#KonecDobyFosilní #Ovzduší #ZměnaKlimatu

Zastav rozšíření dolu Bílina

Máme poslední možnost zabránit další těžbu uhlí, která s sebou přináší destrukci krajiny a znečištění životního prostředí.

Jdu do toho

Bílina je jeden z našich největších uhelných povrchových lomů, nachází u stejnojmenného města v severních Čechách. Kvůli těžbě už zde musely být přeloženy toky původních přítoků řeky Bíliny – Radčického, Lomského a Loučenského potoka. Kvůli Radovesické výsypce bylo zničeno několik obcí a zasypáno místní údolí. Důl je už nyní nejhlubším místem v České republice – dno jámy dosahuje už jen několika metrů nadmořské výšky. Po prolomení limitů těžby se může provoz dolu prodloužit nejméně do roku 2050, v první fázi žádají těžaři o prodloužení činnosti do roku 2035.

Plánované rozšíření dolu Bílina budí vášně a ozývá se proti němu stále více a více lidí. Proti prodloužení těžby do roku 2035 se vymezilo zhruba 4500 lidí, kteří podali připomínky k dokumentaci vlivů na životní prostředí. Signatáři požadují, aby ministerstvo buď vrátilo dokumentaci k rozšíření dolu těžařům k přepracování, protože v ní chybí analýza dopadů na klima, nebo aby ministerstvo rovnou vydalo k záměru negativní závazné stanovisko. Tak obrovský zájem o posílání připomínek nás mile překvapil. Už nyní můžeme s klidem říci, že více lidí se do procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) v souvislosti s těžbou surovin nikdy předtím nezapojilo. Připomínky k těžbě podaly také mnohé místní obce, negativní stanovisko ministerstva k rozšíření dolu aktivně požaduje nedaleký Litvínov.

Velkolom Bílina

Velkolom Bílina © Greenpeace - Ibra Ibrahimovič

Vlastní připomínky o délce přesahující tři desítky stránek podala i organizace Greenpeace, na jejich tvorbě spolupracovala s několika experty, kteří se specializují na analýzu vlivů na životní prostředí. Podle jejich zjištění trpí dokumentace vážnými nedostatky zejména v oblasti hodnocení dopadů na klima, na ovzduší a na floru. Chybí v ní také hodnocení tzv. externích nákladů těžby, variantní řešení, imisní bilance polétavého prachu a další důležité náležitosti.

Desítky lidí přišly svůj odmítavý postoj k dolu vyjádřit na veřejné projednání, které se uskutečnilo 12. prosince v Mostě. Zde se mluvilo především o několika skandálních skutečnostech týkajících se záměru rozšířit důl. Plán těžby například vůbec neobsahuje biologický posudek od roku 2019 do roku 2030, těžaři si zadali jen zpracování posledních pěti let těžby. Další věcí, která jasně ve zpracování dokumentace chybí, je posouzení vlivu spálení vytěženého uhlí na globální klima. Zpracovatelé posudku tvrdí, že spálení uhlí už bylo řádně posouzeno při jiných procesech EIA v jiných dokumentacích. Lidé vystupující na veřejném projednání včetně vedoucího energetické kampaně Greenpeace Jana Rovenského ovšem dokázali přede všemi usvědčit zpracovatele dokumentace ze lži, když citovali zmíněné dokumenty a ukázali, že nic takového neobsahují.

Projednání se osobně zúčastnili i obyvatelé Mariánských Radčic, jejichž domy s dolem přímo sousedí. Mají tak unikátní “sousedskou” zkušenost, kterou zde přiblížili. Rozšíření dolu jim značně zkomplikuje život.

Podívejte se na unikátní výpověď Rudolfa Driena z Mariánských radčic, jak se jemu a jeho rodině  žije vedle dolu:

Zpracovatelé dokumentace místní obyvatele ujistili, že podle analýz zpracovaných pro dokumentaci nemají být v jejich bydlišti překračovány limity pro hluk nebo pro prach v ovzduší. To je ovšem v přímém rozporu se současnou situací nedalekých Braňan, ke kterým se těžba již přiblížila a jejichž obyvatelé si stěžují na zvyšující se prašnost a hlučnost dolu. Proto chceme v Greenpeace co nejdříve změřit hluk v Mariánských Radčicích a jejich okolí, abychom tato podivná tvrzení a podezřele nízké hodnoty hluku mohli vyvrátit.

Plán na rozšíření dolu je velmi problematický a Greenpeace proti němu dlouhodobě aktivně vystupuje. Celý povolovací proces zahrnuje desítky správních řízení a podle našich odhadů může trvat i několik let. Nyní bude ministerstvo životního prostředí zpracovávat vlastní posudek k rozšíření dolu Bílina a pak vydá závazné stanovisko. Pak už se lidé nebude moci do procesu jinak zapojit. Greenpeace jako spolek se ho ale bude i nadále účastnit.

Nesouhlasíš s rozšířením dolu Bílina? Podpoř naši kampaň a my budeme Tvým hlasem v navazujících správních řízeních. Společně nenecháme krajinu severních Čech těžařům napospas bez boje.