Dit is een ware ramp voor de onschatbare biodiversiteit van dit bos en voor de mensen die er leven. 

De bosbranden ontregelen ook het klimaat, door de tonnen CO2 die daarbij in de atmosfeer belanden. Dit verlengt en verergert dan weer de ‘seizoenen’ van de bosbranden. Kortom, we zijn beland in een helse vicieuze cirkel.

Maar de droogte als gevolg van de klimaatopwarming is niet de enige oorzaak. De meeste van deze branden worden moedwillig aangestoken door mensen, meestal om plaats te maken voor nog meer veeteelt. Economische belangen primeren dus. En de overheid sluit de ogen.

Samen beschermen we de bossen

We moeten de bossen herstellen en ze weerbaar maken tegen branden. De inheemse gemeenschappen herwaarderen als beschermers van het bos. Het gebruik van vuur verbieden. De verantwoordelijken voor de branden vervolgen. De invoer stoppen van producten die gelinkt zijn aan ontbossing. Stilstaan bij de impact van ons voedingspatroon. Druk zetten op overheden… Het zijn stuk voor stuk campagne die Greenpeace voert. Jouw steun is daarbij van onschatbare waarde.  

De bescherming van ecosystemen zoals bossen is van levensbelang voor onze toekomst. Met een donatie help je Greenpeace bij: