De uitfasering van fossiele brandstoffen is een van de grootste uitdagingen in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze steekt stokken in de wielen van machtige spelers, die hun fortuin vergaarden met een industrie die ooit floreerde maar vandaag dodelijk is voor de planeet. De energietransitie vormt een directe bedreiging voor de olie-industrie. De auto-industrie probeert ondertussen de dans te ontspringen door zichzelf snel opnieuw uit te vinden. 

Beide sectoren hebben er belang bij om maatregelen te stoppen of te vertragen die hun bedrijfsbelangen ondergeschikt maken aan het algemeen belang. Er is geen gebrek aan hete politieke hangijzers die de sector maar wat graag in haar voordeel zou beslechten. Denk maar de discussies over alternatieve brandstoffen, het einde van de brandingsmotor, elektrische auto’s, autobelasting, automobielreclame, lage-emissiezones, koolstof- en stikstofemissies, financiële steun voor de olie- en automobielsector, …

Greenpeace lanceert een grootschalige onderzoekscampagne om na te gaan wat deze lobbygroepen, gedurende de afgelopen zes jaar, geprobeerd hebben te bedisselen met de politieke wereld. Op welke debatten hadden ze invloed, welke beslissingen probeerden ze op te leggen en welke processen konden ze vertragen? We zullen ons beroepen op het recht op vrijheid van informatie en dit op verschillende overheidsniveaus, om een licht te werpen op wat er achter de schermen is gebeurd (en nog steeds gebeurt).

Onze medewerkers voor dit project

Aubry Touriel – Als Luikenaar van origine maar Antwerpenaar in het hart, leen ik mijn pen uit aan verschillende media (Le Vif/L’Express, Médor, Wilfried, DaarDaar, RTBF). Mijn Muse? Vlaanderen. Maar niet alleen dat: ik graaf ook graag diep en onderzoek of de autoriteiten hun transparantieplicht wel nakomen. Het precies daarom dat ik aan meewerk aan dit Greenpeace-onderzoek. Website: aubrytouriel.be

Berber Verpoest – Als journalist en documentairemaker begeef ik me graag waar grote verhalen en gewone mensen elkaar kruisen. Ik verzoen graag diepgravend onderzoek met sterke persoonlijke verhalen. Dat doe ik voor verschillende media waaronder VRT, Kanaal Z en Apache. Klimaatverandering is hét meest ingrijpende thema van deze tijd en raakt aan elk aspect van ons bestaan. Transparantie daarover is cruciaal. Daarom werk ik mee aan dit onderzoek van Greenpeace. Website: berberv.myportfolio.com

Volg onze ontdekkingen!

Hieronder kun je de vorderingen zien van al onze aanvragen voor toegang tot informatie.
(Laatste update: 24/09/2020)

Federaal

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

30 (45) kalenderdagen

Beroep

60 kalenderdagen

Chambre Commission Climat

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte heer Delvaux, 

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een afschrift van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 02/09/2020 :

Alle documenten en correspondenties, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen de leden van de Commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat en :

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF);
 • La Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles (Beci).

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

 • De Nationale Energie- en Klimaatplan 
 • De uitfasering van de verbrandingsmotor
 • Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen
 • De electrische voertuig
 • CO2 uitstoot gelinkt met transport
 • Belastingen met betrekking tot voertuigen 
 • Autosolisme
 • Bedrijfswagens
 • Auto advertentie
 • Technologische neutraliteit
 • De decarbonisatie
 • De koolstofheffing
 • De verkeersvrije zones
 • De lichte voertuigen (autos)
 • De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België en de leden van de Commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Federal Ministry Energy and Environment

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte mevrouw Marghem,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 01/09/2020 :

Alle documenten en correspondenties, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, haar kabinet en :

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium ;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF).

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

 • De Nationale Energie- en Klimaatplan 
 • De uitfasering van de verbrandingsmotor
 • Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen
 • De electrische voertuig
 • CO2 uitstoot gelinkt met transport
 • Belastingen met betrekking tot voertuigen 
 • Autosolisme
 • Bedrijfswagens
 • Auto advertentie
 • Technologische neutraliteit
 • De decarbonisatie
 • De koolstofheffing
 • De verkeersvrije zones
 • De lichte voertuigen (autos)
 • De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in Belgiën de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en haar kabinet. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Federal Ministry Mobility

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte meneer Bellot,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 01/09/2020 :

Alle documenten en correspondenties, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en:

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF);
 • La Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles (Beci).

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

 • De Nationale Energie- en Klimaatplan 
 • De uitfasering van de verbrandingsmotor
 • Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen
 • De electrische voertuig
 • CO2 uitstoot gelinkt met transport
 • Belastingen met betrekking tot voertuigen 
 • Autosolisme
 • Bedrijfswagens
 • Auto advertentie
 • Technologische neutraliteit
 • De decarbonisatie
 • De koolstofheffing
 • De verkeersvrije zones
 • De lichte voertuigen (autos)
 • De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België, de Minister van Mobiliteit en de leden van zijn kabinet. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Federal Ministry of Finances

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte heer Decroo,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 01/09/2020 :

Alle documenten en correspondenties, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en:

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF);
 • La Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles (Beci).

