Onafhankelijkheid

Wij aanvaarden helemaal geen financiële steun van de overheid, politieke partijen of van bedrijven. Ons werk wordt voor 100% gefinancierd door de giften van onze 3 miljoen sympathisanten over de hele wereld. Die onafhankelijkheid is de garantie voor onze vrijheid van spreken en van handelen.

Geweldloze actie en creatieve confrontatie

Onze acties zijn altijd vreedzaam, ook al kunnen ze soms als provocerend of confronterend overkomen. Door bepaalde gedragingen en ideeën in vraag te stellen, streven wij naar verandering. Voor de planeet en voor de huidige en toekomstige generaties.

Meer over ons

Naast de klimaatuitdagingen waar we dagelijks rond werken, draagt Greenpeace waarden met zich mee die gegroeid zijn uit haar geschiedenis en haar cultuur.

Ten eerste is Greenpeace een internationale organisatie. Net als sociale crisissen of conflicten, kennen ook milieuproblemen geen grenzen. Geen enkel land of regering is in staat om de problematiek van klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit of de wereldvrede alleen aan te pakken. Alle kantoren van Greenpeace werken samen aan een globale oplossing voor problemen die de grenzen overschrijden.

Bovendien verdedigen wij de vrijheid van meningsuiting, vergadering en betoging, welke onmisbare pijlers zijn in onze manier van actievoeren. Wij oefenen de grootst mogelijke transparantie uit over onze acties, onze visie en onze financiering. Hetzelfde verwachten wij van alle politieke en economische spelers. Wij aanvaarden niet dat beslissingen over onze gemeenschappelijke toekomst in het geheim worden genomen en dat deze dienen om de korte-termijn belangen van bepaalde private spelers te behartigen. Greenpeace is een pacifistische en niet-gewelddadige organisatie. Zij ontstond in 1971 uit de moed en de overtuiging van een kleine en gemotiveerde groep mensen die demonstreerden tegen kernproeven. Wij zijn ervan overtuigd dat verandering vandaag maar kan geschieden door het engagement en de inzet van een steeds groter wordende groep burgers die samen in actie komen. Greenpeace zal daarom steun verlenen aan individuele initiatieven of aan organisaties uit het maatschappelijke middenveld die dezelfde objectieven ambiëren.

Greenpeace is tot slot een organisatie die resoluut naar de toekomst is gericht, die hoop en oplossingen aanbiedt. Optimisme is een vorm van moed en als er genoeg mensen met overtuiging opstaan om de wereld beter te maken, dan wordt alles mogelijk!