Help mee om ons onderzoekswerk te laten slagen

1
Steun ons onderzoekswerk

Onderzoek verrichten, tijd en middelen inzetten om de juiste informatie en concrete bewijzen te vinden maakt ook deel uit van het werk van Greenpeace. Dankzij dat onderzoekswerk komen wij pas in actie als we zeker zijn dat er iets niet klopt en moet veranderen. Steun ons werk voor onafhankelijke informatie met een gift. Dankjewel.

Doe een gift
2
Stuur ons je aanvragen door

Heb je een suggestie voor een andere aanvraag voor toegang tot milieu informatie of bestuursdocumenten? Neem contact op met onze onderzoeksverantwoordelijke om dit te bespreken via [email protected] (veiligheid en vertrouwelijkheid gegarandeerd).

Dien een aanvraag in
3
Volg onze vorderingen

Vind je dit onderzoek interessant en wil je graag op de hoogte blijven van de vorderingen van onze aanvragen voor toegang tot informatie? Schrijf je in via ons formulier en we zullen je regelmatig informeren.

Schrijf je in
1 Steun ons onderzoekswerk

Onderzoek verrichten, tijd en middelen inzetten om de juiste informatie en concrete bewijzen te vinden maakt ook deel uit van het werk van Greenpeace. Dankzij dat onderzoekswerk komen wij pas in actie als we zeker zijn dat er iets niet klopt en moet veranderen. Steun ons werk voor onafhankelijke informatie met een gift. Dankjewel.

Doe een gift

Heb je een suggestie voor een andere aanvraag voor toegang tot milieu informatie of bestuursdocumenten? Neem contact op met onze onderzoeksverantwoordelijke om dit te bespreken via [email protected] (veiligheid en vertrouwelijkheid gegarandeerd).

Dien een aanvraag in

Vind je dit onderzoek interessant en wil je graag op de hoogte blijven van de vorderingen van onze aanvragen voor toegang tot informatie? Schrijf je in via ons formulier en we zullen je regelmatig informeren.

Schrijf je in

Onze medewerkers voor dit project

Berber Verpoest – Als journalist en documentairemaker begeef ik me graag waar grote verhalen en gewone mensen elkaar kruisen. Ik verzoen graag diepgravend onderzoek met sterke persoonlijke verhalen. Dat doe ik voor verschillende media waaronder VRT, Kanaal Z en Apache. Klimaatverandering is hét meest ingrijpende thema van deze tijd en raakt aan elk aspect van ons bestaan. Transparantie daarover is cruciaal. Daarom werk ik mee aan dit onderzoek van Greenpeace.

COVID-19: heeft de olie-industrie een schokstrategie gehanteerd? Hoe probeert zij voordeel te halen uit de crisis? Volg onze ontdekkingen! Hieronder kun je de vorderingen zien van al onze aanvragen voor toegang tot informatie. (Laatste update: 30/11/2020)

Wat is ProtonMail en hoe veilig is het gebruik ervan?

Wat is ProtonMail en hoe veilig is het gebruik ervan?

ProtonMail is een gratis end-to-end versleutelde e-mailservice. Dit betekent dat zelfs ProtonMail jouw e-mails niet kan decoderen en lezen. Bijgevolg kunnen je versleutelde e-mails niet met derden worden gedeeld. Bovendien zijn geen persoonlijke gegevens nodig om je beveiligde e-mailaccount aan te maken. ProtonMail houdt standaard geen IP-logboeken bij die aan jouw anonieme e-mailaccount kunnen worden gekoppeld. Je privacy komt op de eerste plaats.

Hier vind je meer informatie over end-to-end versleuteling: https://protonmail.com/security-details.Hoe kan ik een ProtonMail-account aanvragen?

Ga naar https://protonmail.com/signup en kies je type ProtonMail-account. Om ons een e-mail te sturen, volstaat een gratis basisaccount en die kun je hier aanmaken: https://protonmail.com/signup.Wat moet ik daarna doen?

Nadat je je account hebt aangemaakt, kun je contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen op het adres [email protected]. We zullen jouw persoonlijke gegevens heel veilig behandelen. Vraag ons gerust meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die wij hanteren om jouw informatie veilig te houden of stel ons alle andere vragen die je eventueel hebt over het beveiligd uitwisselen van informatie met ons.

Federaal

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

30 (45) kalenderdagen

Beroep

60 kalenderdagen

Minister Clarinval

28/07/2020

28/08/2020

Verlengd

Status

In beroep
Update (27/10/2020)

Verlenging van deadline : 15/11/2020 (Reminder verstuurd 16/11/2020)
Ontvangen documenten
Update (01/09/2020)

Geachte,

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen de afwezigheid van een antwoord vanwege de heer Clarinval m.b.t. een verzoek ingediend in overeenstemming met de wet van 5 augustus 2006 inzake de toegang tot milieu-informatie.

Ons verzoek dateert van 28 juli 2020 (u vindt een kopie van het oorspronkelijk verzoek onderaan deze mail) en we hebben geen antwoord mogen ontvangen binnen de 30 kalenderdagen zoals wettelijk bepaald, noch is de beslissingstermijn verlengd. We ontvingen evenmin een verzoek ter verduidelijking of vervollediging zoals art. 22§2 van de wet van 5 augustus 2006 voorschrijft, indien onze aanvraag te vaag geformuleerd zou zijn geweest.

Het bovenstaande in acht nemende, verzoeken wij de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie om de heer Clarinval te vragen ten minste een deel van de door ons gevraagde informatie vrij te geven. Wij vermoeden dat ten minste een deel van de uitwisselingen en meetings tussen de genoemde ondernemingen en het kabinet van de heer Clarinval, hoogstwaarschijnlijk onderwerpen betreffen die te maken hebben met het milieu in de brede zin. Een deel van de gevraagde informatie, zoals de email correspondentie en de notulen van meetings, zou bovendien gemakkelijk beschikbaar te stellen moeten zijn. 

Hoogachtend,
Oorspronkelijke email

Geachte heer ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister Bellot

28/07/2020

28/08/2020

Verlengd

Status

In beroep
Update (27/10/2020)

Verlenging van deadline : 15/11/2020 (Reminder verstuurd 16/11/2020)
Ontvangen documenten
Oorspronkelijke email

Geachte heer Bellot,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister Ducarme

28/07/2020

28/08/2020

Verlengd

Status

In beroep
Update (27/10/2020)

Verlenging van deadline : 15/11/2020 (Reminder verstuurd 16/11/2020)
Ontvangen documenten
Oorspronkelijke email

Geachte heer ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister De Crem

28/07/2020

28/08/2020

Status

Gesloten
Updates

Antwoord: Lees hier (26/08/2020)
Ontvangen documenten
Oorspronkelijke email

Geachte heer ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister De Croo

28/07/2020

28/08/2020

Verlengd

Status

In beroep
Update (27/10/2020)

Verlenging van deadline : 15/11/2020 (Reminder verstuurd 16/11/2020)
Ontvangen documenten
Antwoord (3/09/2020)

Lees hier
Beroep Greenpeace (1/09/2020)

Geachte,

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen de afwezigheid van een antwoord vanwege de heer De Croo m.b.t. een verzoek ingediend in overeenstemming met de wet van 5 augustus 2006 inzake de toegang tot milieu-informatie.

Ons verzoek dateert van 28 juli 2020 (u vindt een kopie van het oorspronkelijk verzoek onderaan deze mail) en we hebben geen antwoord mogen ontvangen binnen de 30 kalenderdagen zoals wettelijk bepaald, noch is de beslissingstermijn verlengd. We ontvingen evenmin een verzoek ter verduidelijking of vervollediging zoals art. 22§2 van de wet van 5 augustus 2006 voorschrijft, indien onze aanvraag te vaag geformuleerd zou zijn geweest.

Het bovenstaande in acht nemende, verzoeken wij de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie om de heer De Croo te vragen ten minste een deel van de door ons gevraagde informatie vrij te geven. Wij vermoeden dat ten minste een deel van de uitwisselingen en meetings tussen de genoemde ondernemingen en het kabinet van de heer De Croo, hoogstwaarschijnlijk onderwerpen betreffen die te maken hebben met het milieu in de brede zin. Een deel van de gevraagde informatie, zoals de email correspondentie en de notulen van meetings, zou bovendien gemakkelijk beschikbaar te stellen moeten zijn. 

Hoogachtend,
Oorspronkelijke email

Geachte heer ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister Marghem

28/07/2020

28/08/2020

Verlengd

Status

In beroep
Update (27/10/2020)

Verlenging van deadline : 15/11/2020
Ontvangen documenten
Oorspronkelijke email

Geachte mevrouw ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister Muylle

28/07/2020

28/08/2020

Verlengd

Status

In beroep
Update (27/10/2020)

Verlenging van deadline : 15/11/2020 (Reminder verstuurd 16/11/2020)
Ontvangen documenten
Appel de Greenpeace (08/09/2020)

Geachte,

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen het antwoord vanwege mevrouw Muylle m.b.t. een verzoek ingediend in overeenstemming met de wet van 5 augustus 2006 inzake de toegang tot milieu-informatie.

Ons verzoek dateert van 28 juli 2020 (u vindt een kopie van het oorspronkelijk verzoek onderaan deze mail). Op 28 augustus hebben we een antwoord mogen ontvangen van mevrouw Muylle (zie antwoord in bijlage). 

In haar antwoord wijst mevrouw Muylle onze vraag af als zijnde geen milieu-informatie. Dit betwisten we. Wij vermoeden dat ten minste een deel van de uitwisselingen en meetings tussen de genoemde ondernemingen en het kabinet van mevrouw Muylle, hoogstwaarschijnlijk onderwerpen betreffen die te maken hebben met het milieu in de brede zin.

Mevrouw Muylle voert ook aan dat onze vraag onredelijk zou zijn omdat haar administratie niet beschikt over een centraal klasseersysteem om de gevraagde stukken op te zoeken. We vermoeden daarentegen dat een deel van de gevraagde informatie, zoals de email correspondentie en de notulen van meetings, eenvoudig te verzamelen valt.

Mevrouw Muylle argumenteert dat onze vraag bovendien te omvangrijk en te divers zou zijn om haar personeel daarop in te zetten. Wij betwisten dit eveneens: wij vragen naar de relaties tussen haar kabinet en de genoemde ondernemingen slechts over een periode van vijf maanden.

We hebben gelijkaardige vragen ingediend bij meerdere ministeries en administraties op verschillende beleidsniveaus (federaal en regionaal) in het kader van een breed onderzoeksproject (zie verantwoording van ons verzoek in de correspondentie hieronder). Verschillende instanties gaven inmiddels gevolg aan ons verzoek. In lijn met de wetten op de openbaarheid en de toegang tot milieu-informatie, stelden de FOD Financiën, FOD mobiliteit, FOD werkgelegenheid, FOD sociale zekerheid, FOD milieu en minister De Crem op federaal niveau en minister Tellier op Waals niveau, ons de gevraagde informatie ter beschikking. Deze positieve precedenten tonen aan dat een antwoord op ons verzoek niet als onredelijk kan beschouwd worden en dat een vlotte samenwerking mogelijk is.

Het bovenstaande in acht nemende, verzoeken wij de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie om mevrouw Muylle te vragen ten minste een deel van de door ons gevraagde informatie vrij te geven. 

Hoogachtend,
Antwoord van Greenpeace (01/09/2020)

Geachte meneer ,

Zoals juist besproken aan de telefoon en voor alle transparantie stel ik u dus hier mijn vraag schriftelijk. We hebben het antwoord van mevrouw Muylle gelezen. De afwijzing is gegrond op het feit dat onze vraag onredelijk zou zijn en dat er geen gecentraliseerde systeem bestaat om de nodige informatie in te zamelen. Ook verwijst mevrouw Muylle naar het feit dat onze vraag een overlast zou vertegenwoordigen voor de mensen van haar dienst. Mevrouw Muylle eindigt haar antwoord met de procedures voor een beroep.