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

 • De Nationale Energie- en Klimaatplan 
 • De uitfasering van de verbrandingsmotor
 • Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen
 • De electrische voertuig
 • CO2 uitstoot gelinkt met transport
 • Belastingen met betrekking tot voertuigen 
 • Autosolisme
 • Bedrijfswagens
 • Auto advertentie
 • Technologische neutraliteit
 • De decarbonisatie
 • De koolstofheffing
 • De verkeersvrije zones
 • De lichte voertuigen (autos)
 • De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België, de Minister van Financiën en de leden van zijn kabinet. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

SPF Economie

01/09/2020

01/10/2020

Status

Gesloten
Updates

Antwoord: 04/09/2020
Oorspronkelijke email

Geachte,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2017 tot en met 01/09/2020 :

Alle documenten en correspondenties, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen de Energy-Transport working group (ENOVER/CONCERE) voorgezeten door de FOD Economie en :

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);
 • Traxio.

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

 • Het project Clean Power for Transport

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België en de Energy-Transport working group (ENOVER/CONCERE) voorgezeten door de FOD Economie. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Vlaanderen

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

20 (40) kalenderdagen

Beroep

30 kalenderdagen

Mobiliteitsraad Vlaanderen

26/08/2020

23/09/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte mevrouw Peeters,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 26/08/2020:

Alle documenten en correspondentie, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en :

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);
 • Vlaams Netwerk van Ondernemingen (Voka);
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF);
 • Le Ministre-President van de Vlaamse regering et les membres de son cabinet.

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

 • De Voorstel van resolutie betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid
 • De Nationale Energie- en Klimaatplan 
 • De uitfasering van de verbrandingsmotor
 • Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen
 • De electrische voertuig
 • CO2 uitstoot gelinkt met transport
 • Belastingen met betrekking tot voertuigen 
 • Autosolisme
 • Bedrijfswagens
 • Auto advertentie
 • Technologische neutraliteit
 • De zones 30
 • De decarbonisatie
 • De verkeersvrije zones
 • De lichte voertuigen (autos)
 • De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total
 • Autokeuring en meetapparaten

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken en de leden van haar kabinet. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Minister Demir

26/08/2020

Status

Verlengd

Nieuwe deadline: 21/10/2020
Antwoord Greenpeace (21/09/2020)

Geachte,

Ik zou graag de correspondentie (voornamelijk emails + attachments) tussen de onderstaande bedrijven, groepen, federaties en ministers en het kabinet van mevrouw Demir krijgen voor de periode 2014 t.e.m. vandaag, en die betrekking hebben op de onderstaande onderwerpen, die wij als milieu-informatie beschouwen.

Indien er fysieke meetings zijn gebeurd, zou ik graag over de verslagen en nota’s daarvan beschikken, voor zover die meetings ook een betrekking hadden op de onderstaande onderwerpen.

Met vriendelijke groeten,
Antwoord (18/09/2020)

Geachte mevrouw

In navolging van uw vraag van 26 augustus 2020 wil ik u, gelet op artikel II.42 van het bestuursdecreet, vragen om uw aanvraag te specificeren.

Op basis van de brede formulering betreffende de onderwerpen (de elektrische wagen, de decarbonisatie, … ) en de periode (vanaf 1 januari 2014) kunnen we niet nagaan welke bestuursdocumenten u in concreto wenst in te zien, en kunnen we niet nagaan of deze openbaarmaking mogelijk is o.a. gelet op artikels II.34, II.35 en/of II.36.

Met vriendelijke groeten

Bob Van den Broeck
Oorspronkelijke email

Geachte Mevrouw Demir,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 26/08/2020:

Alle documenten en correspondentie, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en :

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium ;
 • Ineos, met inbegrip van alle bedrijven waarvan Ineos eigenaar of mede-eigenaar is, of waar zij belangen in heeft;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);
 • Vlaams Netwerk van Ondernemingen (Voka);
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF);
 • Le Ministre-President van de Vlaamse regering et les membres de son cabinet.

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

 • De Voorstel van resolutie betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid
 • De Nationale Energie- en Klimaatplan 
 • De uitfasering van de verbrandingsmotor
 • Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen
 • De electrische voertuig
 • CO2 uitstoot gelinkt met transport
 • Belastingen met betrekking tot voertuigen 
 • Autosolisme
 • Bedrijfswagens
 • Auto advertentie
 • Technologische neutraliteit
 • De decarbonisatie
 • De koolstofheffing
 • De verkeersvrije zones
 • De lichte voertuigen (autos)
 • De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total
 • Beleidsbrief
 • Begroting
 • algemene regeringsverklaring
 • CO2-taks
 • Koolstofheffing
 • De steunmaatregelen aan de olie-industrie, de subsidies en andere vormen van financiering of van fiscale stimulatie

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België, de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en de leden van haar kabinet. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Minister Peeters

26/08/2020

23/09/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte mevrouw Peeters,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 26/08/2020:

Alle documenten en correspondentie, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en :

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);
 • Vlaams Netwerk van Ondernemingen (Voka);
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF);
 • Le Ministre-President van de Vlaamse regering et les membres de son cabinet.

