Een meerderheid van EU-lidstaten heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om glyfosaat (in de volksmond beter bekend als Roundup) nog eens voor 5 jaar te vergunnen, zonder beperkingen. Dat is een onbegrijpelijke ontwikkeling in het glyfosaatverhaal, want de meest gebruikte onkruidverdelger veroorzaakt kanker en veel te veel milieuschade. Toch kunnen we het gevaar nog afwenden. Vanuit Greenpeace verzamelden we meer dan 1 miljoen handtekeningen van burgers die het gebruik van gevaarlijke verdelgers niet zien zitten. 

Europa gokt met onze gezondheid

Wat moeten we denken van de mensen die ons op Europees niveau zouden moeten beschermen tegen gevaarlijke pesticiden? De Europese Commissie en de meeste regeringen hebben de waarschuwingen van onafhankelijke wetenschappers naast zich neergelegd en vegen het bewezen gevaar van onkruidverdelgers onder de mat.
Ze negeren zelfs de eis van het Europees Parlement en de vraag van meer dan één miljoen mensen om een verbod op glyfosaat. Machtige bedrijven zoals Monsanto dreigen met een rechtszaak, en dat baart de Europese landen blijkbaar meer zorgen dan de gezondheid en het milieu van hun burgers. Dat kunnen we niet zomaar over laten waaien.

Wij Belgen zeggen nee!

België en acht andere landen weigerden in te stemmen met het voorstel van de Commissie. Onze minister van Landbouw, Denis Ducarme, reageerde teleurgesteld op de beslissing. De minister wil nu contact op­nemen met de andere landen die tegen hebben gestemd, om samen naar alternatieven te zoeken. Frankrijk wil nog forsere maatregelen: president Macron wil ten laatste binnen drie jaar glyfosaat ook in de landbouw verbieden.

Sinds 2017 is in België de verkoop en het huis- en tuingebruik van glyfosaathoudende onkruidverdelgers (zoals Roundup) verboden. Het is wachten op de federale wet die ook de verkoop van deze producten verbiedt, zoals de bevoegde minister eind april heeft beloofd. Hopelijk wordt er op federaal niveau snel werk gemaakt van een sluitend voorstel. Eens dat gebeurd is, kan de landbouwsector volgen.

Monsanto-papers onthulden hoe we bedot werden

Greenpeace trekt al bijna drie jaar aan de mouw van de regering om het gevaarlijke goedje volledig te bannen. Dat doen we niet zomaar: kankerexperts van de WHO vermoeden niet voor niets dat deze stof “waarschijnlijk kankerverwekkend is”. Herbiciden die glyfosaat bevatten zijn niet enkel schadelijk voor het milieu, maar ook voor onze gezondheid. 

De onthulling van de Monsanto-papers brachten alles in een stroomversnelling. Uit interne mails van Monsanto konden we opmaken dat het bedrijf studies over zijn eigen bekende onkruidverdelger Roundup heeft gemanipuleerd.

De Europese Unie moddert aan

De klok tikt, want op 15 december verstrijkt de huidige EU-toelating voor glyfosaat. De Europese Commissie probeert al twee jaar lang deze vergunning te verlengen. Eerst dachten ze nog aan 15 jaar, waarna ze moesten afzwakken tot 10 jaar. Hun laatste wanhoopspoging is de huidige vraag voor 5 jaar. Hun beslissing steunt op de inschatting van het Europees voedselagentschap (EFSA) en het Europees chemicaliënagentschap (ECHA). Er zijn heel wat vragen gerezen van de fabrikanten op deze evaluaties. Cruciale delen van de EFSA-studies blijken gewoon geknipt en geplakt uit de aanvraag voor een nieuwe vergunning die de fabrikanten hadden ingediend.

 1 miljoen stemmen liegen er niet om

Eén ding is zeker: de roep om een verbod op schadelijke pesticiden zal alleen maar luider gaan klinken. Politici kunnen zo’n vergunningen niet langer in alle stilte uitreiken. In oktober heeft het Europees Parlement nog een resolutie goedgekeurd dat het gebruik van glyfosaat vanaf 2018 helemaal wilt laten uitdoven tegen eind 2022. We hebben toen ook de 1 miljoen handtekeningen van het burgerinitiatief voor een Europees verbod op glyfosaat overhandigd aan EU-commissaris Vytenis Andriukaitis. Zo willen we onze leiders blijvend herinneren aan de verantwoordelijkheid die ze hebben om onze gezondheid en ons milieu te beschermen.

Over de schrijver

Jelle De Mey (1981) werkt als redacteur en communicatiemedewerker. "Schrijven is mijn vak. Ik oefen dat met veel plezier uit bij Greenpeace, een organisatie die volgens mij op cruciale milieuthema's een verschil maakt." --- Jelle De Mey (né en 1981) travaille en tant que rédacteur et collaborateur au service communication. "L’écriture, c’est mon métier. Surtout lorsque je peux être prompt à la riposte ! Je l’exerce avec beaucoup de plaisir chez Greenpeace, une organisation qui fait la différence dans des domaines environnementaux cruciaux."

Jelle De Mey

Meer info

Close