In onze oorspronkelijke vraag hadden we vermeld dat we natuurlijk bereid waren om met jullie te spreken en onze vraag te herformuleren. De bedoeling was niet om een overlast te zijn voor jullie dienst. Ook was onze vraag redelijk breed omdat we natuurlijk niet weten over welke documenten jullie beschikken en welk systeem jullie gebruiken om de informatie al dan niet te centraliseren.

Mijn vraag concreet is: zou jullie dienst een nieuwe en nauwere aanvraag overwegen of is dit verloren tijd en gaan we meteen in beroep? Wij kiezen natuurlijk altijd beter voor een overeenkomst en een samenwerking en blijven tot jullie beschikking voor een aanpassing. Maar als dit zowieso afgewezen zou zijn, starten we dan een beroepsprocedure.

Alvast bedankt voor u antwoord.

Hoogachtend,
Updates

Antwoord: Lees hier (28/08/2020)
Oorspronkelijke email

Geachte mevrouw ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

FOD Financiën

28/07/2020

28/08/2020

28/10/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord (02/09/2020)

Geachte Mevrouw,

We hebben uw vraag onderzocht en aan de leden van het Directiecomité gevraagd om te bekijken

 • in welke mate er documenten werden uitgewisseld met de volgende partijen:
 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia
 • voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020
 • onder iedere vorm van vastlegging, waaronder:

∙ Papier;

∙ Digitaal, waaronder ook databestanden;

∙ Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:

∙ Email;

∙ SMS;

∙ WhatsApp;

∙ En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;

∙ Foto/film/audio, analoog of digitaal.

∙ Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

∙ Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;

∙ Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Enkel door de heer Vanderwaeren, Administrateur-generaal werden er documenten uitgewisseld via het Nationaal Forum aan de genoemde federaties tijdens het COVID crisisoverleg van de AADA. Gelieve de samenvattende nota te willen vinden met de bijhorende documenten.

Met vriendelijke groet,
Beroep Greenpeace (01/09/2020)

Geachte,

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen de afwezigheid van een antwoord vanwege de heer D’Hondt m.b.t. een verzoek ingediend in overeenstemming met de wet van 5 augustus 2006 inzake de toegang tot milieu-informatie.

Ons verzoek dateert van 28 juli 2020 (u vindt een kopie van het oorspronkelijk verzoek onderaan deze mail) en we hebben geen antwoord mogen ontvangen binnen de 30 kalenderdagen zoals wettelijk bepaald, noch is de beslissingstermijn verlengd. We ontvingen evenmin een verzoek ter verduidelijking of vervollediging zoals art. 22§2 van de wet van 5 augustus 2006 voorschrijft, indien onze aanvraag te vaag geformuleerd zou zijn geweest.

Het bovenstaande in acht nemende, verzoeken wij de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie om de heer D’Hondt te vragen ten minste een deel van de door ons gevraagde informatie vrij te geven. Wij vermoeden dat ten minste een deel van de uitwisselingen en meetings tussen de genoemde ondernemingen en het Directiecomité van de FOD Financiën, hoogstwaarschijnlijk onderwerpen betreffen die te maken hebben met het milieu in de brede zin. Een deel van de gevraagde informatie, zoals de email correspondentie en de notulen van meetings, zou bovendien gemakkelijk beschikbaar te stellen moeten zijn. 

Hoogachtend,
Oorspronkelijke email

Ter attentie van het Directiecomité

Geachte heer ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen de leden van het Directiecomité en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

FOD Milieu

28/07/2020

28/08/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 28/07/2020
Verlenging: Nee
Antwoord: Lees hieronder
Antwoord (17/08/2020)

Beste mevrouw ,

Hierbij vindt u ons antwoord op uw aanvraag van 28/07/2020 tot het ontvangen van een kopie van bestuursdocumenten in verband met vervuilende industrieën:

Geen enkel lid van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu werd tussen vandaag en 1ste maart 2020 door de bij het verzoek betrokken federaties of bedrijven gecontacteerd.

Indien u meent dat onze beslissing onjuist is of dat we de vastgestelde juridische procedure voor de behandeling van vragen om milieu-informatie niet hebben nageleefd, kunt u beroep aantekenen bij de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie. U heeft 60 dagen de tijd om beroep aan te tekenen vanaf de ontvangst van ons schrijven (zie artikel 35 en 36 van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie).

We staan steeds tot uw beschikking voor verdere vragen.

Met vriendelijke groeten,
Oorspronkelijke email

Ter attentie van het Directiecomité

Geachte heer ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen de leden van het Directiecomité en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

FOD Economie

28/07/2020

28/08/2020

Verlengd

Status

In beroep
Ontvangen documenten
Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 30/07/2020
Verlenging: Ja
Antwoord: Lees hieronder
Antwoord van Greenpeace (25/08/2020)

Geachte Mevrouw ,

Zoals overeengekomen aan de telefoon, gelieve hierbij een nieuw verzoek te vinden. Ik hoop dat dit duidelijker is voor uw organisatie.

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen de Algemene Directie Energie en:

 • ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek beperkt zich tot correspondentie waarin de betreffende organisaties onder verwijzing naar de coronacrisis voorstellen of verzoeken doen of deze onderbouwen.


Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,
Antwoord (06/08/2020)

Geachte mevrouw ,

Ik kom terug op uw vraag tot het verkrijgen van afschriften gedateerd op 28 juli 2020.

Uw vraag betreft alle documenten uitgewisseld met 7 door u opgegeven entiteiten waaronder 2 ondernemingen met inbegrip van alle verwante ondernemingen binnen de ondernemingsgroep waarvan deze ondernemingen deel uitmaken.

In de mate dat de ondernemingen deel uitmaken van een ondernemingsgroep en niet nader geïdentificeerd zijn, kan er vanwege onze diensten niet verwacht worden om een analyse door te voeren omtrent welke ondernemingen hier bedoeld zijn.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op niet nader geïdentificeerde ondernemingen of entiteiten, is deze aanvraag dan ook te vaag en kan hieraan niet voldaan worden, zonder verdere verduidelijkingen. (artikel 6 § 3 wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur)

De aanvraag omvat bovendien alle uitgewisselde documenten met 7 entiteiten, dit over een periode van 5 maanden en op meer dan 13 diverse dragers te weten papieren bestanden, digitale bestanden, databestanden, publieke- en privaat gefinancierde dragers, mail, sms, WhatsApp; andere platformen zoals Signal en Telegram, foto, film audio en digitaal.

Er wordt opgemerkt dat er geen centraal klasseersysteem wordt bijgehouden dat alle informatie(bronnen) dekt in de totaliteit van hun verspreiding. Zo is er geen centrale registratie voor sms, Whatsapp, andere platformen, mail, audio, video enz.

Inzake papieren bestanden beschikken onze diensten eveneens niet over een centraal traceersysteem dat elke uitwisseling dekt. 

Uitwisselingen met natuurlijke personen, aangestelden of werknemers worden bovendien niet steeds opgeslagen of geklasseerd onder de benaming van de organisatie van tewerkstelling. Dit maakt dat opzoekingen zoals door u gevraagd de facto niet allesomvattend kunnen zijn.

Indien de door u geviseerde entiteiten niet als rechtstreeks betrokken partij zijn geïdentificeerd in een dossier, maakt dat ook deze opzoekingen in vele gevallen niet geautomatiseerd kunnen uitgevoerd worden.

Onze diensten beschikken bijgevolg niet over de mogelijkheden om de door u gevraagde stukken op te zoeken, via een eenvoudige zoekactie, al dan niet geautomatiseerd.

De door u gevraagde informatie zou er de facto op neerkomen dat elk personeelslid zijn dossiers en media manueel dient te overlopen teneinde te verifiëren of één van de door u geviseerde entiteiten betrokken waren in een uitwisseling en dit voor een periode van 5 maanden.

In de huidige situatie is telewerk de regel en zou personeel naar Brussel moeten worden geroepen. Het is duidelijk dat dit niet aangewezen is, noch verantwoord. 

De loutere omvang, de diversiteit en de verspreiding van de door U gevraagde opzoekingen vragen een personeelsinzet die de werking van mijn diensten zou verlammen, temeer de moeilijke omstandigheden waarin mijn diensten thans moeten werken ingevolge de coronamaatregelen. 

Dan nog zal het onderzoek van deze documenten op mogelijke uitzonderingsgronden een zeer tijdrovende analyse en fouillering vergen die niet enkel bijkomend werk met zich meebrengt, maar bovendien van aard is de normale werking van de dienst zwaar te zullen verstoren, ongeacht de tijd die nodig is voor het nemen van de nodige kopieën enz… 

De door u gevraagde opzoekingen, enkel wat betreft de entiteiten als mogelijke bestemmeling, wordt in een voorzichtige raming geschat op 200 uren, het nazicht van de administratieve documenten op de mogelijke uitzonderingsgronden alsook de kopiename zal leiden tot een veelvoud van deze uren. 

Ik merk bovendien op dat de rol van maatschappelijke waakhond, op meer dan regelmatige basis wordt ingeroepen om excessieve opzoekingen te eisen waardoor het voor onze diensten steeds moeilijker wordt hierop in te gaan zonder de eigenlijke functie van mijn diensten in gevaar te brengen.

De door u gevraagde kopiename wordt dan ook afgewezen als zijnde kennelijk onredelijk. (art 6 § 3, wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.)

Aangezien de door u gevraagde informatie algemeen van aard is, en geen specifieke milieu-informatie betreft, dient de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur toepassing te vinden.

“Conform de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur kan u mij per brief verzoeken deze beslissing te heroverwegen. Tegelijkertijd richt u een brief aan de Commissie voor de Toegang tot en het Hergebruik van Bestuursdocumenten (afd. Openbaarheid van bestuur), Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 BRUSSEL, met een verzoek om advies. U voegt hierbij een kopie van uw originele verzoek tot inzage, raadpleging of afschrift met het antwoord van mijn dienst. Deze Commissie dient haar advies te verlenen binnen de 30 dagen na ontvangst van uw verzoek. De kennisgeving van de Commissie laat een nieuwe termijn van 15 dagen lopen, waarbinnen ik mijn beslissing kan herzien.”

Met vriendelijke groeten,
Oorspronkelijke email

Ter attentie van de Algemene Directie Energie

Geachte,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen de Algemene Directie Energie en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

FOD Sociale Zekerheid

28/07/2020

28/08/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Updates

Antwoord: Lees hier (25/08/2020)
Oorspronkelijke email

Ter attentie van het Directiecomité

Geachte,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen de leden van het Directiecomité en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

28/07/2020

28/08/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 28/07/2020
Verlenging: Nee
Antwoord: Lees hier (07/08/2020)
Oorspronkelijke email

Ter attentie van het Directiecomité

Geachte,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen de leden van het Directiecomité en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

FOD Mobiliteit

28/07/2020

28/08/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 04/08/2020
Verlenging: Nee
Antwoord: Lees hieronder
Documentatie: Alles hier te bekijken
Antwoord (27/08/2020)

Geachte Mevrouw, 

Ik verwijs naar uw verzoek van 29 juli 2020 om een kopie te ontvangen van welbepaalde bestuursdocumenten. Gelieve in bijlage een schrijven terug te vinden van Mevrouw de Voorzitster van het Directiecomité, en alle bestuursdocumenten die aan Uw vraag voldoen. 