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

 • De Voorstel van resolutie betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid
 • De Nationale Energie- en Klimaatplan 
 • De uitfasering van de verbrandingsmotor
 • Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen
 • De electrische voertuig
 • CO2 uitstoot gelinkt met transport
 • Belastingen met betrekking tot voertuigen 
 • Autosolisme
 • Bedrijfswagens
 • Auto advertentie
 • Technologische neutraliteit
 • De zones 30
 • De decarbonisatie
 • De verkeersvrije zones
 • De lichte voertuigen (autos)
 • De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total
 • Autokeuring en meetapparaten

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken en de leden van haar kabinet. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Minister Diependaele

26/08/2020

23/09/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte heer Diependaele,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2013 tot en met 26/08/2020:

Alle documenten en correspondentie, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en :

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF);
 • Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka);
 • De Ministre-President van de Vlaamse Regering, les membres de son cabinet;
 • De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme et les membres de son cabinet.

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

 • De Voorstel van resolutie betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid
 • De Nationale Energie- en Klimaatplan 
 • De uitfasering van de verbrandingsmotor
 • Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen
 • De electrische voertuig
 • CO2 uitstoot gelinkt met transport
 • Belastingen met betrekking tot voertuigen 
 • Autosolisme
 • Bedrijfswagens
 • Auto advertentie
 • Technologische neutraliteit
 • De zones 30
 • De decarbonisatie
 • De verkeersvrije zones
 • De lichte voertuigen (autos)
 • De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total
 • CO2-taks
 • Koolstofheffing
 • De lage emissiezones in Vlaanderen

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België, de Vlaamse minister van Financiën en de leden van zijn kabinet. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Minister Jambon

26/08/2020

23/09/2020

Status

Verlengd

Nieuwe deadline: 16/10/2020
Oorspronkelijke email

Geachte heer Jambon,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2013 tot en met 26/03/2020:

Alle documenten en correspondentie, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en :

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium ;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF);
 • Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka);
 • De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed et les membres de son cabinet;
 • De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme et les membres de son cabinet.

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

 • De Voorstel van resolutie betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid
 • De Nationale Energie- en Klimaatplan 
 • De uitfasering van de verbrandingsmotor
 • Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen
 • De electrische voertuig
 • CO2 uitstoot gelinkt met transport
 • Belastingen met betrekking tot voertuigen 
 • Autosolisme
 • Bedrijfswagens
 • Auto advertentie
 • Technologische neutraliteit
 • De zones 30
 • De decarbonisatie
 • De verkeersvrije zones
 • De lichte voertuigen (autos)
 • De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total
 • CO2-taks
 • Koolstofheffing
 • De lage emissiezones in Vlaanderen

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België, de Minister-President van de Vlaamse Regering en de leden van zijn kabinet. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

EWI (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie)

26/08/2020

23/09/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte, Betreft: Toegang tot milieu-informatie Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet het Bestuursdecreet van 7 december 2018 het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in dit Decreet. In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemd Decreet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren. Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 26/08/2020: Alle documenten en correspondentie, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en : Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium ; Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl); Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco); Fédération Pétrolière Belge (FPB) ; Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia); Traxio ; Belgian Public Affairs Community (Bepact); Government Relations Forum (GRF). Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen : De steunmaatregelen aan de olie-industrie, de subsidies en andere vormen van financiering of van fiscale stimulatie, met inbegrip van maatregelen mbt de bovenstaande ondernemingen ; De competitiviteit van de olie-industrie in België ; De carbon leakage, level playing field. Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de bestaande steunmaatregelen voor de olie-industrie in Vlaanderen en wat de verwachtingen zijn van die sector inzake financiële steun. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. Hoogachtend,

Wallonië

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

1 (2) maand(en)

Beroep

15 dagen

CCPIE

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates

Ontvangstbevestiging: 07/09/2020
Oorspronkelijke email

Madame/Monsieur,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er janvier 2014 au 01/09/2020 :

Tous les documents et toutes les communications, de quelle que nature qu’ils soient, échangés entre le Comité de coordination de la politique internationale de l’environnement (CCPIE) et :

 • Les entreprises dont il est clair ou dont il vous est connu qu’elles font partie d’Exxon Mobil Petroleum & Chemical et de Total Belgium ;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Traxio.

Je ne souhaite toutefois recevoir que les documents et les communications qui ont un rapport avec l’un des sujets suivants :

 • Le Plan National Energie Climat (PNEC)
 • Le diesel, l’essence, les biocarburants, le CNG, le LNG et tout autre carburant alternatif
 • La voiture électrique
 • Les émissions de CO2 liées au transport
 • La fiscalité et la taxation automobiles
 • L’autosolisme
 • Les voitures de société
 • La publicité automobile
 • La neutralité technologique
 • La décarbonisation
 • La taxe carbone
 • Les véhicules légers (automobiles)
 • Le MAAS (Mobility As A Service)
 • Les visites sur les sites possédés par Exxon Mobil ou Total

Le but de mes recherches vise à comprendre quels sont les liens entre l’industrie pétrolière en Belgique et le Comité de coordination de la politique internationale de l’environnement (CCPIE) et quels sont les points à son agenda que la première tente de discuter avec le second. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Cellule fiscale wallonne

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Madame/Monsieur,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018.

