Naše Energetická revoluce, kterou jsme připravili společně s Hnutí DUHA, popisuje jak se zbavit fosilních paliv ve výrobě energie a v dopravě do roku 2050. 

Hlavní závěry Energetické revoluce 2021

1) S uhlím můžeme skončit v roce 2030 

Česko zbytečně spaluje moc uhlí. To lze změnit! Už za 10 let můžeme fungovat bez něj. Dokázalo to další podrobné modelování elektroenergetické soustavy i teplárenství. Je potřeba se však dívat ještě dál – k roku 2050. Aby naše energetika byla bezemisní, je nutné začít s energetickou revolucí hned teď. 

2) V roce 2050 v energetice a dopravě bez ropy a zemní plynu

V roce 2050 již může energetika a doprava fungovat bez fosilních paliv. Nebude to snadné. Jak cíle dosáhnout ukazují scénáře Energetické revoluce, ale najít řešení, které bude slučitelné s ochranou přírody a udržitelným zemědělstvím a lesním hospodařením bude vyžadovat ještě hodně práce. Ochrana klimatu je pro naši budoucnosti stejně nezbytná jako ochrana biodiverzity. Proto studií chceme otevřít diskusi a hledání cest, které zajistí oba cíle – stabilní klima a zdravou přírodu.

Vyzvěte české politiky, aby odpovědně řešili klimatickou krizi!

Připoj se a společně doveďme politiky k tomu, aby odpovědně řešili klimatickou krizi. Je třeba, aby se následná vláda postavila k řešení klimatické krize čelem a využila následují 4 roky efektivně.

Jdu do toho