Twee e-mailconversaties zult U terugvinden in pdf-formaat. Dit is te wijten aan het feit dat hierin korte passages staan die zich in de privé-sfeer van de verzenders en ontvangers bevinden. Het betreft in de e-mails tussen Steven Soens en Olivier Brahy een passage over wanneer beiden verlof zouden nemen deze zomervakantie, en in de e-mail van Hannes Demaré (‘mailketting 4’) een korte passage over hoe deze collega de lockdown ervaarde en de impact die Covid-19 had op zijn privé-situatie. Aangezien dit informatie betreft die afbreuk doet aan de persoonlijke levenssfeer werden deze specifieke passages weggelaten op basis van artikel 6, §2, 1° j° §4 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Ik wens U hiervan een goede ontvangst.

Met vriendelijke groeten
Oorspronkelijke email

Ter attentie van het Directiecomité

Geachte,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen de leden van het Directiecomité en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

28/07/2020

28/08/2020

28/10/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord

Lees hier
Beroep Greenpeace (31/08/2020)

Geachte,

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen de afwezigheid van een antwoord vanwege mevrouw Wilmès m.b.t. een verzoek ingediend in overeenstemming met de wet van 5 augustus 2006 inzake de toegang tot milieu-informatie.

Ons verzoek dateert van 28 juli 2020 (u vindt een kopie van het oorspronkelijk verzoek onderaan deze mail) en we hebben geen antwoord mogen ontvangen binnen de 30 kalenderdagen zoals wettelijk bepaald, noch is de beslissingstermijn verlengd. We ontvingen evenmin een verzoek ter verduidelijking of vervollediging zoals art. 22§2 van de wet van 5 augustus 2006 voorschrijft, indien onze aanvraag te vaag geformuleerd zou zijn geweest.

Het bovenstaande in acht nemende, verzoeken wij de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie om mevrouw Wilmès te vragen ten minste een deel van de door ons gevraagde informatie vrij te geven. Wij vermoeden dat ten minste een deel van de uitwisselingen en meetings tussen de genoemde ondernemingen en het kabinet van mevrouw Wilmès, hoogstwaarschijnlijk onderwerpen betreffen die te maken hebben met het milieu in de brede zin. Een deel van de gevraagde informatie, zoals de email correspondentie en de notulen van meetings, zou bovendien gemakkelijk beschikbaar te stellen moeten zijn. 

Hoogachtend,
Oorspronkelijke email

Ter attentie van de beleidscel

Geachte,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen de leden van de beleidscel en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Vlaanderen

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

20 (40) kalenderdagen

Beroep

30 kalenderdagen

Minister Peeters

28/07/2020

18/08/2020

21/09/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord Greenpeace (21/09/2020)

Betreft : Beroep tegen het niet toestaan tot het recht van hergebruik van bestuursdocumenten

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen het niet toestaan tot het recht van hergebruik van bestuursdocumenten vanwege mevrouw Peeters.

Het uitgangspunt in het bestuursdecreet bevat een algemeen principe van toelating voor hergebruik (artikel II.55, eerste lid bestuursdecreet). De algemene regel is dus dat op verkregen bestuursdocumenten hergebruik wordt toegelaten. Het decreet is niet van toepassing op bepaalde uitzonderingsgronden, hieronder valt onze situatie niet (artikel II.53, §2 bestuursdecreet). Daarnaast bevat de beslissing van mevrouw Peeters geen voldoende motivering over deze inperking (artikel II.65 bestuursdecreet). 

Ik voeg de uitgewisselde correspondentie met het kabinet van mevrouw Peeters hieronder toe.

Hoogachtend,
Antwoord (15/09/2020)

Geachte

Ik kom terug op uw vraag van laatstleden.

U gelieve te willen noteren dat er ingegaan wordt op uw verzoek in kader van openbaarheid van bestuur.

Namens het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters kan ik u meedelen dat volgende documenten voldoen aan de voorwaarden van het decreet enerzijds, en de modaliteiten zoals door u bepaald anderzijds : 

 • Agoria/Febiac/Traxio: een actieplan voor de automobielsector (bijlage 1 met brief in bijlage)
 • Febiac/Renta/Traxio: groen relanceplan voor de automobielsector (bijlage 2.1 en 2.2)
 • Febiac/Renta/Traxio : Als cruciale sector blijft de garagesector instaan voor depannages en dringende herstellingen (bijlage)

Deze inwilliging van uw vraag houdt evenwel geen toestemming in om de bestuursdocumenten te hergebruiken als vermeld in hoofdstuk 4 van het bestuursdecreet.

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur (via mail: [email protected] of per brief, gericht aan: Departement Kanselarij en Bestuur, Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

Met vriendelijke groet
Antwoord Greenpeace (25/08/2020)

Geachte mevrouw ,

Bedankt voor uw antwoord. In het licht van uw afwijzing van mijn vorige verzoek als te ruim, dien ik hierbij een nieuw, nauwer verzoek ter attentie van mevrouw Peeters.

Geachte mevrouw Peeters,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek beperkt zich tot correspondentie waarin de betreffende organisaties onder verwijzing naar de coronacrisis voorstellen of verzoeken doen of deze onderbouwen.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,
Antwoord (17/08/2020)

Beste

In opvolging van uw vraag van 28 juli 2020 wil ik u, gelet op artikel II.42 van het bestuursdecreet, vragen om uw aanvraag te specificeren.

Op basis van de brede formulering in uw aanvraag op meerdere vlakken (bijvoorbeeld geen verwijzing naar specifieke bestuursdocumenten, correspondenten en afgeleiden, geen verwijzing naar de inhoud van het bestuursdocument, onduidelijk tijdsframe,…) kunnen we niet nagaan welke bestuursdocumenten u in concreto wenst in te zien, en kunnen we niet nagaan of deze openbaarmaking mogelijk is o.a. gelet op artikels II.34, II.35 en/of II.36.

Met vriendelijke groet,
Oorspronkelijke email

Geachte mevrouw ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister Demir

28/07/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Appel de Greenpeace (21/09/2020)

Betreft : Beroep tegen het niet toestaan tot het recht van hergebruik van bestuursdocumenten

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen het niet toestaan tot het recht van hergebruik van bestuursdocumenten vanwege mevrouw Demir.

Het uitgangspunt in het bestuursdecreet bevat een algemeen principe van toelating voor hergebruik (artikel II.55, eerste lid bestuursdecreet). De algemene regel is dus dat op verkregen bestuursdocumenten hergebruik wordt toegelaten. Het decreet is niet van toepassing op bepaalde uitzonderingsgronden, hieronder valt onze situatie niet (artikel II.53, §2 bestuursdecreet). Daarnaast bevat de beslissing van mevrouw Demir geen voldoende motivering over deze inperking (artikel II.65 bestuursdecreet). 

Ik voeg de uitgewisselde correspondentie met het kabinet van mevrouw Demir hieronder toe.

Hoogachtend,
Antwoord 2 (18/09/2020)

Geachte mevrouw

Als bijlage nog enkele documenten me betrekking tot uw vraag. Voor de duidelijkheid heb ik communicatie die ik al heb bezorgd (en die intern gericht was aan meerdere personen) niet meer bijgevoegd.

Voor de goede orde voeg ik er aan toe dat de bezorging van deze communicatie geen toestemming inhoudt om de bestuursdocumenten te hergebruiken als vermeld in hoofdstuk 4 van het bestuursdecreet.

Gr.,
Antwoord (14/09/2020)

Geachte 

Ik verwijs naar uw onderstaand verzoek van 25 augustus 2020.

Als bijlage vindt u de communicatie met de door u vermelde organisaties in de door u aangegeven periode die voldoen aan de scope die u zelf als volgt samenvat: “onder verwijzing naar de coronacrisis voorstellen of verzoeken doen of deze onderbouwen.” Indien in bijgevoegde pdf er een bijlage waar naar verwezen wordt zou ontbreken, dan kan u mij steeds opnieuw contacteren. 

Voor de goede orde voeg ik er aan toe dat de bezorging van deze communicatie geen toestemming inhoudt om de bestuursdocumenten te hergebruiken als vermeld in hoofdstuk 4 van het bestuursdecreet.

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur (via mail: [email protected] of per brief, gericht aan: Departement Kanselarij en Bestuur, Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

Kunt u mij de goede ontvangst van deze mail en bijlage bevestigen?

Met vriendelijke groeten
Antwoord Greenpeace (25/08/0220)

Geachte ,

Bedankt voor uw antwoord. In het licht van uw afwijzing van mijn vorige verzoek als te ruim, dien ik hierbij een nieuw, nauwer verzoek ter attentie van mevrouw Demir.

Geachte ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek beperkt zich tot correspondentie waarin de betreffende organisaties onder verwijzing naar de coronacrisis voorstellen of verzoeken doen of deze onderbouwen.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,
Antwoord (17/08/2020)

Geachte,

In opvolging van uw vraag van 28 juli 2020 wil ik u, gelet op artikel II.42 van het bestuursdecreet, vragen om uw aanvraag te specificeren.

Op basis van de brede formulering in uw aanvraag op meerdere vlakken (bijvoorbeeld geen verwijzing naar specifieke bestuursdocumenten, correspondenten en afgeleiden, geen verwijzing naar de inhoud van het bestuursdocument, onduidelijk tijdsframe,…) kunnen we niet nagaan welke bestuursdocumenten u in concreto wenst in te zien, en kunnen we niet nagaan of deze openbaarmaking mogelijk is o.a. gelet op artikels II.34, II.35 en/of II.36.

Met vriendelijke groeten,
Oorspronkelijke email

Geachte,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister Diependaele

28/07/2020

18/08/2020

21/09/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord Greenpeace (21/09/2020)

Betreft : Beroep tegen het niet toestaan tot het recht van hergebruik van bestuursdocumenten

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen het niet toestaan tot het recht van hergebruik van bestuursdocumenten vanwege meneer Diependaele.

Het uitgangspunt in het bestuursdecreet bevat een algemeen principe van toelating voor hergebruik (artikel II.55, eerste lid bestuursdecreet). De algemene regel is dus dat op verkregen bestuursdocumenten hergebruik wordt toegelaten. Het decreet is niet van toepassing op bepaalde uitzonderingsgronden, hieronder valt onze situatie niet (artikel II.53, §2 bestuursdecreet). Daarnaast bevat de beslissing van meneer Diependaele geen voldoende motivering over deze inperking (artikel II.65 bestuursdecreet). 

Ik voeg de uitgewisselde correspondentie met het kabinet van meneer Diependaele hieronder toe.

Hoogachtend,
Antwoord (14/09/2020)

Geachte mevrouw ,

Beste ,

In opdracht van minister Diependaele wens ik u de bijgevoegde bestanden te bezorgen naar aanleiding van uw verzoek aan ons kabinet in het kader van de openbaarheid van bestuur. 

Tijdens het verzamelen van de gegevens hebben we rekening gehouden met alle aspecten van uw vraag. U zal zien dat het in de bijgevoegde bestanden gaat om mailverkeer met FEBEG en FEBIAC. Het mailverkeer met FEBIAC bevat twee bijlagen. Met de overige bestemmelingen (Exxon, Total, Brafco, FPB en Essenscia), zoals vermeld in de openbaarheidsaanvraag, is er geen correspondentie geweest in de periode van 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020. U zal merken dat we de namen van de natuurlijke personen bij FEBEG en FEBIAC onherkenbaar hebben gemaakt. Hiervoor verwijs ik naar de toepassing van de uitzonderingsgrond van artikel II.34, 2° van het Bestuursdecreet (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Graag wens ik u er nog op te wijzen dat de bezorgde documenten niet mogen worden hergebruikt, zoals voorzien in hoofdstuk 4 van het Bestuursdecreet. Artikel II.44, §3 van het Bestuursdecreet voorziet dat ook uitdrukkelijk. Mocht u hiermee niet akkoord zijn, dan kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur (via mail: [email protected] of per brief, gericht aan: Departement Kanselarij en Bestuur, Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

Ik zal ervoor zorgen dat de beroepsinstantie een afschrift van deze mail ontvangt.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan sta ik uiteraard ter beschikking.

