Enerji [D]evrimi

Rapor - 1 Temmuz, 2015
Dünya hızla yenilenebilir enerjilere doğru yol alıyor. Geçtiğimiz sene devreye alınan santrallerin %60’ı yenilenebilir enerji santralleriydi.

Enerji [D]evrimi raporu

Bu teknolojiler geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yarı yarıya ucuzladı. Artık kanıtlandı: Yenilenebilir enerji güvenilir, uygulanabilir ve hazır!

Türkiye bir yol ayrımında; enerji ihtiyacı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı artıyor, bununla ilgili öngörüsü, üretim kapasitesini gelecek on yıl içerisinde iki katına çıkarmak.

Soru, bunu nasıl yapacağı.

Geçmişin teknolojilerine yatırım yapıp takipçi olarak mı, yoksa geleceğin teknolojilerine yatırım yapıp oluşan bu pazarda öncü olarak mı?

Her iki seçeneğin ne kadara malolacağı, ne kadar istihdam yaratacağı, enerji faturasının ne olacağı, ne kadar su tüketeceği gibi birçok etmeni Enerji [D]evrimi raporuyla araştırdık. 

Energy [R]evolution

Enerji [D]evrimi

Kategoriler