In 2011 lanceerden we bij Greenpeace onze Detox-campagne. Het doel daarvan? Aan de mouw van de textielsector trekken. Want voor de productie van stoffen en kleding gebruiken ze veel te veel chemische producten. Schadelijke stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Samen met heel veel vrijwilligers en bezorgde consumenten voerden we actie. Het resultaat: 15% van de wereldwijde textielindustrie ondertekende ons Detox-charter en beloofde haar gebruik van chemische producten af te bouwen.

Weg met flauwe excuses, tijd voor actie!

Zeven jaar geleden vertelden de meeste kledingmerken ons dat ze geen impact hadden op de productie van hun stoffen. Ze kenden hun onderaannemers niet en die chemische producten? Die waren noodzakelijk voor mooie kleding. Met zo’n flauwe redenen waren we niet tevreden. Het kon wél anders, dachten wij.

En we hadden gelijk… De voorbije jaren onderzochten we hoe de grote merken hun stoffen (laten) produceren, deden labotests en voerden acties voor kledingwinkels. We verhoogden de druk nog meer, in de winkels zelf en via de sociale media. Samen met hun consumenten speelden we grote merken tegen mekaar uit, daagden we de luxesector uit voor een duel, organiseerden we modeshows. We schreven er een uitgebreid rapport over.

Onze acties hadden resultaat:

  • 80 textielbedrijven ondertekenden ons Detox-charter. Zij vertegenwoordigen 15% van de wereldwijde textielproductie. Met de ondertekening van dit charter beloofden ze om tegen 2020 de chemische producten in hun stoffen te verminderen.
  • Grote internationale merken zoals Zara en Adidas nemen hun verantwoordelijkheid al op: ze testen hun afvalwater, communiceren transparanter over onderaannemers en vervangen schadelijke chemische stoffen door minder gevaarlijke alternatieven.
  • Onze inspanningen zorgden voor schonere waterlopen, een gezondere werkomgeving voor de werknemers in de textielfabrieken én een beter leven voor de mensen uit de buurt  van die fabrieken.

Maar dit is pas het begin. Want de textielsector groeit en het afval dat ze produceert, stapelt zich op. Oceanen geraken vervuild door microplasticvezels. De milieuschade is nog steeds erg groot. Wij moeten met z’n allen minder kleren kopen en kiezen voor betere kwaliteit. We kunnen  recycleren, ruilen en tweedehands kleding een nieuw leven geven.

Ook politici kunnen bijdragen tot bewustere en meer milieuvriendelijke kledingproductie. Zowel in de landen waar de stoffen geproduceerd worden als in de landen die de afgewerkte kledingstukken importeren moeten er duidelijke regels komen.

We roepen de hele textielindustrie op om ons Detox-charter te ondertekenen. Een aantal grote merken hebben dat al gedaan. Tijd voor hun concurrenten om te volgen.

Meer info

Close