Met vriendelijke groeten
Beroep Greenpeace (25/08/2020)

Geachte,

Betreft: beroep toegang tot milieu-informatie

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen de afwezigheid van antwoord vanwege de heer Diependaele m.b.t. een verzoek ingediend in overeenstemming met het Bestuursdecreet van 7 december 2018 die het recht voorziet op raadpleging van bepaalde milieu-informatie. Ons verzoek dateert van 28 juli 2020 en we hebben geen antwoord ontvangen binnen de in Artikel II.43 gestelde termijn van 20 kalenderdagen, noch een bericht dat de termijn verlengd is. Ik voeg mijn oorspronkelijke vraag hieronder toe.

Hoogachtend,
Oorspronkelijke email

Geachte heer ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp; 
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minsiter Crevits

28/07/2020

18/08/2020

21/09/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord Greenpeace (21/09/2020)

Betreft : Beroep tegen het niet toestaan tot het recht van hergebruik van bestuursdocumenten

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen het niet toestaan tot het recht van hergebruik van bestuursdocumenten vanwege mevrouw Crevits.

Het uitgangspunt in het bestuursdecreet bevat een algemeen principe van toelating voor hergebruik (artikel II.55, eerste lid bestuursdecreet). De algemene regel is dus dat op verkregen bestuursdocumenten hergebruik wordt toegelaten. Het decreet is niet van toepassing op bepaalde uitzonderingsgronden, hieronder valt onze situatie niet (artikel II.53, §2 bestuursdecreet). Daarnaast bevat de beslissing van mevrouw Crevits geen voldoende motivering over deze inperking (artikel II.65 bestuursdecreet). 

Ik voeg de uitgewisselde correspondentie met het kabinet van mevrouw Crevits hieronder toe.

Hoogachtend,
Antwoord (13/09/2020)

Geachte mevrouw ,

Gelieve in bijlage, naar aanleiding van uw onderstaande vraag in het kader van openbaarbeid van bestuur, de bestuursdocumenten in kwestie terug te vinden.

Deze inwilliging van uw vraag houdt evenwel geen toestemming in om de bestuursdocumenten te hergebruiken als vermeld in hoofdstuk 4 van het bestuursdecreet.

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur (via mail: [email protected] of per brief, gericht aan: Departement Kanselarij en Bestuur, Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

Met vriendelijke groeten,
Antwoord Greenpeace (25/08/2020)

Geachte meneer ,

Bedankt voor uw antwoord. In het licht van uw afwijzing van mijn vorige verzoek als te ruim, dien ik hierbij een nieuw, nauwer verzoek ter attentie van mevrouw Crevits. 

Geachte mevrouw ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten, in welke vorm ook,  uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek beperkt zich tot correspondentie waarin de betreffende organisaties onder verwijzing naar de coronacrisis voorstellen of verzoeken doen of deze onderbouwen.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,
Antwoord (17/08/2020)

Geachte,

In opvolging van uw vraag van 28 juli 2020 wil ik u, gelet op artikel II.42 van het bestuursdecreet, vragen om uw aanvraag te specificeren.

Op basis van de brede formulering in uw aanvraag op meerdere vlakken (bijvoorbeeld geen verwijzing naar een specifieke bestuursdocumenten, correspondenten en afgeleiden, geen verwijzing naar de inhoud van het bestuursdocument, onduidelijk tijdsframe,…) kunnen we niet nagaan welke bestuursdocumenten u in concreto wenst in te zien, en kunnen we niet nagaan of deze openbaarmaking mogelijk is o.a. gelet op artikels II.34, II.35 en/of II.36.

Hoogachtend,
Oorspronkelijke email

Geachte mevrouw ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister Jambon

28/07/2020

18/08/2020

21/09/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord Greenpeace (21/09/2020)

Betreft : Beroep tegen het niet toestaan tot het recht van hergebruik van bestuursdocumenten

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen het niet toestaan tot het recht van hergebruik van bestuursdocumenten vanwege meneer Jambon.

Het uitgangspunt in het bestuursdecreet bevat een algemeen principe van toelating voor hergebruik (artikel II.55, eerste lid bestuursdecreet). De algemene regel is dus dat op verkregen bestuursdocumenten hergebruik wordt toegelaten. Het decreet is niet van toepassing op bepaalde uitzonderingsgronden, hieronder valt onze situatie niet (artikel II.53, §2 bestuursdecreet). Daarnaast bevat de beslissing van meneer Jambon geen voldoende motivering over deze inperking (artikel II.65 bestuursdecreet). 

Ik voeg de uitgewisselde correspondentie met het kabinet van meneer Jambon hieronder toe.

Hoogachtend,
Antwoord (14/09/2020)

Beste,

In opvolging van uw vraag hieronder stuur ik u hierbij de gevraagde informatie. 

Deze inwilliging van uw vraag houdt evenwel geen toestemming in om de bestuursdocumenten te hergebruiken als vermeld in hoofdstuk 4 van het Bestuursdecreet.

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur (via mail: [email protected] of per brief, gericht aan: Departement Kanselarij en Bestuur, Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

Met vriendelijke groeten
Antwoord Greenpeace (25/08/2020)

Geachte heer ,

Bedankt voor uw antwoord. In het licht van uw afwijzing van mijn vorige verzoek als te ruim, dien ik hierbij een nieuw, nauwer verzoek ter attentie van meneer Jambon.

Geachte heer Jambon,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek beperkt zich tot correspondentie waarin de betreffende organisaties onder verwijzing naar de coronacrisis voorstellen of verzoeken doen of deze onderbouwen.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,
Antwoord (17/08/2020)

Geachte,

In navolging van uw vraag van 28 juli 2020 wil ik u, gelet op artikel II.42 van het bestuursdecreet, vragen om uw aanvraag te specificeren.

Op basis van de brede formulering in uw aanvraag op meerdere vlakken (bijvoorbeeld geen verwijzing naar specifieke bestuursdocumenten, correspondenten en afgeleiden, geen verwijzing naar de inhoud van het bestuursdocument, ,…) kunnen we niet nagaan welke bestuursdocumenten u in concreto wenst in te zien, en kunnen we niet nagaan of deze openbaarmaking mogelijk is o.a. gelet op artikels II.34, II.35 en/of II.36.

Met vriendelijke groeten
Oorspronkelijke email

Geachte heer ,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw beleidsorganen en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

VLAIO

28/07/2020

18/08/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord (04/09/2020)

Geachte

In navolging van uw vraag van 25 augustus jl. hebben we onderzocht of we binnen ons agentschap over bestuursdocumenten beschikken die betrekking hebben op correspondentie van (of met) de door u genoemde ondernemingen en organisaties waarbij deze “onder verwijzing naar de coronacrisis voorstellen of verzoeken doen of deze onderbouwen”.

Voor zover we hebben kunnen vaststellen zijn er geen dergelijke documenten in ons bezit.

Met vriendelijke groet, namens de coördinator openbaarheid van bestuur,
Antwoord Greenpeace (25/08/2020)

Geachte heer ,

Bedankt voor uw antwoord. In het licht van uw afwijzing van mijn vorige verzoek als te ruim, dien ik hierbij een nieuw, nauwer verzoek in. 

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen VLAIO en:

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek beperkt zich tot correspondentie waarin de betreffende organisaties onder verwijzing naar de coronacrisis voorstellen of verzoeken doen of deze onderbouwen.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,
Antwoord (14/08/2020)

Geachte mevrouw

In navolging van uw vraag van 28 juli 2020 wil ik u, gelet op artikel II.42 van het bestuursdecreet, vragen om uw aanvraag te specificeren.

Op basis van de brede formulering in uw aanvraag op meerdere vlakken (bijvoorbeeld geen verwijzing naar specifieke bestuursdocumenten, correspondenten en afgeleiden, geen verwijzing naar de inhoud van het bestuursdocument, …) kunnen we niet nagaan welke bestuursdocumenten u in concreto wenst in te zien, en kunnen we niet nagaan of deze openbaarmaking mogelijk is o.a. gelet op artikels II.34, II.35 en/of II.36 van het bestuursdecreet.

Met vriendelijke groet, namens de coördinator openbaarheid van bestuur (afwezig),
Oorspronkelijke email

Geachte,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen VLAIO en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  • Email;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Wallonië

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

1 (2) maand(en)

Beroep

15 dagen

Minister Di Rupo

28/07/2020

28/08/2020

11/09/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord Greenpeace (01/10/2020)

Cher Monsieur,

Nous vous remercions de votre réponse.

Nous ne pouvons retirer l’information que nous avons mise sur notre site Internet concernant l’absence de réponse de la part de votre cabinet. Il ne s’agit pas d’une information erronée. Nous avons envoyé une demande à votre cabinet le 28 juillet 2020 (voir le courriel ci-dessous). Nous sommes restés sans réponse et avons dès lors, comme le veut la procédure légale, introduit une procédure de recours en raison d’absence de réponse. 

Nous sommes navrés que vous regrettiez la méthode utilisée. Nous avons introduit des demandes d’accès à l’information environnementale auprès de plusieurs ministères et administrations, dans le cadre d’un projet d’investigation global. Nous avons reçu de nombreuses réponses favorables. Pour les dossiers pour lesquels nous avons obtenu des réponses négatives ou pour lesquels nous n’avons pas obtenu de réponses, nous avons introduit des recours. Cette démarche est usuelle dans ce type de dossiers. Par ailleurs, notre projet d’investigation est d’utilité publique. Nous avons opté pour la transparence totale et publions toutes les correspondances sur notre site Internet. La transparence et l’accès à l’information environnementale sont des valeurs chères à Greenpeace.

En revanche, nous allons retirer notre recours auprès de la CRAIE, étant donné que vous nous avez fourni les informations demandées. 

Nous espérons que vous comprenez mieux le sens de notre projet et que nous pourrons continuer à collaborer positivement à l’avenir.

Bien à vous,
Geleverde documenten

Hier beschikbaar.
Antwoord (15/09/2020)

Lees hier.
Beroep Greenpeace (04/09/2020)

Référence : Demande d’accès à l’information environnementale / Greenpeace / M. Di Rupo

Mesdames, Messieurs, 

CONCERNE : Recours contre l’absence de décision du Ministre-président Di Rupo à la demande d’accès à l’information environnementale introduite conformément aux dispositions de la partie III, Titre Ier du Code de l’Environnement concernant l’accès à l’information relative à l’environnement 

1° Identité et domicile de la requérante
2° Identité et siège de l’autorité publique à laquelle la demande d’information a été faite

Monsieur Di Rupo

Titre (ex) : Ministre-président de la Wallonie
3° Objet de la demande d’information 

Contexte et contenu de la demande d’information 

Par la présente, Greenpeace introduit une demande de reconsidération en l’absence de réponse de la part de monsieur Di Rupo concernant une demande introduite le 28 juillet 2020. Pour plus d’informations concernant cette demande, vous trouverez le contenu de la demande originale en annexe de ce courrier.4° Moyens du recours

Conformément au Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18., Greenpeace aurait dû recevoir une réponse à la demande d’information dans les 30 jours calendrier prévus par la loi. 

Ce délai de décision n’a par ailleurs pas été prolongé. Greenpeace n’a pas non plus reçu de demande de clarification ou de complément dans le cas où notre demande aurait été formulée de manière trop vague. 

Compte tenu de ce qui précède, Greenpeace demande au Secrétariat de la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement de demander à monsieur Di Rupo de transmettre au moins une partie des informations que Greenpeace a demandées.