Tous les documents et toutes les communications, de quelle que nature qu’ils soient, échangés entre la Cellule fiscale d’expertise et de support stratégique de la Région wallonne et :

 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Traxio.

Je ne souhaite toutefois recevoir que les documents et les communications qui ont un rapport avec le sujet suivant :

 • La fiscalité et la taxation automobiles

Le but de mes recherches vise à comprendre quels sont les liens et les échanges entre l’industrie automobile et la Cellule fiscale d’expertise et de support stratégique de la Région wallonne au sujet de la réforme de la fiscalité automobile. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

DG02

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates

Ontvangstbevestiging: 02/09/2020
Oorspronkelijke email

Madame/Monsieur,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er janvier 2014 au 01/09/2020 :

Tous les documents et toutes les communications, de quelle que nature qu’ils soient, échangés entre la SPW (Service public de Wallonie) – Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DG02) et :

 • Les entreprises dont il est clair ou dont il vous est connu qu’elles font partie d’Exxon Mobil Petroleum & Chemical et de Total Belgium ;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Traxio.

Je ne souhaite toutefois recevoir que les documents et les communications qui ont un rapport avec l’un des sujets suivants :

 • La sortie du moteur à combustion
 • Le diesel, l’essence, les biocarburants, le CNG, le LNG et tout autre carburant alternatif
 • La voiture électrique
 • Les émissions de CO2 liées au transport
 • Les zones basses émissions de Wallonie
 • La fiscalité et la taxation automobiles
 • L’autosolisme
 • La neutralité technologique
 • La décarbonisation
 • La taxe carbone
 • Les zones 30
 • Les piétonniers
 • Les véhicules légers (automobiles)
 • Le MAAS (Mobility As A Service)
 • Les visites sur les sites possédés par Exxon Mobil ou Total

Le but de mes recherches vise à comprendre quels sont les liens entre l’industrie pétrolière en Belgique et la SPW (Service public de Wallonie) – Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DG02) et quels sont les points à son agenda que la première tente de discuter avec la seconde. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

DG04

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Madame/Monsieur,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er janvier 2014 à 01/09/2020 :

Tous les documents et toutes les communications, de quelle que nature qu’ils soient, échangés entre la Direction générale opérationnelle – Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DG 04) et :

 • Les entreprises dont il est clair ou dont il vous est connu qu’elles font partie d’Exxon Mobil Petroleum & Chemical et de Total Belgium ;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Traxio.

Je ne souhaite toutefois recevoir que les documents et les communications qui ont un rapport avec l’un des sujets suivants :

 • Le Plan National Energie Climat (PNEC)
 • La sortie du moteur à combustion
 • Le diesel, l’essence, les biocarburants, le CNG, le LNG et tout autre carburant alternatif
 • La voiture électrique
 • Les émissions de CO2 liées au transport
 • La fiscalité et la taxation automobiles
 • La neutralité technologique
 • La décarbonisation
 • La taxe carbone
 • Les véhicules légers (automobiles)
 • Les visites sur les sites possédés par Exxon Mobil ou Total

Le but de mes recherches vise à comprendre quels sont les liens entre l’industrie pétrolière en Belgique et la Direction générale opérationnelle – Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DG 04) et quels sont les points à son agenda que la première tente de discuter avec la seconde. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.DG04 

Direction générale opérationnelle – Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

DG07

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Madame/Monsieur,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 : 

Tous les documents et toutes les communications, de quelle que nature qu’ils soient, échangés entre le SPW Budget, Logistique et Technologies de l’Information et de la Communication (DGO7) et :

 • Les entreprises dont il est clair ou dont il vous est connu qu’elles font partie d’Exxon Mobil Petroleum & Chemical et de Total Belgium ;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Traxio.

Je ne souhaite toutefois recevoir que les documents et les communications qui ont un rapport avec l’un des sujets suivants :

– Le diesel, l’essence, les biocarburants, le CNG, le LNG et tout autre carburant alternatif
– La voiture électrique
– La fiscalité et la taxation automobiles
– La neutralité technologique
– Les visites sur les sites possédés par Exxon Mobil ou Total

Le but de mes recherches vise à comprendre quels sont les liens entre le SPW Budget, Logistique et Technologies de l’Information et de la Communication et l’industrie pétrolière et quels sont leurs échanges au sujet de la fiscalité automobile. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Wallonia Ministre de l’Environnement

01/09/2020

01/10/2020

Status

Verlengd
Updates

Ontvangstbevestiging: 15/09/2020
Verlenging: Ja
Nieuwe deadline: 01/11/2020
Réponse (15/09/2020)

Madame Préaux, 

Conformément à l’article D.14, § 2, du Livre Ier du Code de l’Environnement, j’accuse réception de votre courriel du 1er septembre dernier et concernant une demande d’information relative à différentes informations environnementales portant sur la période du 1er janvier 2014 au 1er septembre 2020. 

