De transformatie van ons energiebeleid blijft een heet hangijzer, maar eigenlijk zijn er verschillende eenvoudige oplossingen. We moeten vooral durven!

Wat moet er gebeuren?

Onze energiesector staat voor een belangrijke keuze. We moeten afstappen van kernenergie, want dat is een gevaarlijke en dure energievorm die de ontwikkeling van milieuvriendelijke en hernieuwbare energie belemmert. Gelukkig staat de technologie niet stil: het is steeds makkelijker om groenere stroom in ons energiebeleid te verwerken.

Dat is een cruciale stap in de strijd tegen de klimaatverandering, want met hernieuwbare energie kunnen we vervuilende fossiele brandstoffen buitenspel zetten. Zo kunnen we hier in België een “Energiewende” of omschakeling in Duitse stijl beginnen, waarbij we leren van de fouten die onze Oosterburen gemaakt hebben én hun sterke punten overnemen. Ook de elektriciteitsverbindingen met onze buurlanden (Alegro, Brabo, en Nemo) moeten beter om ons netwerk stabieler te maken.

Daarvoor hebben we politieke moed nodig. Onze regering moet concrete en gedurfde beslissingen nemen over de weg die we moeten inslaan. Enkel met sterke maatregelen kunnen we het verschil maken. Wij, de Belgen, zijn er klaar voor, en heel wat bedrijven staan aan onze kant. Iedereen kent de uitdagingen, maar er moet wel degelijk verandering komen.

Wat kan jij doen?

Jij kan hier zelf een hoofdrol in spelen. Met hernieuwbare energie kan je bijvoorbeeld een ‘prosumer‘ worden, waarbij je niet alleen stroom verbruikt, maar ook opwekt. We mogen hier gerust ambitieuzer in zijn, want met collectieve smart grids zouden zelfs hele wijken of industriezones zichzelf van stroom kunnen voorzien.
Het blijft ook belangrijk om je stem te laten horen. Zorg ervoor dat onze regering weet wat ze moeten doen met ons energiebeleid: we moeten allemaal samen voor groenere stroom gaan. Dat is absoluut noodzakelijk om onze planeet leefbaar te houden.

Over de schrijver

Juliette Boulet, âgée de 34 ans, est entrée en fonction en février 2015 comme chargée de mission énergies renouvelables. "Première motivation ? Un job qui a du sens, qui fait qu'on se lève à 6h du matin chaque jour avec le sourire aux lèvres car on travaille à préserver la planète et à rendre notre société plus juste." --- Juliette Boulet (1981) is sinds februari 2015 aan de slag als campagneverantwoordelijke voor hernieuwbare energie. "Mijn belangrijkste motivatie? Een zinvolle job, waardoor ik elke ochtend om 6u met de glimlach opsta omdat ik me opnieuw kan inzetten voor de bescherming van onze planeet en een betere samenleving."

Juliette Boulet

Meer info

Close