Nous supposons qu’au moins une partie des échanges et des rencontres entre les organisations mentionnées et le cabinet de monsieur Di Rupo concernent très probablement des sujets liés à l’environnement au sens large. 

En outre, certaines des informations demandées, telles que la correspondance par courrier électronique et les procès-verbaux des réunions, devraient être facilement accessibles.

Nous avons introduit des demandes similaires auprès de plusieurs ministères et administrations à différents niveaux de pouvoir (fédéral et régionaux) dans le cadre d’un vaste projet de recherche (voir la justification de notre projet au bas de l’échange avec monsieur Di Rupo). Nous avons reçu des réponses positives et des informations de plusieurs organes qui ont respecté les lois d’accès à l’information environnementale : le SPF Finances, le SPF mobilité, le SPF emploi, le SPF 

Sécurité sociale, le SPF environnement et le ministre De Crem au niveau fédéral et la ministre Tellier au niveau wallon. 

Ce sont là des précédents positifs qui attestent qu’une réponse positive à notre requête ne peut être considérée comme irraisonnable et qu’une collaboration fluide est possible.

Signature 

Annexe : Demande d’accès à l’information environnementale envoyée par courrier électronique en date du 28 juillet au Ministre-président Di Rupo
Oorspronkelijke email

Monsieur ,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020:

Tous les documents échangés entre le Ministre, son cabinet et :

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, y compris toutes les sociétés du groupe Exxon Mobil Petroleum & Chemical;
 • Total Belgium, y compris toutes les sociétés du groupe Total Belgium;
 • la Fédération belge de l’automobile & du cycle (FEBIAC asbl);
 • la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco);
 • la Fédération pétrolière belge (FPB);
 • la Fédération des entreprises belges d’électricité et de gaz (FEBEG asbl);
 • la Fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie (Essenscia).

Par « document », on entend tout type d’enregistrement, y compris sous forme:

 • papier;
 • numérique, y compris les fichiers de données;
 • exclusivement numérique = présents sur des supports à financement public ou privé:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp et autres plates-formes équivalentes telles que Signal et Telegram;
 • photo/film/audio, analogique ou numérique.

Cette demande porte également sur le contenu de tous les documents suivants:

 • les procès-verbaux, rapports de discussion/notes et tout ce qui s’y rattache;
 • les documents administratifs et les éléments sous-jacents ou qui en découlent.

Je précise que but de la demande est de pouvoir nous faire une idée de la manière dont les industries polluantes et leurs groupes d’intérêt tentent d’influencer à leur avantage les décisions économiques et financières des gouvernements à l’occasion de la crise COVID-19. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Monsieur Di Rupo, l’expression de mes sentiments distingués.

Minister Borsus

28/07/2020

28/08/2020

26/09/2020

Status

In beroep
Ontvangen documenten
Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstvestiging: 10/08/2020
Verlenging? Nee
Antwoord: Lees hier (26/08/2020)
Nieuwe deadline: 26/09/2020
Oorspronkelijke email

Monsieur ,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020:

Tous les documents échangés entre le Ministre, son cabinet et:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, y compris toutes les sociétés du groupe Exxon Mobil Petroleum & Chemical;
 • Total Belgium, y compris toutes les sociétés du groupe Total Belgium;
 • la Fédération belge de l’automobile & du cycle (FEBIAC asbl);
 • la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco);
 • la Fédération pétrolière belge (FPB);
 • la Fédération des entreprises belges d’électricité et de gaz (FEBEG asbl);
 • la Fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie (Essenscia).

Par « document », on entend tout type d’enregistrement, y compris sous forme:

 • papier;
 • numérique, y compris les fichiers de données;
 • exclusivement numérique = présents sur des supports à financement public ou privé:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp et autres plates-formes équivalentes telles que Signal et Telegram;
 • photo/film/audio, analogique ou numérique.

Cette demande porte également sur le contenu de tous les documents suivants:

 • les procès-verbaux, rapports de discussion/notes et tout ce qui s’y rattache;
 • les documents administratifs et les éléments sous-jacents ou qui en découlent.

Je précise que but de la demande est de pouvoir nous faire une idée de la manière dont les industries polluantes et leurs groupes d’intérêt tentent d’influencer à leur avantage les décisions économiques et financières des gouvernements à l’occasion de la crise COVID-19. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Monsieur Borsus, l’expression de mes sentiments distingués.

Minister Henry

28/07/2020

28/08/2020

03/11/2021

Status

In beroep
Ontvangen documenten
Antwoord 2 (05/10/2020)

Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement. 

ance du 5 octobre 2020 

RECOURS N° 1081 

En cause de : 

Monsieur Touriel Aubry (Greenpeace belgium) 

Haachtsesteenweg 159 1030 Bruxelles 

Requérant. 

Vice-Président et Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité Monsieur Ph. HENRY 

Rue d’Harscamp 22 5000 Namur 

Partie adverse. 

Vu la requête du 04 septembre 2020 par laquelle le requérant a introduit le recours, prévu à l’article D.20.6 du Livre ler du Code de l’Environnement, concernant l’absence de réponse à une demande d’information de divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec les administrations et cabinets pendant la période covid -19. 

Vu l’accusé de réception de la requête, par mail en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, en date du 15 septembre 2020; 

Vu la notification de la requête, par mail en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, en date du 15 septembre 2020; 

Considérant qu’en raison des nécessités de l’instruction, il convient de prolonger le délai pour statuer, 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : 

Article unique

Le délai pour statuer est prolongé de 45 jours. 

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 5 octobre 2020 par la Commission de recours composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame C. COLLARD, Messieurs Frédéric MATERNE et Jean François PÜTZ, membres effectifs et Monsieur Frédéric FILLEE, membre suppléant. 

Le Secrétaire

Le Président, p0
Antwoord (15/09/2020)

Objet : Recours 1081 – Monsieur Touriel Aubry (Greenpeace belgium) c. Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité- Ph. Henry-Accusé de réception 

Monsieur, 

Par la présente et conformément à l’article D.20.8 du Code de l’Environnement, j’accuse réception du recours que vous avez introduit ce 4 septembre 2020, reçu en mes services le 7 septembre, concernant l’absence de réponse à une demande d’information de divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec les administrations et cabinets pendant la période covid -19. 

La Commission de recours examinera votre requête dans les délais prescrits à l’article D.20.11 du Code précité. 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 

Le Secrétaire de la Commission de Recours
Antwoord van Greenpeace (01/10/2020)

Cher Monsieur Henry,

Nous vous remercions de votre réponse. Nous comprenons que cette demande soit difficile à cerner en termes d’ampleur. Toutefois, la législation exigeait de votre part un retour vers nous dans les quinze jours suivant notre envoi, si vous aviez des questions de clarification à nous poser. Nous regrettons vivement que vous ayez dépassé ce délai de plus d’un mois et demi. 

Voici toutefois notre demande formulée de manière plus précise : nous souhaitons obtenir tous les documents, tous les échanges, de quelques formes qu’ils soient : en format papier ou en format électronique. Ces échanges peuvent prendre la forme de courriels, de correspondance écrite classique ou de comptes-rendus de réunions. Par ailleurs, nous aimerions également obtenir les pièces jointes de ces échanges.

Concernant la période : elle était clairement formulée dans notre première demande.

Concernant le sujet : il s’agit de tous les échanges qui ont trait, de près ou de loin, à la crise sanitaire du Covid-19. Nous l’avions formulé dans notre demande initiale, en ajoutant notre intention pour clarifier ce qui pouvait demeurer trouble : nous désirons savoir ce que ces entreprises et groupements vous ont demandé dans le cadre de la crise, comme mesure de compensation éventuelle ou comme mesure de soutien. Par ailleurs, nous sommes aussi intéressés par les nouveaux projets dont ils auraient discuté avec vous durant cette période. 

Nous espérons que cela répond à vos questions.

Bien à vous,
Antwoord (30/09/2020)

J’ai bien reçu votre demande d’information environnementale envoyée par courriel daté du 28 juillet. Cette demande d’information concerne divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec mon cabinet pendant la période COVID – 19. Vu la période de congé du cabinet, consécutive à une période de travail rendue plus intense encore par la crise du COVID 19, je n’ai effectivement pas accusé réception de cette demande dans les 15 jours ni répondu à celle-ci dans le délai légal de 30 jours, tel que le prescrit le Livre 1er du Code de l’Environnement. 

Dans ce contexte, j’ai pris connaissance du recours introduit à la CRAIE (Commission de Recours pour le Droit d’Accès à l’Information en Matière d’Environnement) à mon encontre. 

Il est bien entendu indispensable de faire preuve de la plus grande transparence et de garantir le droit à l’accès à l’information en matière environnementale pour tous et de souligner le rôle de Greenpeace en la matière. Cependant, je suis, avec mon équipe, en étroite collaboration avec une série de parties prenantes, parmi lesquelles plusieurs de ces entreprises et groupes d’intérêts visés, concernant l’élaboration de la réglementation régionale et ce, dans le cadre de thématiques qui n’ont pas de lien avec l’objet de votre demande d’information. La compilation de tous les échanges avec ces différentes entités, sous format papier mais également sous tous les supports informatiques pendant la période visée demanderait un énorme travail de compilation qu’il n’est pas possible d’effectuer dans un délai raisonnable. 

Il s’en suit que dans l’état actuel des choses, il nous est impossible de déterminer précisément tous les documents visés par votre demande. 

Ce faisant, nous souhaitons que vous nous aidiez à identifier les informations en ma possession dont vous souhaitez obtenir l’accès. Dans cette optique et au vu de la fréquence de nos échanges avec l’ensemble des parties prenantes, dont les entreprises visées, pouvez-vous nous indiquer plus précisément les documents visés par votre requête ? 

Partant, je vous invite à orienter votre demande afin de pouvoir y faire suite utilement. 

Dans un objectif de bonne collaboration, j’ai tenu informé la Commission de Recours pour le Droit dAccès à l’Information en Matière d’Environnement de la présente démarche, 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes meilleures salutations
Appel de Greenpeace (04/09/2020)

Référence : Demande d’accès à l’information environnementale / Greenpeace / M. Henry

Mesdames, Messieurs, 

CONCERNE : Recours contre l’absence de décision du ministre Henry à la demande d’accès à l’information environnementale introduite conformément aux dispositions de la partie III, Titre Ier du Code de l’Environnement concernant l’accès à l’information relative à l’environnement 

1° Identité et domicile de la requérante
2° Identité et siège de l’autorité publique à laquelle la demande d’information a été faite

Monsieur

Titre (ex) : Ministre wallon du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité
3° Objet de la demande d’information 

Contexte et contenu de la demande d’information 

Par la présente, Greenpeace introduit une demande de reconsidération en l’absence de réponse de la part de monsieur Henry concernant une demande introduite le 28 juillet 2020. Pour plus d’informations concernant cette demande, vous trouverez le contenu de la demande originale en annexe de ce courrier.4° Moyens du recours

Conformément au Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18., Greenpeace aurait dû recevoir une réponse à la demande d’information dans les 30 jours calendrier prévus par la loi. 

Ce délai de décision n’a par ailleurs pas été prolongé. Greenpeace n’a pas non plus reçu de demande de clarification ou de complément dans le cas où notre demande aurait été formulée de manière trop vague. 

Compte tenu de ce qui précède, Greenpeace demande au Secrétariat de la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement de demander à monsieur Henry de transmettre au moins une partie des informations que Greenpeace a demandées.

Nous supposons qu’au moins une partie des échanges et des rencontres entre les organisations mentionnées et le cabinet de monsieur Henry concernent très probablement des sujets liés à l’environnement au sens large. 

