Jaar na jaar verslechtert de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen. Nitraat en fosfaat – afkomstig van overtollige mest – vervuilt onze rivieren en beken.

De hoofdoorzaak? Een veel te grote veestapel. Miljoenen kippen, varkens en koeien in veefabrieken zorgen voor zo’n gigantische mesthoop waar niemand nog weg mee weet. Zo belandt er veel meer mest in onze omgeving dan de natuur aankan.

Al 20 jaar gaat het de verkeerde kant uit met de waterkwaliteit in landbouwgebied. De verschillende ‘mestactieplannen’ (we zitten al aan nummer 6) kunnen het tij niet keren. Onze Europese doelstellingen komen in gevaar.

De Vlaamse regering moet drastisch ingrijpen.