Disclaimer

Pagina - 10 november, 2008

Bescherming van de privacy

Onze verbintenis

Voor Greenpeace is het respect voor uw privéleven op het internet een fundamenteel recht. Daarom doen we er alles aan om uw veiligheid online zo rigoureus mogelijk te garanderen. Greenpeace is conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven. 

Persoonlijke gegevens

Indien u een profiel aanmaakt op de website van Greenpeace België, intekent op onze e-mails of ons financiële steun biedt, beslist u om ons voor dit specifieke doel persoonlijke gegevens te bezorgen door middel van een onlineformulier.
U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (het recht om die te laten corrigeren of schrappen). U kunt dit doen door contact op te nemen met onze donateursdienst:

vzw Greenpeace Belgium
Donateursdienst
Haachtsesteenweg 159
1030 Brussel
Tel 02.274.02.41
E-mail:

U kunt ook zelf uw profiel wijzigen op www.greenpeace.be

Uw gegevens worden door Greenpeace uit principe niet verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld van derden. Greenpeace behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken om u financiële steun te vragen.

Gebruikersgegevens

Wij verzamelen geen andere persoonlijke gegevens dan degene die u ons op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer u de website van Greenpeace België bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruiksgegevens die nooit worden gelinkt aan uw gegevens van het profiel. De bezoekers aan de website van Greenpeace blijven dus anoniem.
De gebruiksgegevens worden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden om de website van Greenpeace voortdurend te verbeteren.

Ethische fondsenwerving

Greenpeace België is aangesloten bij de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Dit impliceert het navolgen van de deontologische code voor fondsenwerving van deze vereniging. In deze code zijn richtlijnen opgenomen over doorzichtigheid van de rekeningen, strikte fondsenwervingsmodaliteiten, beheer van bestanden en kwaliteit van acties, boodschappen en communicatie.U kan deze code consulteren op http://www.vef-aerf.be.

Kredietkaarten

Transacties uitgevoerd op de website van Greenpeace België zijn beveiligd door het betalingssysteem van onze partner Adyen. Alle gegevens die worden uitgewisseld, waaronder ook het nummer van uw kredietkaart, uw naam en uw postadres voor de verwerking van de betaling, worden gecodeerd dankzij het SSL-protocol. Die gegevens kunnen niet worden opgespoord, onderschept of gebruikt door derden.

 

Voorwaarden voor het gebruik van commentaren

Bemiddeling

De website van Greenpeace België wil een ruimte zijn voor het uitwisselen van constructieve ideeën en meningen. De commentaren staan open voor alle gebruikers die zich hebben geregistreerd op de website.
De bemiddelaars behouden zich het recht voor om de volgende boodschappen te bewerken en/of te schrappen:

  • boodschappen die in strijd zijn met de in België geldende wetten
  • boodschappen van racistische, xenofobe, revisionistische of negationistische aard
  • boodschappen van pornografische, pedofiele of obscene aard
  • beledigingen, oproepen tot geweld of doodslag
  • boodschappen die een inbreuk vormen op de privacy of op de auteursrechten
  • spam, reclameboodschappen, herhaling van links
  • boodschappen die geen betrekking hebben op het onderwerp, die zich niet houden aan de thema’s die in het artikel aan bod komen

Wij vragen u om in een zo correct mogelijk Nederlands te schrijven, zodat iedereen u kan begrijpen. Afgekorte berichten (zoals een sms) worden niet aanvaard.

Verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw commentaar. Greenpeace België kan niet instaan voor de betrouwbaarheid van de inhoud en voor de identiteit en de deugdzaamheid van de gebruikers en Greenpeace België kan hiervoor in geen geval verantwoordelijk worden gesteld.
Greenpeace België kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, nalatigheden of resultaten die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de inhoud die in de commentaren wordt verspreid.

Greenpeace België wijst er ook op dat het gebruik van hyperlinks kan leiden naar andere servers waar Greenpeace België geen enkele greep op heeft.
De inhoud van de website van Greenpeace België kan worden geciteerd en gebruikt door websites waar Greenpeace België geen enkele greep op heeft, uw commentaren kunnen dus terechtkomen op andere websites zonder dat Greenpeace België daar verantwoordelijk voor is.

Als u nog vragen hebt, mag u ons altijd schrijven op

Bescherming van de privacy

Onderwerpen