Etant donné la complexité des informations demandées le délai d’un mois visé à l’article D.15, §1er, a) ne pourra pas être respecté, dès lors il sera répondu à votre demande dans un délai de deux mois suivant la réception de votre demande conformément à l’article D.15, §1er, b) du Livre Ier du code de l’Environnement.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Madame, à l’assurance de mes sentiments très distingués.
Oorspronkelijke email

Chère Madame Tellier,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er janvier 2014 au 01/09/2020 :

Tous les documents et toutes les communications, de quelle que nature qu’ils soient, échangés entre le Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, les membres de son cabinet et :

 • Les entreprises dont il est clair ou dont il vous est connu qu’elles font partie d’Exxon Mobil Petroleum & Chemical et de Total Belgium ;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF);
 • Le Ministre-Président de la Région wallonne et les membres de son cabinet.

Je ne souhaite toutefois recevoir que les documents et les communications qui ont un rapport avec l’un des sujets suivants :

 • Le Plan National Energie Climat (PNEC)
 • La sortie du moteur à combustion
 • Le diesel, l’essence, les biocarburants, le CNG, le LNG et tout autre carburant alternatif
 • La voiture électrique
 • Les émissions de CO2 liées au transport
 • Les zones basses émissions de Wallonie
 • La fiscalité et la taxation automobiles
 • L’autosolisme
 • Les voitures de société
 • La publicité automobile
 • La neutralité technologique
 • La décarbonisation
 • La taxe carbone
 • Les zones 30
 • Les piétonniers
 • Les véhicules légers (automobiles)
 • Les visites sur les sites possédés par Exxon Mobil ou Total

Le but de mes recherches vise à comprendre quels sont les liens entre l’industrie pétrolière en Belgique et le Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal et les membres de son cabinet et quels sont les points à son agenda que la première tente de discuter avec le second. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Madame Tellier, l’expression de mes sentiments distingués.

Wallonia Ministre des Finances

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Cher Monsieur Crucke,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er janvier 2014 au 01/09/2020 :

Tous les documents et toutes les communications, de quelle que nature qu’ils soient, échangés entre le Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives, les membres de son cabinet et :

 • Les entreprises dont il est clair ou dont il vous est connu qu’elles font partie d’Exxon Mobil Petroleum & Chemical et de Total Belgium ;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF);
 • Le Ministre-Président de la Région wallonne et les membres de son cabinet.

Je ne souhaite toutefois recevoir que les documents et les communications qui ont un rapport avec l’un des sujets suivants :

 • Le Plan National Energie Climat (PNEC)
 • La sortie du moteur à combustion
 • Le diesel, l’essence, les biocarburants, le CNG, le LNG et tout autre carburant alternatif
 • La voiture électrique
 • Les émissions de CO2 liées au transport
 • Les zones basses émissions de Wallonie
 • La fiscalité et la taxation automobiles
 • L’autosolisme
 • Les voitures de société
 • La publicité automobile
 • La neutralité technologique
 • La décarbonisation
 • La taxe carbone
 • Les zones 30
 • Les piétonniers
 • Les véhicules légers (automobiles)
 • Les visites sur les sites possédés par Exxon Mobil ou Total

Le but de mes recherches vise à comprendre quels sont les liens entre l’industrie pétrolière en Belgique et le Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives et les membres de son cabinet et quels sont les points à son agenda que la première tente de discuter avec le second. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Monsieur Crucke, l’expression de mes sentiments distingués.

Wallonia Ministre du Climat

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates

Ontvangstbevestiging: 14/09/2020
Oorspronkelijke email

Cher Monsieur Henry,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er janvier 2013 au 01/09/2020 :

Tous les documents et toutes les communications, de quelle que nature qu’ils soient, échangés entre le Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, les membres de son cabinet et :

  • Les entreprises dont il est clair ou dont il vous est connu qu’elles font partie d’Exxon Mobil Petroleum & Chemical et de Total Belgium ;
  • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
  • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
  • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
  • Traxio ;
  • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
  • Government Relations Forum (GRF);
  • Le Ministre-Président de la Région wallonne et les membres de son cabinet ;
 • Le Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives et les membres de son cabinet.

Je ne souhaite toutefois recevoir que les documents et les communications qui ont un rapport avec l’un des sujets suivants :

 • Le Plan National Energie Climat (PNEC)
 • La sortie du moteur à combustion
 • Le diesel, l’essence, les biocarburants, le CNG, le LNG et tout autre carburant alternatif
 • La voiture électrique
 • Les émissions de CO2 liées au transport
 • Les zones basses émissions de Wallonie
 • La fiscalité et la taxation automobiles
 • L’autosolisme
 • Les voitures de société
 • La publicité automobile
 • La neutralité technologique
 • La décarbonisation
 • La taxe carbone
 • Les zones 30
 • Les piétonniers
 • Les véhicules légers (automobiles)
 • Les visites sur les sites possédés par Exxon Mobil ou Total

Le but de mes recherches vise à comprendre quels sont les liens entre l’industrie pétrolière en Belgique et le Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité et les membres de son cabinet et quels sont les points à son agenda que la première tente de discuter avec le second. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Monsieur Henry, l’expression de mes sentiments distingués.

Wallonia Ministre-Président

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Cher Monsieur Di Rupo,

Objet : Demande d’accès à l’information environnementale

Comme vous le savez probablement, le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’elle mentionne.

Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du Livre 1er du Code de l’Environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le Décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration.

