temiz?

Rapor - 18 Nisan, 2012
Greenpeace’in International’ın hazırladığı son rapora göre, önde gelen bilişim şirketleri tarafından kullanıma sunulan Bulut Bilişim sistemlerine (Cloud) talebin artması, kömür ve nükleer gibi kirli enerjilerin kullanımını da artırıyor.

“Bulutunuz ne kadar Temiz?“adlı rapor teknoloji dünyasında günden güne artan uçuruma dikkat çekiliyor. Bir yanda bulutlarını temiz enerjiyle işletme taraftarı olan Google, Yahoo! ve Facebook, diğer yanda artmakta olan veri merkezlerini ısrarla kömür ve nükleer enerji kullanılan şebekelerin bulunduğu bölgelerde açmaya devam eden Apple, Amazon ve Microsoft gibi bilişim şirketleri bulunuyor. 

80’den fazla veri merkezi ve bu konuda uzman 14 Bilişim şirketi değerlendirildiği raporda bulut bilişim sistemlerinin temiz olması için gereken koşullar da ortaya koyuluyor.

Bulutunuz-Ne-Kadar-Temiz

Kategoriler