Beide sectoren hebben er belang bij om maatregelen te stoppen of te vertragen die hun bedrijfsbelangen ondergeschikt maken aan het algemeen belang. Er is geen gebrek aan hete politieke hangijzers die de sector maar wat graag in haar voordeel zou beslechten. Denk maar de discussies over alternatieve brandstoffen, het einde van de brandingsmotor, elektrische auto’s, autobelasting, automobielreclame, lage-emissiezones, koolstof- en stikstofemissies, financiële steun voor de olie- en automobielsector, …

Greenpeace lanceert een grootschalige onderzoekscampagne om na te gaan wat deze lobbygroepen, gedurende de afgelopen zes jaar, geprobeerd hebben te bedisselen met de politieke wereld. Op welke debatten hadden ze invloed, welke beslissingen probeerden ze op te leggen en welke processen konden ze vertragen? We zullen ons beroepen op het recht op vrijheid van informatie en dit op verschillende overheidsniveaus, om een licht te werpen op wat er achter de schermen is gebeurd (en nog steeds gebeurt).

Onze medewerkers voor dit project

Aubry Touriel – Als Luikenaar van origine maar Antwerpenaar in het hart, leen ik mijn pen uit aan verschillende media (Le Vif/L’Express, Médor, Wilfried, DaarDaar, RTBF). Mijn Muse? Vlaanderen. Maar niet alleen dat: ik graaf ook graag diep en onderzoek of de autoriteiten hun transparantieplicht wel nakomen. Het precies daarom dat ik aan meewerk aan dit Greenpeace-onderzoek. Website: aubrytouriel.be

Berber Verpoest – Als journalist en documentairemaker begeef ik me graag waar grote verhalen en gewone mensen elkaar kruisen. Ik verzoen graag diepgravend onderzoek met sterke persoonlijke verhalen. Dat doe ik voor verschillende media waaronder VRT, Kanaal Z en Apache. Klimaatverandering is hét meest ingrijpende thema van deze tijd en raakt aan elk aspect van ons bestaan. Transparantie daarover is cruciaal. Daarom werk ik mee aan dit onderzoek van Greenpeace. Website: berberv.myportfolio.com