Люксембург/ Брюксел, 11 юни 2018
Демонстрация за по-голям дял енергия от ВЕИ и по-либерална енергийна система по време на среща на енергийните министри на ЕС в Люксембург

Снимки и видео от демонстрацията можете да намерите тук.

Активисти настояха политиците да спазят обещанията си за справяне с климатичните промени и да престанат да ограничават правото на хората сами да произвеждат и да споделят енергия. Това се случи по време на среща на енергийните министри на ЕС в Люксембург. Това е предпоследна среща преди окончателните преговори на 13 юни между Съвета на министрите, Европейския парламент и Европейската комисия за Директивата за възобновяема енергия на ЕС.

35-те активисти от 8 държави [1] посрещнаха министрите с посланията „Нашето слънце. Нашата енергия. Нашето бъдеще.“ и „ВЕИ на хората = действие за климата“. Такива банери очакваха политиците на главния вход, в подземния паркинг и на задния вход на сградата. Освен това активистите разстелиха огромен банер във формата на слънце. В неговото „ядро“ има стотици снимки с послания на европейски граждани, които настояват за справедлив енергиен преход от изкопаеми горива и ядрена енергия към енергия от възобновяеми източници, произвеждана от отделните хора.

„Политиците обичат да правят смели изказвания по отношение на климатичните промени, но отказват да изпълнят обещанията си, когато дойде моментът за това. Без незабавно увеличение дела на възобновяемата енергия, Европа няма да се превърне в енергиен лидер. Правителствата трябва сега да заложат високи цели за ВЕИ и да осигурят необходимото, за да бъдат постигнати те,“ коментира Ансгар Кийне от „Грийнпийс“ – ЕС.

Белгия, Франция, Люксембург, Холандия и Швеция публично подкрепят нуждата от борба с климатичните промени. Изборът на нови правителства в Испания и Италия може да повлияе на преговорите. Има вероятност новото испанско правителство да напусне групата на консервативните държави и да подкрепи възобновяемата енергия. Енергийният министър в новото италианско правителство пък се застъпваше за възобновяема енергия, произвеждана от хората по време на предизборната кампания.

Германия от своя страна, въпреки че е сред държавите, които се застъпват за повече възобновяема енергия, все още блокира усилията за повишаване на целите за 2030 г. заедно с държави като Полша и Унгария. Освен това няма амбиция за намаляване на таксите и административните трудности, които разубеждават домакинствата и малките предприятия да инвестират във ВЕИ.

Позицията на Съвета по време на окончателните преговори и крайният вариант на Директивата за възобновяема енергия ще определят ролята на ВЕИ в европейската енергийна система до 2030 г. и дори след това, включително и потенциала на европейците сами да произвеждат енергията, от която се нуждаят и дори да я продават.

Научни прогнози показват, че цел от 45% ВЕИ в енергийния микс до 2030 година може да постигне поетите обещания на ЕС по Парижкото споразумение за климата. Съветът на ЕС показа готовност да избере по-висока цел от първоначално предложените 27%, но настоява Европейският парламент да отстъпи от 35-те процента, за които настоява.

Енергийните министри на ЕС и ЕП имат неразбирателство по още един въпрос – правото на отделните граждани, малките общности и градовете сами да произвеждат и продават електрическа енергия от възобновяеми източници. Сегашната позиция на министрите е в сериозен ущърб на хората, които искат сами да задоволяват енергийните си нужди. Позицията предвижда възможност за националните правителства да налагат такси и строги ограничения върху начините и местата, на които хората произвеждат енергията си. Позицията също така допуска възможността правителствата да натоварят тези малки по мащаб производители със същите изисквания за регистрация, каквито има и за големи електроцентрали.

Окончателните преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия ще се състоят на 13 юни в Страсбург.

Бележки:

[1] Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Португалия, Холандия и Великобритания

 

За контакти:

Ансгар Кийне, „Грийнпийс“ – ЕС, консултант по енергийна политика: ansgar.kiene@greenpeace.org, +32 476 961375

Пресцентър на „Грийнпийс“ – ЕС: +32 (0)2 274 1911, pressdesk.eu@greenpeace.org