De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons.

Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er janvier 2014 au 01/09/2020 :

Tous les documents et toutes les communications, de quelle que nature qu’ils soient, échangés entre le Ministre-Président de la Région wallonne, les membres de son cabinet et :

 • Les entreprises dont il est clair ou dont il vous est connu qu’elles font partie d’Exxon Mobil Petroleum & Chemical et de Total Belgium ;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Traxio ;
 • Belgian Public Affairs Community (Bepact);
 • Government Relations Forum (GRF);
 • le Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives et les membres de son cabinet.

Je ne souhaite toutefois recevoir que les documents et les communications qui ont un rapport avec l’un des sujets suivants :

 • Le Plan National Energie Climat (PNEC)
 • La sortie du moteur à combustion
 • Le diesel, l’essence, les biocarburants, le CNG, le LNG et tout autre carburant alternatif
 • La voiture électrique
 • Les émissions de CO2 liées au transport
 • Les zones basses émissions de Wallonie
 • La fiscalité et la taxation automobiles
 • L’autosolisme
 • Les voitures de société
 • La publicité automobile
 • La neutralité technologique
 • La décarbonisation
 • La taxe carbone
 • Les zones 30
 • Les piétonniers
 • Les véhicules légers (automobiles)
 • Les visites sur les sites possédés par Exxon Mobil ou Total

Le but de mes recherches vise à comprendre quels sont les liens entre l’industrie pétrolière en Belgique et le Ministre-Président de la Région wallonne, les membres de son cabinet et quels sont les points à son agenda que la première tente de discuter avec le second. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé.

Veuillez agréer, Monsieur Di Rupo, l’expression de mes sentiments distingués.

Brussel

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

20 (40) werkdagen

Beroep

30 dagen

Bruxelles Environnement

02/09/2020

02/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte, 

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie , en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een afschrift van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 02/09/2020 :

Alle documenten en correspondentie, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen Leefmilieu Brussel en :

– ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;

– Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);

– Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);

– Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;

– Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);

– Traxio ;

– Belgian Public Affairs Community (Bepact);

– Government Relations Forum (GRF).

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

– De Nationale Energie- en Klimaatplan 

– De uitfasering van de verbrandingsmotor

– Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen

– De electrische voertuig

– CO2 uitstoot gelinkt met transport

– De lage emissiezone in Brussel

– Belastingen met betrekking tot voertuigen 

– Autosolisme

– Bedrijfswagens

– Auto advertentie

– Technologische neutraliteit

– De decarbonisatie

– De koolstofheffing

– De zones 30

– De verkeersvrije zones

– De lichte voertuigen (autos)

– De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

– De Strategie2025

– De Strategie Go4Brussels2030

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België en Leefmilieu Brussel en welke de agendapunten zijn die de eerste met de tweede probeert te bespreken. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Brussels Commission de la Mobilité

02/09/2020

02/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte mevrouw d’Ursel, 

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie , en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een afschrift van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 02/09/2020 :

Alle documenten en correspondentie, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen de leden van deGewestelijke Mobiliteitscommissie en :

– ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;

– Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);

– Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);

– Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;

– Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);

– Traxio ;

– Belgian Public Affairs Community (Bepact);

– Government Relations Forum (GRF).

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

– De Nationale Energie- en Klimaatplan 

– De uitfasering van de verbrandingsmotor

– Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen

– De electrische voertuig

– CO2 uitstoot gelinkt met transport

– De lage emissiezone in Brussel

– Belastingen met betrekking tot voertuigen 

– Autosolisme

– Bedrijfswagens

– Auto advertentie

– Technologische neutraliteit

– De decarbonisatie

– De koolstofheffing

– De zones 30

– De verkeersvrije zones

– De lichte voertuigen (autos)

– De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

– De Strategie2025

– De Strategie Go4Brussels2030

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België en de Gewestelijke Mobiliteitscommissie en welke de agendapunten zijn die de eerste met de tweede probeert te bespreken. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Brussels Commission de l’environnement

02/09/2020

02/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte heer Roberti, 

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie , en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een afschrift van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 02/09/2020 :

Alle documenten en correspondentie, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen de leden van de Commissie voor Leefmilieu en de Energie en :

– ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;

– Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);

– Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);

– Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;

– Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);

– Traxio ;

– Belgian Public Affairs Community (Bepact);

– Government Relations Forum (GRF).

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

– De Nationale Energie- en Klimaatplan 

– De uitfasering van de verbrandingsmotor

– Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen

– De electrische voertuig

– CO2 uitstoot gelinkt met transport

– De lage emissiezone in Brussel

– Belastingen met betrekking tot voertuigen 

– Autosolisme

– Bedrijfswagens

– Auto advertentie

– Technologische neutraliteit

– De decarbonisatie

– De koolstofheffing

– De zones 30

– De verkeersvrije zones

– De lichte voertuigen (autos)

– De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

– De Strategie2025

– De Strategie Go4Brussels2030

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België en de Commissie voor Leefmilieu en de Energie en welke de agendapunten zijn die de eerste met de tweede probeert te bespreken. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Brussels Conseil économique et social

02/09/2020

02/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte, 

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie , en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een afschrift van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 02/09/2020 :

Alle documenten en correspondentie, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen de leden van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en :

– ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;

– Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);

– Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);

– Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;

– Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);

– Traxio ;

– Belgian Public Affairs Community (Bepact);

– Government Relations Forum (GRF).

