Greenpeace Gemi Sökümü Raporu (2002)

Rapor - 15 Ocak, 2002
Greenpeace'in Aliağa'daki gemisökümü alanında yaptığı çalışmalardan sonra hazırladığı rapor.

Download document

Executive summary: Bu çalışma, tesislerde işçi sağlığının ve çevrenin, hurda gemilerden kaynaklanan toksik maddeler ve güvenli olmayan çalışma koşulları nedeniyle sürekli biçimde tehdit altında bulunduğunu ortaya koymaktadır. Aliağa Gemi Söküm Tesisleri için genel olarak şunlar söylenebilir: İşçiler için herhangi bir korunma sağlanmamaktadır ve çevre kirliliğini önleme amaçlı hiçbir ciddi önlem alınmamıştır. Diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında çevre ve çalışma koşulları kabul edilemez durumdadır. Türkiye'deki gemi söküm tesislerine gelen yabancı bayraklı gemilerin çoğu -20 yaş üstü eski gemiler olduklarından depolarında, gövdelerinde ve makine ve ekipmanlarının bir parçası olarak toksik maddeler içermektedir. Bu maddelerin gemi sökümü işlemi sırasında çevreye yayıldığı Greenpeace tarafından alınan numunelerin analizleri ile ispatlanmaktadır. Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nin 10 km. uzağından alınan kontrol numuneleri, Yenifoça yakınlarındaki sahil sedimanlarının araştırılan kimyasal maddelerin çok azını içerdiğini veya hiçbirini içermediğini göstermektedir. Buna karşın gemi söküm tesisleri bölgesinden alınan örnekler, gemi sökümü faaliyetlerinin yerel çevreyi asbest, madensel yağlar, ağır metaller, PAH'lar(poliaromatik hidrokarbonlar), PCB'ler(poliklorlu bifeniller) ve organotin bileşikleriyle kirlettiğini ortaya koymaktadır. Hurda gemilerden çıkan kabloların yakılmasının çok zehirli dioksinlerin oluşumuna neden olduğu yine yapılan analizlerle kanıtlanmıştır. Bu maddeler ile ilgili ortak bir Avrupa Birliği standardı olmamasından dolayı, karşılaştırma amacıyla hem Avrupa Birliği hem de OECD üyesi olan Hollanda’daki standartlar seçilmiştir. Neredeyse bütün kimyasalların düzeyleri, bu ülkedeki sınır seviyelerin üzerindedir, bu da Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ndeki sedimanların çok ciddi şekilde kirlenmiş olduğunun göstergesidir.

Num. pages: 36

Kategoriler