En outre, certaines des informations demandées, telles que la correspondance par courrier électronique et les procès-verbaux des réunions, devraient être facilement accessibles.

Nous avons introduit des demandes similaires auprès de plusieurs ministères et administrations à différents niveaux de pouvoir (fédéral et régionaux) dans le cadre d’un vaste projet de recherche (voir la justification de notre projet au bas de l’échange avec Monsieur Henry). Nous avons reçu des réponses positives et des informations de plusieurs organes qui ont respecté les lois d’accès à l’information environnementale : le SPF Finances, le SPF mobilité, le SPF emploi, le SPF 

Sécurité sociale, le SPF environnement et le ministre De Crem au niveau fédéral et la ministre Tellier au niveau wallon. 

Ce sont là des précédents positifs qui attestent qu’une réponse positive à notre requête ne peut être considérée comme irraisonnable et qu’une collaboration fluide est possible.

Signature 

Annexe : Demande d’accès à l’information environnementale envoyée par courrier électronique en date du 28 juillet au ministre Henry
Oorspronkelijke email

Monsieur ,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020:

Tous les documents échangés entre le Ministre, son cabinet et:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, y compris toutes les sociétés du groupe Exxon Mobil Petroleum & Chemical;
 • Total Belgium, y compris toutes les sociétés du groupe Total Belgium;
 • la Fédération belge de l’automobile & du cycle (FEBIAC asbl);
 • la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco);
 • la Fédération pétrolière belge (FPB);
 • la Fédération des entreprises belges d’électricité et de gaz (FEBEG asbl);
 • la Fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie (Essenscia).

Par « document », on entend tout type d’enregistrement, y compris sous forme:

 • papier;
 • numérique, y compris les fichiers de données;
 • exclusivement numérique = présents sur des supports à financement public ou privé:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp et autres plates-formes équivalentes telles que Signal et Telegram;
 • photo/film/audio, analogique ou numérique.

Cette demande porte également sur le contenu de tous les documents suivants:

 • les procès-verbaux, rapports de discussion/notes et tout ce qui s’y rattache;
 • les documents administratifs et les éléments sous-jacents ou qui en découlent.

Je précise que but de la demande est de pouvoir nous faire une idée de la manière dont les industries polluantes et leurs groupes d’intérêt tentent d’influencer à leur avantage les décisions économiques et financières des gouvernements à l’occasion de la crise COVID-19. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Monsieur Henry, l’expression de mes sentiments distingués.

Minister Crucke

28/07/2020

28/08/2020

03/01/2021

Status

In beroep
Ontvangen documenten
Antwoord 2 (05/10/2020)

Vu la requête du 04 septembre 2020 par laquelle le requérant a introduit le recours, prévu à l’article D.20.6 du Livre ler du Code de l’Environnement, concernant l’absence de réponse à une demande d’information de divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec les administrations et cabinets pendant la période covid -19. 

Vu l’accusé de réception de la requête, par mail en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, en date du 15 septembre 2020; 

Vu la notification de la requête, par mail en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, en date du 15 septembre 2020; 

Considérant qu’en raison des nécessités de l’instruction, il convient de prolonger le délai pour statuer,
Antwoord (15/09/2020)

Objet : Recours 1082 – Monsieur Touriel Aubry (Greenpeace belgium) c. Ministre du Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives Accusé de réception 

Monsieur, 

Par la présente et conformément à l’article D.20.8 du Code de l’Environnement, j’accuse réception du recours que vous avez introduit ce 4 septembre 2020, reçu en mes services le 7 septembre, concernant l’absence de réponse à une demande d’information de divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec les administrations et cabinets pendant la période covid -19. 

La Commission de recours examinera votre requête dans les délais prescrits à l’article D.20.11 du Code précité. 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 

Le Secrétaire de la Commission de Recours
Oorspronkelijke email

Monsieur ,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020:

Tous les documents échangés entre le Ministre, son cabinet et:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, y compris toutes les sociétés du groupe Exxon Mobil Petroleum & Chemical;
 • Total Belgium, y compris toutes les sociétés du groupe Total Belgium;
 • la Fédération belge de l’automobile & du cycle (FEBIAC asbl);
 • la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco);
 • la Fédération pétrolière belge (FPB);
 • la Fédération des entreprises belges d’électricité et de gaz (FEBEG asbl);
 • la Fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie (Essenscia).

Par « document », on entend tout type d’enregistrement, y compris sous forme:

 • papier;
 • numérique, y compris les fichiers de données;
 • exclusivement numérique = présents sur des supports à financement public ou privé:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp et autres plates-formes équivalentes telles que Signal et Telegram;
 • photo/film/audio, analogique ou numérique.

Cette demande porte également sur le contenu de tous les documents suivants:

 • les procès-verbaux, rapports de discussion/notes et tout ce qui s’y rattache;
 • les documents administratifs et les éléments sous-jacents ou qui en découlent.

Je précise que but de la demande est de pouvoir nous faire une idée de la manière dont les industries polluantes et leurs groupes d’intérêt tentent d’influencer à leur avantage les décisions économiques et financières des gouvernements à l’occasion de la crise COVID-19. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Monsieur Crucke, l’expression de mes sentiments distingués.

Minister Dermagne

28/07/2020

28/08/2020

11/09/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord 2 (05/10/2020)

Commission de recours pour le droit daccès à l’information en matière 

denvironnement. 

Séance du 5 octobre 2020 

RECOURS N° 1084 

En cause de

Monsieur Touriel Aubry (Greenpeace belgium) 

Haachtsesteenweg 159 1030 Bruxelles 

Requérant

Ministre du Logement, des pouvoirs locaux et de la Ville. Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE 

Chaussée de Liège, 140-142 5100 Jambes 

Partie adverse

Vu la requête du 04 septembre 2020 par laquelle le requérant a introduit le recours, prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’Environnement, concernant l’absence de réponse à une demande d’information de divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec les administrations et cabinets pendant la période covid -19. 

Vu l’accusé de réception de la requête, par mail en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, en date du 15 septembre 2020 ; 

Vu la notification de la requête, par mail en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, en date du 15 septembre 2020; 

Considérant qu’en raison des nécessités de l’instruction, il convient de prolonger le délai pour statuer, 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE

Article unique

Le délai pour statuer est prolongé de 45 jours. 

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 5 octobre 2020 par la Commission de recours composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame C. COLLARD, Messieurs Frédéric MATERNE et Jean 

François PÜTZ, membres effectifs et Monsieur Frédéric FILLEE, membre suppléant. 
Antwoord (15/09/2020)

Monsieur, 

Par la présente et conformément à l’article D.20.8 du Code de l’Environnement, j’accuse réception du recours que vous avez introduit ce 4 septembre 2020, reçu en mes services le 7 septembre, concernant l’absence de réponse à une demande d’information de divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec les administrations et cabinets pendant la période covid -19. 

La Commission de recours examinera votre requête dans les délais prescrits à l’article D.20.11 du Code précité. 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 

Le Secrétaire de la Commission de Recours
Antwoord Greenpeace (10/09/2020)

Cher Monsieur ,

Nous vous remercions de votre réponse. Pourriez-vous nous faire parvenir les écrits d’Essenscia et de la Fédération pétrolière à ce sujet s’il vous plaît?

Bien à vous,
Antwoord (10/09/2020)

Bonjour Madame,

Toutes nos excuses pour le retard de cette réponse, qui sera très brève : ni dans la période demandée ni auparavant depuis l’entrée en fonction ministérielle de Pierre-Yves Dermagne, nous n’avons échangé le moindre document avec les organismes visés.

Après votre demande par contre, tant Essenscia que la Fédération pétrolière nous ont écrit pour faire valoir leur droit à connaître les documents les concernant. Puisqu’il n’y en a pas, nous ne leur avons pas répondu.

Au plaisir,
Oorspronkelijke email

Monsieur ,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020:

Tous les documents échangés entre le Ministre, son cabinet et:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, y compris toutes les sociétés du groupe Exxon Mobil Petroleum & Chemical;
 • Total Belgium, y compris toutes les sociétés du groupe Total Belgium;
 • la Fédération belge de l’automobile & du cycle (FEBIAC asbl);
 • la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco);
 • la Fédération pétrolière belge (FPB);
 • la Fédération des entreprises belges d’électricité et de gaz (FEBEG asbl);
 • la Fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie (Essenscia).

Par « document », on entend tout type d’enregistrement, y compris sous forme:

 • papier;
 • numérique, y compris les fichiers de données;
 • exclusivement numérique = présents sur des supports à financement public ou privé:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp et autres plates-formes équivalentes telles que Signal et Telegram;
 • photo/film/audio, analogique ou numérique.

Cette demande porte également sur le contenu de tous les documents suivants:

 • les procès-verbaux, rapports de discussion/notes et tout ce qui s’y rattache;
 • les documents administratifs et les éléments sous-jacents ou qui en découlent.

Je précise que but de la demande est de pouvoir nous faire une idée de la manière dont les industries polluantes et leurs groupes d’intérêt tentent d’influencer à leur avantage les décisions économiques et financières des gouvernements à l’occasion de la crise COVID-19. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Monsieur Dermagne, l’expression de mes sentiments distingués.

Minister Morreale

28/07/2020

28/08/2020

20/11/2020

Status

In beroep
Ontvangen documenten
Antwoord (23/10/2020)

Madame, Monsieur, 

Le courriel du 18 octobre 2020 dans lequel vous me demandez, une nouvelle fois, de vous fournir le contenu des échanges que mes collaborateurs auraient pu avoir avec les entreprises et fédérations susvisées m’est bien parvenu et a retenu toute mon attention. 

Je suis dans l’impossibilité d’accéder à votre demande. En effet, en date du 4 septembre 2020, vous avez saisi la CRAIE à ce sujet. Celle-ci a déjà commencé à instruire votre recours. Il convient donc de la laisser poursuivre son instruction, de ne pas interférer dans celle-ci et d’attendre ses conclusions. 

Veuillez recevoir, Madame , Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Antwoord de Greenpeace (18/10/2020)

Madame la ministre,

Nous accusons bonne réception de votre courrier ci-joint.

Vous y expliquez que certains de vos collaborateurs ont été en contact
avec les fédérations professionnelles et entreprises concernées dans
le cadre de vos compétences liées à l’emploi et à la formation.

Vous expliquez que ces informations et ces échanges n’entrent pas dans
le périmètre de notre demande. Pourtant, en vertu de l’article D.2 du
Code de l’environnement, “La Région et les autres autorités publiques,
chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la
Région, sont gestionnaires de l’environnement et garants de sa
préservation et, si nécessaire, de sa restauration.”

Les organisations concernées sont actives dans le domaine de
l’environnement et les échanges que votre cabinet a avec ces
organisations sont dès lors des informations environnementales, et ce,
indépendamment de vos compétences.

Nous estimons donc que les informations et échanges dont vous faites
mention dans votre réponse entrent dans le périmètre de notre demande
d’accès à l’information, .

Pour ces raisons, pourriez-vous nous envoyer ces informations et échanges?

Merci d’avance,

Bien à vous,
Antwoord 2 (05/10/2020)

Commission de recours pour le droit daccès à linformation en matière 

d’environnement. 

, ” 

– ” 

..

Séance du 5 octobre 2020 

RECOURS N° 1083 

En cause de : 

Haachtsesteenweg 159 1030 Bruxelles 

Requérant

VicePrésidente du Gouvernement wallon, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de lEgalité des chances et des Droits des femmes Madame Christie MORREALE 

2, rue Kefer – 5100 Jambes 

Partie adverse

Vu la requête du 04 septembre 2020 par laquelle le requérant a introduit le recours, prévu à l’article D.20.6 du Livre ler du Code de l’Environnement, concernant l’absence de réponse à une demande d’information de divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec les administrations et cabinets pendant la période covid -19. 