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

– De Nationale Energie- en Klimaatplan 

– De uitfasering van de verbrandingsmotor

– Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen

– De electrische voertuig

– CO2 uitstoot gelinkt met transport

– De lage emissiezone in Brussel

– Belastingen met betrekking tot voertuigen 

– Autosolisme

– Bedrijfswagens

– Auto advertentie

– Technologische neutraliteit

– De decarbonisatie

– De koolstofheffing

– De zones 30

– De verkeersvrije zones

– De lichte voertuigen (autos)

– De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

– De Strategie2025

– De Strategie Go4Brussels2030

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België en de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en welke de agendapunten zijn die de eerste met de tweede probeert te bespreken. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Brussels Ministre-Président

02/09/2020

02/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte heer Vervoort, 

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie , en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een afschrift van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2013 tot en met 02/09/2020 :

Alle documenten en correspondenties, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en:

– ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;

– Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);

– Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);

– Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;

– Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);

– Traxio ;

– Belgian Public Affairs Community (Bepact);

– Government Relations Forum (GRF);

– La Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles (Beci);

– Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et les membres de son cabinet.

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

– De Nationale Energie- en Klimaatplan 

– De uitfasering van de verbrandingsmotor

– Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen

– De electrische voertuig

– CO2 uitstoot gelinkt met transport

– De lage emissiezone in Brussel

– Belastingen met betrekking tot voertuigen 

– Autosolisme

– Bedrijfswagens

– Auto advertentie

– Technologische neutraliteit

– De decarbonisatie

– De koolstofheffing

– De zones 30

– De verkeersvrije zones

– De lichte voertuigen (autos)

– De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

– De Strategie2025

– De Strategie Go4Brussels2030

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België, de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de leden van zijn kabinet en welke de agendapunten zijn die de eerste met de tweede probeert te bespreken. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Brussels Ministry of Finances

02/09/2020

02/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte heer Gatz, 

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie , en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een afschrift van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 02/09/2020 :

Alle documenten en correspondenties, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en :

– ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;

– Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);

– Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);

– Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;

– Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);

– Traxio ;

– Belgian Public Affairs Community (Bepact);

– Government Relations Forum (GRF);

– La Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles (Beci) ;

– Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres de son cabinet.

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

– De Nationale Energie- en Klimaatplan 

– De uitfasering van de verbrandingsmotor

– Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen

– De electrische voertuig

– CO2 uitstoot gelinkt met transport

– De lage emissiezone in Brussel

– Belastingen met betrekking tot voertuigen 

– Autosolisme

– Bedrijfswagens

– Auto advertentie

– Technologische neutraliteit

– De decarbonisatie

– De koolstofheffing

– De zones 30

– De verkeersvrije zones

– De lichte voertuigen (autos)

– De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

– De Strategie2025

– De Strategie Go4Brussels2030

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België, de Minister van Financiën en de leden van zijn kabinet en welke de agendapunten zijn die de eerste met de tweede probeert te bespreken. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Brussels Ministry of Mobility

02/09/2020

02/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte mevrouw Van den Brandt, 

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie , en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een afschrift van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 02/09/2020 :

Alle documenten en correspondenties, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en :

– Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;

– Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);

– Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);

– Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;

– Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);

– Traxio ;

– Belgian Public Affairs Community (Bepact);

– Government Relations Forum (GRF);

– La Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles (Beci) ;

– Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres de son cabinet.

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

– De Nationale Energie- en Klimaatplan 

– De uitfasering van de verbrandingsmotor

– Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen

– De electrische voertuig

– CO2 uitstoot gelinkt met transport

– De lage emissiezone in Brussel

– Belastingen met betrekking tot voertuigen 

– Autosolisme

– Bedrijfswagens

– Auto advertentie

– Technologische neutraliteit

– De decarbonisatie

– De koolstofheffing

– De zones 30

– De verkeersvrije zones

– De lichte voertuigen (autos)

– De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

– De Strategie2025

– De Strategie Go4Brussels2030

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België, de Minister van Mobiliteit en de leden van zijn kabinet en welke de agendapunten zijn die de eerste met de tweede probeert te bespreken. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Brussels Ministry Transition climatique, de l’Environnement (Maron)

02/09/2020

02/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte heer Maron, 

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie , en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een afschrift van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 02/09/2020 :

Alle documenten en correspondenties, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen uzelf, uw kabinet en :

– Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;

– Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);

– Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);

– Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;

– Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);

– Traxio ;

– Belgian Public Affairs Community (Bepact);

– Government Relations Forum (GRF);

– La Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles (Beci) ;

– Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres de son cabinet.

