Rapporten

Natuur in offshore windparken

juni 2021

Met deze intentieverklaring willen Belgian Offshore Platform en 4Sea (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace België, Natuurpunt vzw en WWF-België) aantonen hoe de ontwikkeling van windenergie in het Belgisch deel van de…

Geen rechtvaardiging voor verlenging van de levensduur van Doel 1 en 2

juni 2021

Bij gebrek aan geldige rechtvaardigingsgrond kan de verdere levensduurverlenging van Doel 1 en 2 niet aanvaard worden, en moeten beide reactoren zo snel mogelijk – en ten laatste op 31…

Lessons not learned from the Fukushima accident

maart 2021

Risks of the European NPPs, 10 years later.

Greenpeace Impact Rapport 2020

februari 2021

In dit ‘impact rapport’ tonen we je welke succesvolle acties en campagnes we in 2020 uitrolden, en welke resultaten ze opleverden.

Heropbouw na corona: een vrijgeleide voor vervuilers

juni 2020

Als respons op de Covid-19-crisis maken de EU en nationale overheden ongeveer €4 biljoen beschikbaar voor de Europese markten en bedrijven. Naast controversiële steunpakketten aan bedrijven, heeft onderzoek door Greenpeace…

Van een defensief naar een offensief industrieel klimaatbeleid – Het ondersteuningsbeleid voor de energie-intensieve industrie doorgelicht

juni 2020

Om de urgente klimaatcrisis het hoofd te bieden moet de Europese economie vóór 2050 koolstofneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er geen netto uitstoot van broeikasgassen meer plaatsvindt. Er zijn…

Samenvatting van het rapport: Van een defensief naar een offensief industrieel klimaatbeleid – Het ondersteuningsbeleid voor de energie-intensieve industrie doorgelicht

juni 2020

Om de urgente klimaatcrisis het hoofd te bieden moet de Europese economie vóór 2050 koolstofneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er geen netto uitstoot van broeikasgassen meer plaatsvindt. Er zijn…

Zienswijze op ontwerpplan en MER kernafval

juni 2020

Zienswijze op ontwerpplan Voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het goedkeuringsproces voor de nationale beleidsmaatregelen met betrekking tot het langetermijnbeheer van geconditioneerd hoogradioactief en/of langlevend afval en tot bepaling…

BRIEFING: Opmerkingen op het ontwerpplan van NIRAS

mei 2020

Opmerkingen op het ontwerpplan van NIRAS voor het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend kernafval (2018), in het kader van de publieke consultatie hierover (15 april-13 juni 2020).

BRIEFING: Hoe het antwoord op de Covid-19-crisis onze samenleving veerkrachtiger en rechtvaardiger kan maken

maart 2020

De pandemie waar we nu mee te maken hebben, laat zien hoe kwetsbaar onze geglobaliseerde samenleving is. In navolging van andere landen doet België er alles aan om op vlak…

Enkele kritische bemerkingen bij de geologische bergingsoptie in België

januari 2019

18.11.Bertrand Thuillier Kritiek Geol Berging Belgie.NL

Less is more

maart 2018

Reducing meat and dairy for a healthier life and planet.