Vu l’accusé de réception de la requête, par mail en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, en date du 15 septembre 2020; 

Vu la notification de la requête, par mail en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, en date du 15 septembre 2020; 

Considérant qu’en raison des nécessités de l’instruction, il convient de prolonger le délai pour statuer

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE

Article unique

Le délai pour statuer est prolongé de 45 jours. 

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 5 octobre 2020 par la Commission de recours composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame C. COLLARD, Messieurs Frédéric MATERNE et Jean François PÜTZ, membres effectifs et Monsieur Frédéric FILLEE, membre suppléant. 

Le Secrétaire

Le Président, p. o.
Antwoord (15/09/2020)

Recours 1083 – Monsieur Touriel Aubry (Greenpeace belgium) c. Vice Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes-Madame Christie MORREALE -Accusé de réception 

Monsieur, 

Par la présente et conformément à l’article D.20.8 du Code de l’Environnement, j’accuse réception du recours que vous avez introduit ce 4 septembre 2020, reçu en mes services le 7 septembre, concernant l’absence de réponse à une demande d’information de divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec les administrations et cabinets pendant la période covid -19. 

La Commission de recours examinera votre requête dans les délais prescrits à l’article D.20.11 du Code précité. 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 

Le Secrétaire de la Commission de Recours
Appel de Greenpeace (04/09/2020)

Référence : Demande d’accès à l’information environnementale / Greenpeace / Mme. MorrealeMesdames, Messieurs, 

CONCERNE : Recours contre l’absence de décision de la ministre Morreale à la demande d’accès à l’information environnementale introduite conformément aux dispositions de la partie III, Titre Ier du Code de l’Environnement concernant l’accès à l’information relative à l’environnement 

1° Identité et domicile de la requérante
2° Identité et siège de l’autorité publique à laquelle la demande d’information a été faite

Madame Morreale

Titre (ex) : Ministre wallonne de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes
3° Objet de la demande d’information 

Contexte et contenu de la demande d’information 

Par la présente, Greenpeace introduit une demande de reconsidération en l’absence de réponse de la part de madame Morreale concernant une demande introduite le 28 juillet 2020. Pour plus d’informations concernant cette demande, vous trouverez le contenu de la demande originale en annexe de ce courrier.4° Moyens du recours

Conformément au Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18., Greenpeace aurait dû recevoir une réponse à la demande d’information dans les 30 jours calendrier prévus par la loi. 

Ce délai de décision n’a par ailleurs pas été prolongé. Greenpeace n’a pas non plus reçu de demande de clarification ou de complément dans le cas où notre demande aurait été formulée de manière trop vague. 

Compte tenu de ce qui précède, Greenpeace demande au Secrétariat de la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement de demander à madame Morreale de transmettre au moins une partie des informations que Greenpeace a demandées.

Nous supposons qu’au moins une partie des échanges et des rencontres entre les organisations mentionnées et le cabinet de madame Morreale concernent très probablement des sujets liés à l’environnement au sens large. 

En outre, certaines des informations demandées, telles que la correspondance par courrier électronique et les procès-verbaux des réunions, devraient être facilement accessibles.

Nous avons introduit des demandes similaires auprès de plusieurs ministères et administrations à différents niveaux de pouvoir (fédéral et régionaux) dans le cadre d’un vaste projet de recherche (voir la justification de notre projet au bas de l’échange avec madame Morreale). Nous avons reçu des réponses positives et des informations de plusieurs organes qui ont respecté les lois d’accès à l’information environnementale : le SPF Finances, le SPF mobilité, le SPF emploi, le SPF 

Sécurité sociale, le SPF environnement et le ministre De Crem au niveau fédéral et la ministre Tellier au niveau wallon. 

Ce sont là des précédents positifs qui attestent qu’une réponse positive à notre requête ne peut être considérée comme irraisonnable et qu’une collaboration fluide est possible.

Signature 

Annexe : Demande d’accès à l’information environnementale envoyée par courrier électronique en date du 28 juillet à la ministre Morreale
Oorspronkelijke email

Madame ,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020:

Tous les documents échangés entre le Ministre, son cabinet et:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, y compris toutes les sociétés du groupe Exxon Mobil Petroleum & Chemical;
 • Total Belgium, y compris toutes les sociétés du groupe Total Belgium;
 • la Fédération belge de l’automobile & du cycle (FEBIAC asbl);
 • la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco);
 • la Fédération pétrolière belge (FPB);
 • la Fédération des entreprises belges d’électricité et de gaz (FEBEG asbl);
 • la Fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie (Essenscia).

Par « document », on entend tout type d’enregistrement, y compris sous forme:

 • papier;
 • numérique, y compris les fichiers de données;
 • exclusivement numérique = présents sur des supports à financement public ou privé:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp et autres plates-formes équivalentes telles que Signal et Telegram;
 • photo/film/audio, analogique ou numérique.

Cette demande porte également sur le contenu de tous les documents suivants:

 • les procès-verbaux, rapports de discussion/notes et tout ce qui s’y rattache;
 • les documents administratifs et les éléments sous-jacents ou qui en découlent.

Je précise que but de la demande est de pouvoir nous faire une idée de la manière dont les industries polluantes et leurs groupes d’intérêt tentent d’influencer à leur avantage les décisions économiques et financières des gouvernements à l’occasion de la crise COVID-19. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Madame Morreale, l’expression de mes sentiments distingués.

Minister Tellier

28/07/2020

28/08/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Updates

Ontvangstbevestiging: Ja
Datum van ontvangstbevestiging: 03/08/2020
Verlenging: Nee
Antwoord: Lees hier (27/08/2020)
Oorspronkelijke email

Madame ,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020:

Tous les documents échangés entre le Ministre, son cabinet et:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, y compris toutes les sociétés du groupe Exxon Mobil Petroleum & Chemical;
 • Total Belgium, y compris toutes les sociétés du groupe Total Belgium;
 • la Fédération belge de l’automobile & du cycle (FEBIAC asbl);
 • la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco);
 • la Fédération pétrolière belge (FPB);
 • la Fédération des entreprises belges d’électricité et de gaz (FEBEG asbl);
 • la Fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie (Essenscia).

Par « document », on entend tout type d’enregistrement, y compris sous forme:

 • papier;
 • numérique, y compris les fichiers de données;
 • exclusivement numérique = présents sur des supports à financement public ou privé:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp et autres plates-formes équivalentes telles que Signal et Telegram;
 • photo/film/audio, analogique ou numérique.

Cette demande porte également sur le contenu de tous les documents suivants:

 • les procès-verbaux, rapports de discussion/notes et tout ce qui s’y rattache;
 • les documents administratifs et les éléments sous-jacents ou qui en découlent.

Je précise que but de la demande est de pouvoir nous faire une idée de la manière dont les industries polluantes et leurs groupes d’intérêt tentent d’influencer à leur avantage les décisions économiques et financières des gouvernements à l’occasion de la crise COVID-19. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Madame Tellier, l’expression de mes sentiments distingués.

Brussel

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

20 (40) werkdagen

Beroep

30 dagen

Minister Vervoort

28/07/2020

25/08/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Updates

Antwoord: Lees hieronder
Nieuwe deadline: 15/09/2020
Beroep Greenpeace (04/09/2020)

Betreft: beroep toegang tot milieu-informatie

Geachte,

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen de afwezigheid van een antwoord vanwege meneer Vervoort m.b.t. een verzoek ingediend in overeenstemming met het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

Ons verzoek dateert van 28 juli 2020 (u vindt een kopie van het oorspronkelijke verzoek onderaan deze mail) en we hebben geen antwoord mogen ontvangen binnen de 30 kalenderdagen zoals wettelijk bepaald, noch een vraag om de beslissingstermijn te verlengen, zoals dit het geval was met Minister Maron in zijn antwoord aan ons op een gelijkaardige vraag op 24 augustus 2020. We ontvingen evenmin een verzoek ter verduidelijking of vervollediging.

Het bovenstaande in acht nemende, verzoeken wij de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten om meneer Vervoort te vragen ten minste een deel van de door ons gevraagde informatie vrij te geven. Wij vermoeden dat ten minste een deel van de uitwisselingen en meetings tussen de genoemde ondernemingen en het kabinet van meneer Vervoort, hoogstwaarschijnlijk onderwerpen betreffen die te maken hebben met het milieu in de brede zin. Een deel van de gevraagde informatie, zoals de email correspondentie en de notulen van meetings, zou bovendien gemakkelijk beschikbaar te stellen moeten zijn. 

We hebben gelijkaardige vragen ingediend bij meerdere ministeries en administraties op verschillende niveaus (federaal en regionaal) in het kader van een breed onderzoeksproject (zie verantwoording van ons verzoek in de correspondentie hieronder). Verschillende instanties gaven inmiddels gevolg aan ons verzoek. In lijn met de wetten op de openbaarheid en de toegang tot milieu-informatie, stelden de FOD Financiën, FOD mobiliteit, FOD werkgelegenheid, FOD sociale zekerheid, FOD milieu en minister De Crem op federaal niveau en minister Tellier op Waals niveau, ons de gevraagde informatie ter beschikking. Deze positieve precedenten tonen aan dat een antwoord op ons verzoek niet als onredelijk kan beschouwd worden en dat een vlotte samenwerking mogelijk is.

Hoogachtend,
Oorspronkelijke email

Geachte heer ,

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie, en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister Van den Brandt

28/07/2020

25/08/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord (23/09/2020)

Geachte mevrouw

Gelieve in bijlage het antwoord op uw vraag dd. 28 juli 2020 in het kader van de ordonnantie inzake openbaarheid van bestuur van 16 mei 2019. 

In bijlage vindt u

– Brief (L024.LDE.2020) van minister Elke Van den Brandt aan u gericht als antwoord op uw vraag. 

– De bijlagen. 

We wensen u goede ontvangst van deze documenten. 

We blijven steeds ter uwer beschikking.

Met vriendelijke groeten
Beroep Greenpeace (04/09/2020)

Betreft: beroep toegang tot milieu-informatie

Geachte,

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen de afwezigheid van een antwoord vanwege mevrouw Van den Brandt m.b.t. een verzoek ingediend in overeenstemming met het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

Ons verzoek dateert van 28 juli 2020 (u vindt een kopie van het oorspronkelijke verzoek onderaan deze mail) en we hebben geen antwoord mogen ontvangen binnen de 30 kalenderdagen zoals wettelijk bepaald, noch een vraag om de beslissingstermijn te verlengen, zoals dit het geval was met Minister Maron in zijn antwoord aan ons op een gelijkaardige vraag op 24 augustus 2020. We ontvingen evenmin een verzoek ter verduidelijking of vervollediging.

Het bovenstaande in acht nemende, verzoeken wij de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten om mevrouw Van den Brandt te vragen ten minste een deel van de door ons gevraagde informatie vrij te geven. Wij vermoeden dat ten minste een deel van de uitwisselingen en meetings tussen de genoemde ondernemingen en het kabinet van mevrouw Van den Brandt, hoogstwaarschijnlijk onderwerpen betreffen die te maken hebben met het milieu in de brede zin. Een deel van de gevraagde informatie, zoals de email correspondentie en de notulen van meetings, zou bovendien gemakkelijk beschikbaar te stellen moeten zijn. 

We hebben gelijkaardige vragen ingediend bij meerdere ministeries en administraties op verschillende niveaus (federaal en regionaal) in het kader van een breed onderzoeksproject (zie verantwoording van ons verzoek in de correspondentie hieronder). Verschillende instanties gaven inmiddels gevolg aan ons verzoek. In lijn met de wetten op de openbaarheid en de toegang tot milieu-informatie, stelden de FOD Financiën, FOD mobiliteit, FOD werkgelegenheid, FOD sociale zekerheid, FOD milieu en minister De Crem op federaal niveau en minister Tellier op Waals niveau, ons de gevraagde informatie ter beschikking. Deze positieve precedenten tonen aan dat een antwoord op ons verzoek niet als onredelijk kan beschouwd worden en dat een vlotte samenwerking mogelijk is.

