България беше посочена като държава с особено тежки здравни последици от замърсяването на въздуха в тазгодишните изследвания на Европейската агенция по околна среда

Гражданите трябва да имат достъп до анализите, с които топлоцентралите претендират, че инвестициите в екологичност не съответстват на ползите за хората. Това реши съдът по жалба на За Земята — достъп до правосъдие срещу Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). За съжаление на този етап това не се случва на практика, тъй като анализите не се разкриват с довода, че са търговска тайна.
В европейското законодателство, което регулира допустимите норми на замърсяване от топлоцентрали, е заложена възможността за изключения — дерогации, стига те да са обосновани. Съгласно Директивата за индустриалните емисии  компетентните власти имат право да разрешат инсталациите да продължат работа в случаите, в които спазването на най-добрите налични технологии би довело до разходи, непропорционални спрямо постигнатите екологични ползи.
Въпреки че България беше посочена като държава с особено тежки здравни последици от замърсяването на въздуха в тазгодишните изследвания на Европейската агенция по околна среда[1], все още малко се дискутира заслугата на топлоцентралите на въглища за това.
„Претекстът, че дадена информация е производствена или търговска тайна се използва, за да се ограничи правото на хората да бъдат информирани. А всъщност нещата са много по-прости — трябва да отговорим дали разходите за намаляване на емисиите на една централа са по-големи от ползите за околната среда и човешкото здраве. Със сигурност това е информация, която засяга всички и не трябва да се крие от хората, казва Меглена Антонова, координатор Климат и енергия в Грийнпийс — България.
България е първата държава в Европейския съюз, която ще разглежда възможността топлоцентралите да получат отсрочка за спазването на екологичните изисквания. Проблемът е с висока обществена значимост и решението на съда е особено важно, тъй като тази и следващата година страната ни трябва да прецени дали да даде дерогации на някои от най-замърсяващите електроцентрали на въглища. Гражданите могат да се включат активно в този процес като изпратят становища до Изпълнителната агенция по околна среда. В момента е отворена процедурата за ТЕЦ Марица изток 2, срокът за внасяне продължава до 25 ноември.
Идеята зад дерогациите е, че те отлагат закриването на замърсяващи инсталации, за да може да бъде изработен план за тяхното закриване и същевременно намиране на заместващи мощности. За съжаление в България те се използват единствено за продължаване до безкрай на живота на очевидно вредните за здравето на хората тецове.
В момента Европа преминава през енергиен преход, който ясно показва, че в бъдещето на енергийната система няма място за въглищата. В същото време този процес бива неглижиран и даже отричан в страната ни. Намираме се пред решение дали да продължим живота на инсталации , които са отхвърлени от съвременното ниво на техническо развитие и икономическа система. к Ако допуснем това, работещите в сектора и потребителите ще останат още дълго в задушаващата хватка на българската енергетика, която не демонстрира признаци на желание да погледне към бъдещето. А бъдещето е всъщност достъпно — хората сами да произвеждат енергията си, независимо от енергийните монополи.
 
[1] https://www.eea.europa.eu/bg/highlights/zamarsyavaneto-na-vazduha-vse-oshte