Help mee om ons onderzoekswerk te laten slagen

1
2
3
Steun ons onderzoekswerk
Stuur ons je aanvragen door
Volg onze vorderingen

Onderzoek verrichten, tijd en middelen inzetten om de juiste informatie en concrete bewijzen te vinden maakt ook deel uit van het werk van Greenpeace. Dankzij dat onderzoekswerk komen wij pas in actie als we zeker zijn dat er iets niet klopt en moet veranderen. Steun ons werk voor onafhankelijke informatie met een gift. Dankjewel.

Heb je een suggestie voor een andere aanvraag voor toegang tot milieu informatie of bestuursdocumenten? Neem contact op met onze onderzoeksverantwoordelijke om dit te bespreken via [email protected] (veiligheid en vertrouwelijkheid gegarandeerd).

Vind je dit onderzoek interessant en wil je graag op de hoogte blijven van de vorderingen van onze aanvragen voor toegang tot informatie? Schrijf je in via ons formulier en we zullen je regelmatig informeren.

1 Steun ons onderzoekswerk

Onderzoek verrichten, tijd en middelen inzetten om de juiste informatie en concrete bewijzen te vinden maakt ook deel uit van het werk van Greenpeace. Dankzij dat onderzoekswerk komen wij pas in actie als we zeker zijn dat er iets niet klopt en moet veranderen. Steun ons werk voor onafhankelijke informatie met een gift. Dankjewel.

Doe een gift

Heb je een suggestie voor een andere aanvraag voor toegang tot milieu informatie of bestuursdocumenten? Neem contact op met onze onderzoeksverantwoordelijke om dit te bespreken via [email protected] (veiligheid en vertrouwelijkheid gegarandeerd).

Dien een aanvraag in

Vind je dit onderzoek interessant en wil je graag op de hoogte blijven van de vorderingen van onze aanvragen voor toegang tot informatie? Schrijf je in via ons formulier en we zullen je regelmatig informeren.

Schrijf je in

COVID-19: heeft de olie-industrie een schokstrategie gehanteerd? Hoe probeert zij voordeel te halen uit de crisis? Volg onze ontdekkingen! Hieronder kun je de vorderingen zien van al onze aanvragen voor toegang tot informatie.

Wat is ProtonMail en hoe veilig is het gebruik ervan?

Wat is ProtonMail en hoe veilig is het gebruik ervan?

ProtonMail is een gratis end-to-end versleutelde e-mailservice. Dit betekent dat zelfs ProtonMail jouw e-mails niet kan decoderen en lezen. Bijgevolg kunnen je versleutelde e-mails niet met derden worden gedeeld. Bovendien zijn geen persoonlijke gegevens nodig om je beveiligde e-mailaccount aan te maken. ProtonMail houdt standaard geen IP-logboeken bij die aan jouw anonieme e-mailaccount kunnen worden gekoppeld. Je privacy komt op de eerste plaats.

Hier vind je meer informatie over end-to-end versleuteling: https://protonmail.com/security-details.Hoe kan ik een ProtonMail-account aanvragen?

Ga naar https://protonmail.com/signup en kies je type ProtonMail-account. Om ons een e-mail te sturen, volstaat een gratis basisaccount en die kun je hier aanmaken: https://protonmail.com/signup.Wat moet ik daarna doen?

Nadat je je account hebt aangemaakt, kun je contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen op het adres [email protected]. We zullen jouw persoonlijke gegevens heel veilig behandelen. Vraag ons gerust meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die wij hanteren om jouw informatie veilig te houden of stel ons alle andere vragen die je eventueel hebt over het beveiligd uitwisselen van informatie met ons.

Voorbeeld mail

Geachte heer/mevrouw [naam],

Betreft: [aanvullen]

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met DAG VOOR AANVRAAG:

Alle documenten uitgewisseld tussen FOD X en:

  • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle bedrijven waarvan Exxon Mobil Petroleum & Chemical eigenaar of mede-eigenaar is, of waar zij belangen in heeft;
  • Total Belgium, met inbegrip van alle bedrijven waarvan Total Belgium eigenaar of mede-eigenaar is, of waar zij belangen in heeft;
  • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
  • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
  • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
  • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
  • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).


Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:
Papier
Digitaal, waaronder ook databestanden
Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers
Email
SMS
WhatsApp
En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram
Foto/film/audio, analoog of digitaal


Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:
  • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is
  • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is


Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,
Evy Op ’t Eynde

Head of Investigations
Greenpeace Belgium vzw

Federaal

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

30 (45) kalenderdagen

Beroep

60 kalenderdagen

Minister Clarinval

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Minister Bellot

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Minister Ducarme

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Minister De Crem

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Minister De Croo

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Minister Marghem

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Minister Muylle

28/07/2020

28/08/2020

Updates

FOD Financiën

28/07/2020

28/08/2020

Updates

FOD Milieu

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 28/07/2020
Verlenging: Nee

FOD Economie

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 30/07/2020

FOD Sociale Zekerheid

28/07/2020

28/08/2020

Updates

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 28/07/2020

FOD Mobiliteit

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 04/08/2020
Verlenging: Nee

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Vlaanderen

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

20 (40) kalenderdagen

Beroep

30 kalenderdagen

Minister Peeters

28/07/2020

18/08/2020

Updates

Minister Demir

28/07/2020

18/08/2020

Updates

Minister Diependaele

28/07/2020

18/08/2020

Updates

Minsiter Crevits

28/07/2020

18/08/2020

Updates

Minister Jambon

28/07/2020

18/08/2020

Updates

VLAIO

28/07/2020

18/08/2020

Updates

Wallonië

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

1 (2) maand(en)

Beroep

15 dagen

Minister Di Rupo

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Minister Borsus

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Minister Henry

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Minister Crucke

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 03/08/2020
Verlenging: Nee

Minister Dermagne

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Minister Morreale

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Minister Tellier

28/07/2020

28/08/2020

Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 03/08/2020
Verlenging: Nee

Brussel

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

20 (40) werkdagen

Beroep

30 dagen

Minister Vervoort

28/07/2020

25/08/2020

Updates

Minister Van den Brandt

28/07/2020

25/08/2020

Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 28/07/2020

Minister Maron

28/07/2020

25/08/2020

Updates

Minister Gatz

28/07/2020

25/08/2020

Updates

Minister Clerfayt

28/07/2020

25/08/2020

Updates