#Vrijwilligers

Word vrijwilliger

Ik doe mee

Het is een understatement dat de eerste 100 dagen van Jair Bolsonaro als president van Brazilië niet onopgemerkt zijn gebleven. Het gaat steeds slechter met het milieu. Het Amazonegebied wordt bedreigd, en daar hebben de inheemse volkeren het zeer lastig mee. Dat is niet alles: hij heeft ook het licht op groen gezet voor het gebruik van pesticiden…    

1. Een vleugellam ministerie van Milieu

De afschaffing van het ministerie van Milieu was de eerste wens van de nieuwe president. Na veel kritiek, liet hij dit idee uiteindelijk varen. Toch nam hij snel een reeks maatregelen en besluiten die deze overheidsinstelling aanzienlijk verzwakken. Er is nog meer: hij heeft een bedrijfsjurist aangesteld, Ricardo Salles, die in het verleden al heeft verklaard dat de klimaatverandering een marginaal probleem is.

We vrezen dat deze benoeming zal leiden tot meer ontbossing in het Amazonegebied en minder bestrijding van milieumisdrijven.

2. Inheemse gebieden vogelvrij voor exploitatie

Bij zijn aantreden heeft president Bolsonaro de overheidsdienst voor de bescherming van inheemse gemeenschappen (FUNAI) aan banden gelegd. Zo mag FUNAI niet langer inheemse gebieden afbakenen: deze bevoegdheid gaat naar het ministerie van Landbouw. Dus het proces om de territoria van inheemse volkeren in kaart te brengen, ligt voortaan in handen van diegenen die de gronden willen openstellen voor landbouwontginning.

Dit initiatief is zeer schadelijk voor de Amazone, dat de meeste inheemse territoria herbergt. Ze maken 13% van het Braziliaanse grondgebied uit en vormen een bolwerk tegen de vernietiging van het bos: slechts 2% van de ontbossing van het regenwoud vindt plaats in de inheemse gebieden. Hoe lang nog?

Lees de oproep van inheemse volkeren over de hele wereld om de natuur te beschermen.

3. Amazonewoud in handen van buitenlandse bedrijven

Het Amazonegebied intact laten is duidelijk geen optie voor Bolsonaro. Het bewijs: tijdens internationale bijeenkomsten herhaalt hij maar al te graag dat zijn land de wouden nog verder zal openstellen voor ontginning. Hij heeft trouwens een samenwerking voorgesteld met zijn Amerikaanse evenknie, Donald Trump. Dit zou allesvernietigend zijn, maar ook illegaal: beschermde gebieden en inheemse territoria zijn in handen van de staat en kunnen daarom niet overgelaten worden aan een handvol buitenlandse bedrijven.

4. Gevaarlijke pesticiden mogen massaal gebruikt worden

Tot slot gaf Bolsonaro al na drie maanden toelating voor het gebruik van 121 nieuwe pesticiden.

De meeste van deze pesticiden worden gebruikt voor de teelt van maïs of sojabonen, die vervolgens dienen als veevoeder in Brazilië, maar ook in de rest van de wereld, vooral in Europa (37% van de geïmporteerde soja komt uit Brazilië). Dus zelfs al zijn sommige van deze pesticiden in Europa

verboden wegens te gevaarlijk, toch kunnen ze rechtstreeks of onrechtstreeks op ons bord terecht komen.

Bolsonaro’s beleid dient duidelijk de belangen van de industriëlen die hem hebben gekozen en gaat ten koste van het milieu, de gezondheid van het Braziliaanse volk, de rechten van de inheemse volkeren en het behoud van de biodiversiteit. Terwijl de ontbossing in Brazilië toeneemt, voorspellen de openstelling van de inheemse territoria en bossen voor bedrijven niet veel goeds voor het klimaat. We houden ons hart vast…

Spreekt dit probleem je aan en wil je ook iets ondernemen om het milieu te helpen? Word vrijwilliger.