Rapporten

Europa opnieuw op de rails zetten

april 2021

Het Europees jaar van de spoorwegen moet een keerpunt zijn en Europa opnieuw op het juiste spoor zetten naar een echt geconnecteerd spoornet waarbij niemand achterblijft.

Greenpeace Impact Rapport 2020

februari 2021

In dit ‘impact rapport’ tonen we je welke succesvolle acties en campagnes we in 2020 uitrolden, en welke resultaten ze opleverden.

Covid-19, Air Quality and Mobility Policies: Potential Rebound Effects

oktober 2020

De interventies om de Covid-19-pandemie onder controle te krijgen hebben de sociale en economische activiteit in heel Europa enorm verstoord. Hierdoor is ook de omvang van het wegverkeer en dus…

A radical transformation of mobility in Europe: Exploring the decarbonisation of the transport sector by 2040

september 2020

This study explores a future in which the EU effectively targets zero emissions by 2040 for the transport sector without relying on biofuels. This explicit objective would enable a transition…

Hoog tijd voor een radicale transformatie van onze mobiliteit

september 2020

Een stappenplan om de Europese transportsector tegen 2040 koolstofvrij te maken.

Nieuw stappenplan voor een CO2 -vrije mobiliteit tegen 2040

september 2020

In het kader van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie een strategie beloofd voor slimme en duurzame mobiliteit die ” de uitdaging van klimaatneutraliteit aangaat en alle emissiebronnen…

Geen voedsel in mijn tank !

juli 2020

Evaluatie van het belgische biobrandstoffenbeleid.

Heropbouw na corona: een vrijgeleide voor vervuilers

juni 2020

Als respons op de Covid-19-crisis maken de EU en nationale overheden ongeveer €4 biljoen beschikbaar voor de Europese markten en bedrijven. Naast controversiële steunpakketten aan bedrijven, heeft onderzoek door Greenpeace…

Van een defensief naar een offensief industrieel klimaatbeleid – Het ondersteuningsbeleid voor de energie-intensieve industrie doorgelicht

juni 2020

Om de urgente klimaatcrisis het hoofd te bieden moet de Europese economie vóór 2050 koolstofneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er geen netto uitstoot van broeikasgassen meer plaatsvindt. Er zijn…

Samenvatting van het rapport: Van een defensief naar een offensief industrieel klimaatbeleid – Het ondersteuningsbeleid voor de energie-intensieve industrie doorgelicht

juni 2020

Om de urgente klimaatcrisis het hoofd te bieden moet de Europese economie vóór 2050 koolstofneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er geen netto uitstoot van broeikasgassen meer plaatsvindt. Er zijn…

Staatssteun voor luchtvaartmaatschappijen: niet zonder sociale en klimaatgaranties

mei 2020

De luchtvaartsector staat onder zware druk door de uitbraak van het coronavirus. Verschillende maatschappijen vragen overheidssteun. Brussels Airlines wil 200 tot 300 miljoen euro steun van de federale regering. Ook…

BRIEFING: Hoe het antwoord op de Covid-19-crisis onze samenleving veerkrachtiger en rechtvaardiger kan maken

maart 2020

De pandemie waar we nu mee te maken hebben, laat zien hoe kwetsbaar onze geglobaliseerde samenleving is. In navolging van andere landen doet België er alles aan om op vlak…

Klimaatopwarming: een stand van zaken

februari 2020

DOWNLOAD : Klimaatopwarming: een stand van zaken

United for Climate – De kansen in een eerlijke klimaattransitie

oktober 2019

De kansen in een eerlijke klimaattransitie Facebook Instagram Twitter YouTube

Vlaamse karbonade, Zuid-Amerikaanse schade?

augustus 2019

Soja-import voor ‘vlees van bij ons’ is nefast voor klimaat en milieu. Soya_Briefing_August_Nl

IN KAART: Correlatie tussen intensieve veeteelt en watervervuiling in Vlaanderen

mei 2019

De Vlaamse regering wil nog vóór de verkiezingen van 26 mei een nieuw mestactieplan (MAP6) laten goedkeuren. Opnieuw wordt er gekozen voor een complexe, technische aanpak die het probleem niet…

Impact-analyse: verschuiving van publieke middelen naar openbaar vervoer en actieve modi

april 2019

De uitstoot van het verkeer in ons land is één van de grootste uitdagingen in het klimaatbeleid. Hoe kunnen we dit veranderen? In opdracht van Greenpeace becijferden onderzoekers van Transport…

De toekomst van de veeteelt in België

februari 2019

Notre consommation de viande est un sujet brûlant. En janvier, la célèbre revue spécialisée The Lancet a publié le régime alimentaire « idéal » pour l’être humain comme pour l’environnement,…

Scenario’s voor de ontwikkeling van de veeteelt in België in 2050 (samenvatting)

februari 2019

Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Belgium met de bedoeling een maatschappelijke discussie op gang te brengen rond de milieu-impact van de huidige praktijken in de Belgische veeteeltsector…

Less is more

maart 2018

Reducing meat and dairy for a healthier life and planet.

Working for the Climate – Renewable Energy and the Green Job [R]evolution

oktober 2009

Working for the Climate is een studie die het potentieel van ‘groene jobs’ in de energiesector onderzoekt, en de vergelijking maakt met een business-as-usual benadering, waarbij weinig inspanningen worden geleverd…

False Hope. Why carbon capture and storage won’t save the climate. Executive summary

mei 2008

Carbon capture and storage (CCS) aims to reduce the climateimpact of burning fossil fuels by capturing carbon dioxide (CO2)from power station smokestacks and disposing of it underground. However, the technology…

English Version: Impacts of climate change in Belgium

september 2004

Report commissioned by Greenpeace and written by Jean-Pascal van Ypersele and Philippe Marbaix, Université catholique de Louvain, Belgium. July 2004.