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

– De Nationale Energie- en Klimaatplan 

– De uitfasering van de verbrandingsmotor

– Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen

– De electrische voertuig

– CO2 uitstoot gelinkt met transport

– De lage emissiezone in Brussel

– Belastingen met betrekking tot voertuigen 

– Autosolisme

– Bedrijfswagens

– Auto advertentie

– Technologische neutraliteit

– De decarbonisatie

– De koolstofheffing

– De zones 30

– De verkeersvrije zones

– De lichte voertuigen (autos)

– De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

– De Strategie2025

– De Strategie Go4Brussels2030

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie en de leden van zijn kabinet en welke de agendapunten zijn die de eerste met de tweede probeert te bespreken. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Bruxelles Mobilité

02/09/2020

02/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte, 

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie , en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een afschrift van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 02/09/2020 :

Alle documenten en correspondenties, in welke vorm ook, uitgewisseld tussen Brussel Mobiliteit en :

– Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium;

– Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);

– Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);

– Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;

– Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences (Essenscia);

– Traxio ;

– Belgian Public Affairs Community (Bepact);

– Government Relations Forum (GRF);

– La Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles (Beci).

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen :

– De Nationale Energie- en Klimaatplan 

– De uitfasering van de verbrandingsmotor

– Diesel, benzine, biobrandstoffen, Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) en andere alternatieve brandstoffen

– De electrische voertuig

– CO2 uitstoot gelinkt met transport

– De lage emissiezone in Brussel

– Belastingen met betrekking tot voertuigen 

– Autosolisme

– Bedrijfswagens

– Auto advertentie

– Technologische neutraliteit

– De decarbonisatie

– De koolstofheffing

– De zones 30

– De verkeersvrije zones

– De lichte voertuigen (autos)

– De bezoeken op de terreinen bezeten door Exxon Mobil of Total

– De Strategie2025

– De Strategie Go4Brussels2030

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België en Brussel Mobiliteit en welke de agendapunten zijn die de eerste met de tweede probeert te bespreken. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Andere

Dag van aanvraag

x

Termijn (verlenging)

Beroep

Evere

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte heer/mevrouw, 

Betreft: Openbaarheid van bestuur

Graag richt ik mij tot u met een verzoek tot openbaarmaking op grond van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (hierna: het Decreet).

In de formulering van mijn vraag houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in het Decreet. Ik ben van mening dat mijn verzoek zich richt op milieu-informatie , en ik vraag u dan ook de bepalingen van het Decreet die voor milieu-informatie gelden toe te passen. Mocht u oordelen dat een of meer documenten geen milieu-informatie bevatten, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en verzoek ik u toepassing te geven aan de bepalingen voor bestuursdocumenten.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een afschrift van de volgende milieu-informatie of bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 01/09/2020 :

Alle documenten en correspondentie, onder welk vorm ook, uitgewisseld tussen het gemeentebestuur van Everen, de leden van de gemeenteraad van Everen, de leden van het college van schepenen en de burgemeester van Everen en:

 • De leden van het gemeentebestuur van Everen, de leden van de gemeenteraad van Everen, de leden van het college van schepenen en de burgemeester van Everen tussen elkaar ;
 • De Kamer van Koophandel & het Verbond van Ondernemingen te Brussel (Beci).

Doch slechts voor zover deze documenten en correspondentie betrekking hebben op : de belastingen mbt voertuigen

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de auto-industrie in België en het gemeente van Everen en welke de agendapunten zijn die de eerste met de tweede probeert te bespreken. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Hoogachtend,

Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie

01/09/2020

01/10/2020

Status
Updates
Oorspronkelijke email

Geachte,

Betreft: Toegang tot milieu-informatie

Zoals u waarschijnlijk wel weet, voorziet de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang tot milieu-informatie het recht op raadpleging van bepaalde milieu-informatie, alsook op het ontvangen van een afschrift van die informatie, dan wel volgens de voorwaarden bepaald in deze wet.

In de formulering van mijn vraag tot inzage in of het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie houd ik maximaal rekening met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in genoemde Wet. Ik ben van mening dat de hieronder gevraagde bestuursdocumenten milieu-informatie bevatten, maar mocht u oordelen dat een of meer documenten buiten de reikwijdte van de Wet van 5 augustus 2006 vallen, dan verzoek ik u dit toe te lichten, en beroep ik mij subsidiair op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Mocht u van mening zijn dat u niet kunt ingaan op mijn vraag tot het verkrijgen van een afschrift van bepaalde informatie, dan vraag ik u dit te argumenteren.

Ik vraag een kopie van de volgende bestuursdocumenten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 01/09/2020 :

Alle documenten en correspondenties, onder welk vorm ook, uitgewisseld tussen de leden van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie en :

 • Ondernemingen waarvan duidelijk is of u bekend is dat zij deel uitmaken van Exxon Mobil Petroleum & Chemical en van Total Belgium ;
 • Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC Asbl);
 • Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco);
 • Fédération Pétrolière Belge (FPB) ;
 • Traxio.

Graag licht ik u toe dat het doel van het verzoek is om een beeld te vormen over de linken tussen de olie-industrie in België en de leden van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie en welke de agendapunten zijn die de eerste met de tweede probeert te bespreken. Aan de hand van de gevraagde informatie wenst Greenpeace België, vanuit haar positie als maatschappelijk waakhond, het publiek te informeren over deze kwestie van algemeen belang. Het verzoek valt aldus binnen de reikwijdte van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mocht het verzoek u op enig punt onduidelijk zijn, of mocht u willen overleggen over de meest efficiënte afhandeling, neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,