Hoogachtend,
Oorspronkelijke email

Geachte mevrouw ,

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie, en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister Maron

28/07/2020

25/08/2020

22/09/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord (23/09/2020)

Chère Madame,

Par la présente, je fais suite à votre demande du 28 juillet 2020 d’accès aux documents qui relèvent de l’information environnementale et qui concernent les échanges entre mon cabinet et différents acteurs du milieu de l’énergie fossile.

Vous trouverez donc en pièce-jointe à cet email l’ensemble des échanges identifiés par nous comme relevant de l’information environnementale tombant dans le cadre de votre requête, à savoir :

 • Un courriel de Vincent Deblocq (Febeg) du 30 mars 2020 ayant pour objet « Courrier FEBEG : COVID 19 – Mesures liées au secteur énergétique »
 • Un courriel de Marc Van den Bosche (Febeg) du 14 avril 2020 ayant pour objet « COVID-19 impact sur le secteur de l’énergie»
 • Un courriel de Pieter Claes (Febeliec) du 22 avril 2020 ayant pour objet « Electricity prices survey 2020 2020-1679»
 • Un courriel de Griet Heyvaert (Engie) du 23 avril 2020 ayant pour objet « Reaction Engie – Low market prices and nuclear modulation»
 • Un courriel de Vincent Deblocq (Febeg) du 30 avril 2020 ayant pour objet « Mesures COVID Extension protection sociale Bxls : position FEBEG»
 • Un courriel de Marc Van den Bosche (Febeg) du 19 mai 2020 ayant pour objet « impact covid – facilités de paiements – partage des risques »
 • Un courriel de Marc Van den Bosche (Febeg) du 9 juin 2020 ayant pour objet « covid 19 impact sur les fournisseurs – estimation de l’impact futur»
 • Un courriel en réponse à Vincent Deblocq (Febeg) du 19 juin 2020 ayant pour objet « Coronavirus – Précarité énergétique: la Région bruxelloise prolonge la période hivernale jusqu’en 2021»

Pourriez-vous accuser bonne réception de ce mail ?

Veuillez recevoir l’expression de mes meilleurs sentiments,
Antwoord (24/08/2020)

Chère Madame ,

J’accuse bonne réception de votre demande d’information en vertu du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises

Votre demande nécessite un travail de compilation et de coordination compliqué à mettre en œuvre durant cette période. Afin de répondre de façon adéquate à votre requête, comme la date limite est fixée au 25 août, nous vous demandons une prolongation de 20 jours ouvrables.

Pourriez-vous accuser bonne réception de ce mail ?

Veuillez recevoir, Madame Del Re, l’expression de mes meilleurs sentiments,
Oorspronkelijke email

Geachte heer ,

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie, en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister Gatz

28/07/2020

25/08/2020

Status

Gesloten
Ontvangen documenten
Antwoord (23/09/2020)

Geachte mevr. ,

Vooreerst onze excuses dat wij enigszins te laat waren om binnen de aanvankelijk vooropgestelde termijn u een antwoord op uw vraag te bezorgen. 

Wij hebben uw vraag om te beschikken over de ‘milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020’ degelijk onderzocht.

Voor wat ons kabinet betreft, kan ik u het volgende meedelen: 

-Exxon Mobil Petroleum & Chemical – niet van toepassing

-Total Belgium – niet van toepassing 

-FEBIAC – niet van toepassing. Ter info: op 2/7/2020 – ontvingen wij in het kader van punt 16 van de ministerraad “De strategische visie van het Gewest op de uitrol van een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen” (bevoegdheid kabinet-Maron), een visienota over de materie, waarvoor o.a. advies gevraagd was aan FEBIAC en FEBEG (ter informatie vindt u deze in bijlage)

-BRAFCO – 28/3/2020 – in het kader van de relanceplannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de covid-crisis ontvingen wij een vraag van Brafco. Naar aanleiding van de plannen van de regering werd er volgens de principes van de strategie Go4Brussels, voor geopteerd om de relanceplannen af te toetsen met de sociale partners en hen de mogelijkheid te geven vragen/opmerkingen te formuleren. Deze vragen werden gebundeld en overgemaakt aan de sociale partners. Voor wat betreft Brafco betrof dat onderstaande vraag, en onderstaand antwoord (dat door de Brusselse Regering aan Brupartners werd bezorgd)

Brafco vraagt vermindering of uitstel van betaling inzake de kilometerheffing : 

 

ANTWOORD Kabinet-Gatz: hierop kunnen we moeilijk op ingaan om verschillende redenen: 

 1. veel buitenlandse vrachtwagens betalen deze heffing ook als ze over onze wegen rijden (in Wallonië tot 80%); we besteden beschikbare middelen best aan getroffen Belgische bedrijven via ander middel 
 2. er zijn ook transportbedrijven die wel nog goed boeren
 3. heffing wordt geïnd via 6-tal externe partners; zou ons nopen tot heronderhandelen met 6 buitenlandse service providers (waarvan er 5 niet vanuit België werken)
 4. is technisch gezien ZEER ingrijpend voor het systeem (is daar totaal niet op voorzien) ; de 6 service providers bedienen nog andere toldomeinen in andere landen met hun toestellen; totale heffing komt op één en dezelfde factuur (= zijn nu eenmaal de Europese regels)
 5. ons aandeel in de totale ontvangsten KMH is amper 2%; sowieso moeten de 3 gewesten samen een positie innemen (is een interregionaal initiatief).

-FPB – BFP – niet van toepassing

-FEBEG – mail ontvangen op dinsdag 14 april 2020 – Economische Impact Covid-19 energiesector FEBEG_NL2 (in bijlage)

-Essenscia – niet van toepassing

Vriendelijke groeten,
Beroep Greenpeace (04/09/2020)

Betreft: beroep toegang tot milieu-informatie

Geachte,

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen de afwezigheid van een antwoord vanwege meneer Gatz m.b.t. een verzoek ingediend in overeenstemming met het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

Ons verzoek dateert van 28 juli 2020 (u vindt een kopie van het oorspronkelijke verzoek onderaan deze mail) en we hebben geen antwoord mogen ontvangen binnen de 30 kalenderdagen zoals wettelijk bepaald, noch een vraag om de beslissingstermijn te verlengen, zoals dit het geval was met Minister Maron in zijn antwoord aan ons op een gelijkaardige vraag op 24 augustus 2020. We ontvingen evenmin een verzoek ter verduidelijking of vervollediging.

Het bovenstaande in acht nemende, verzoeken wij de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten om meneer Gatz te vragen ten minste een deel van de door ons gevraagde informatie vrij te geven. Wij vermoeden dat ten minste een deel van de uitwisselingen en meetings tussen de genoemde ondernemingen en het kabinet van meneer Gatz, hoogstwaarschijnlijk onderwerpen betreffen die te maken hebben met het milieu in de brede zin. Een deel van de gevraagde informatie, zoals de email correspondentie en de notulen van meetings, zou bovendien gemakkelijk beschikbaar te stellen moeten zijn. 

We hebben gelijkaardige vragen ingediend bij meerdere ministeries en administraties op verschillende niveaus (federaal en regionaal) in het kader van een breed onderzoeksproject (zie verantwoording van ons verzoek in de correspondentie hieronder). Verschillende instanties gaven inmiddels gevolg aan ons verzoek. In lijn met de wetten op de openbaarheid en de toegang tot milieu-informatie, stelden de FOD Financiën, FOD mobiliteit, FOD werkgelegenheid, FOD sociale zekerheid, FOD milieu en minister De Crem op federaal niveau en minister Tellier op Waals niveau, ons de gevraagde informatie ter beschikking. Deze positieve precedenten tonen aan dat een antwoord op ons verzoek niet als onredelijk kan beschouwd worden en dat een vlotte samenwerking mogelijk is.

Hoogachtend,
Oorspronkelijke email

Geachte heer ,

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie, en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Minister Clerfayt

28/07/2020

25/08/2020

Status

In beroep
Ontvangen documenten
Updates
Beroep Greenpeace (04/09/2020)

Betreft: beroep toegang tot milieu-informatie

Geachte,

Hierbij dient Greenpeace een beroep in tegen de afwezigheid van een antwoord vanwege meneer Clerfayt m.b.t. een verzoek ingediend in overeenstemming met het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

Ons verzoek dateert van 28 juli 2020 (u vindt een kopie van het oorspronkelijke verzoek onderaan deze mail) en we hebben geen antwoord mogen ontvangen binnen de 30 kalenderdagen zoals wettelijk bepaald, noch een vraag om de beslissingstermijn te verlengen, zoals dit het geval was met Minister Maron in zijn antwoord aan ons op een gelijkaardige vraag op 24 augustus 2020. We ontvingen evenmin een verzoek ter verduidelijking of vervollediging.

Het bovenstaande in acht nemende, verzoeken wij de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten om meneer Clerfayt te vragen ten minste een deel van de door ons gevraagde informatie vrij te geven. Wij vermoeden dat ten minste een deel van de uitwisselingen en meetings tussen de genoemde ondernemingen en het kabinet van meneer Clerfayt, hoogstwaarschijnlijk onderwerpen betreffen die te maken hebben met het milieu in de brede zin. Een deel van de gevraagde informatie, zoals de email correspondentie en de notulen van meetings, zou bovendien gemakkelijk beschikbaar te stellen moeten zijn. 

We hebben gelijkaardige vragen ingediend bij meerdere ministeries en administraties op verschillende niveaus (federaal en regionaal) in het kader van een breed onderzoeksproject (zie verantwoording van ons verzoek in de correspondentie hieronder). Verschillende instanties gaven inmiddels gevolg aan ons verzoek. In lijn met de wetten op de openbaarheid en de toegang tot milieu-informatie, stelden de FOD Financiën, FOD mobiliteit, FOD werkgelegenheid, FOD sociale zekerheid, FOD milieu en minister De Crem op federaal niveau en minister Tellier op Waals niveau, ons de gevraagde informatie ter beschikking. Deze positieve precedenten tonen aan dat een antwoord op ons verzoek niet als onredelijk kan beschouwd worden en dat een vlotte samenwerking mogelijk is.

Hoogachtend,
Oorspronkelijke email

Geachte heer ,

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie, en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 27 juli 2020:

Alle documenten uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en:

 • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Exxon Mobil groep;
 • Total Belgium, met inbegrip van alle ondernemingen die deel uitmaken van de Total groep;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB);
 • Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG vzw);
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia).

Dit verzoek verstaat onder documenten iedere vorm van vastlegging, waaronder:

 • Papier;
 • Digitaal, waaronder ook databestanden;
 • Bijzonder digitaal = aanwezig op publiek dan wel privaat gefinancierde dragers:
  1. Email;
  2. SMS;
  3. WhatsApp;
  4. En daaraan gelijk te stellen platforms zoals Signal en Telegram;
 • Foto/film/audio, analoog of digitaal.

Ook inhoudelijk vallen alle documenten onder dit verzoek, waaronder:

 • Notulen, gespreksverslagen/-notities en alles dat daaraan annex is;
 • Beleidsdocumenten en alles dat daaraan onderliggende of opvolgend aan is.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de manier waarop vervuilende industrieën en hun belangenorganisaties de economische en financiële besluitvorming van de overheid proberen in hun voordeel te beïnvloeden tijdens de COVID-19 crisis. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace Belgium, vanuit haar positie als maatschappelijke waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,