LAAT JE STEM HOREN!

De fossiele sector ontwricht het klimaat, schaadt onze gezondheid én mag dit ook nog eens zomaar aan ons verkopen. Reclame voor fossiele brandstoffen is misleidend en wil ons doen geloven dat fossiele brandstoffen verbranden in een groene wereld thuishoort. Dit soort greenwashing is onaanvaardbaar. Daarom eisen we nu via een Europees Burgerinitiatief een verbod op fossiele reclame. De officiële tekst vind je hieronder. Kunnen we op jouw handtekening rekenen?

Wij verzoeken de Europese Commissie een EU-wetgevingshandeling voor te stellen met het oog op

Deze wetgeving valt in principe onder de bevoegdheid van de EU, aangezien het gaat om regelgeving voor de interne markt die gericht is op een betere bescherming van de consumenten, van de volksgezondheid en van het milieu. Hiermee zouden de burgers zich meer bewust zijn van producten en technologieën die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering en andere milieu- en gezondheidsschade.

Bovendien zou deze wetgeving de doelstellingen van het milieu- en consumentenbeschermingsbeleid van de EU helpen bereiken door het harmoniseren van de regels inzake reclame en sponsoring voor fossiele brandstoffen. Dit zou onder de gedeelde bevoegdheden vallen, met inbegrip van interne markt, milieu en consumentenbescherming (zie artikel 4 VWEU).