In 2018 waren alle politieke partijen het er eindelijk over eens: in 2025 sluiten de kerncentrales in ons land. Maar wat vangen we aan met al het kernafval dat nog honderdduizenden jaren radioactief blijft? Simpel: we stoppen het in de grond en zwijgen er in alle talen over. Dat lijkt althans de oplossing die NIRAS, de nationale instelling voor kernafval, voorstelt. Willen we écht een nucleair stort in onze achtertuin?

NIRAS kwam eerder dit jaar met een nieuw beleidsvoorstel voor het ergste kernafval. Dat blijft duizenden en soms zelfs miljoenen jaren uiterst gevaarlijk. Zeg nu zelf: welke gemeente wil dat vergiftigd geschenk onder haar grasmat schuiven?

Wat men ‘een kleine aanpassing’ noemt…

NIRAS wil de ‘geologische berging’ voor dit type afval invoeren zonder de impact op het milieu grondig te onderzoeken. Meer nog: er wordt zelfs niet gevraagd naar onze mening of die van de gemeente waar we in wonen. De reden hiervoor is dat het slechts een kleine aanpassing zou zijn in het vorige voorstel uit 2010, waar toen al duizenden klachten tegen werden ingediend. Het ging over een klein deeltje van ons land, de Boomse kleilaag in de 21 Kempense gemeentes grenzend aan Nederland. De kleine aanpassing spreidt zich deze keer uit over héél België. Iedereen deelt letterlijk in de brokken.

Waar is onze inspraak?

Wij vinden zo’n beslissing zonder inspraak ongehoord. Zowel in ons land als internationaal zijn er nog een heleboel vraagtekens rond geologische berging. Wij als burgers moeten correct geïnformeerd en geraadpleegd worden. We roepen de federale regering op om een grondige analyse van de milieueffecten te maken. Pas dan kan er een verantwoorde beslissing gemaakt worden, die ook de mening van de hele bevolking ter harte neemt.

Lees hier wat we vragen van de regering en waarom!

Over de schrijver

Mathieu Soete (1986) werkt sinds midden 2014 als communicatiemedewerker bij Greenpeace. "Alleen samen kunnen we de milieu-uitdagingen die op ons afkomen het hoofd bieden. Ook in mijn vrije tijd zoek ik de natuur op, om te klimmen in de Ardennen of het buitenland." --- Mathieu Soete (né en 1986) travaille en tant que collaborateur communication depuis mi-2014. "Ensemble, nous parviendrons à venir à bout des défis environnementaux qui se profilent à l’horizon. Je reste également au contact de la nature durant mon temps libre pour pratiquer l’escalade en Ardennes ou à l’étranger."

Mathieu Soete

Meer info

Close