Dýchejme čistý vzduch

Spalováním uhlí se do vzduchu uvolňují jemné prachové částice. Ještě více jich přímo v ovzduší vzniká z dalších zplodin z uhelných elektráren: oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Jsou neviditelné. Každým nadechnutím pronikají hluboko do plic a krevního oběhu. Ovlivňují zdraví dospělých i dětí. Dospělí jsou vystaveni riziku onemocnění srdce, onemocnění nervového systému, narušení funkce plic, rakovině plic, chronickému kašli a astmatu. U nastávajících matek hrozí narušení vývoje samotného plodu. Děti čelí narušení mentálního a fyzického vývoje a narušení vývoje plic.

Neprodlužujme životnost starých uhelných elektráren

Za posledních pět let Česko vyvezlo třetinu elektřiny vyrobené v uhelných elektrárnách a teplárnách, přičemž toto množství odpovídá spotřebě téměř všech českých domácností za stejnou dobu. Uhelné elektrárny již dlouhé roky využívají výjimky z platných emisních limitů a zamořují vzduch více, než by měly. Teď navíc budou žádat o další výjimky platné od roku 2021. Renovace a provoz zastaralých uhelných elektráren nás všechny stojí obrovské množství peněz. Přitom máme k dispozici čistější, ekonomicky dostupné zdroje energie. Bez prodlužování životnosti starých uhelných elektráren se obejdeme a budeme prokazatelně zdravější.

Co můžeš udělat?

I na nejčistších místech přírody fouká vítr, který nese jedovatý mikroskopický prach z hnědouhelné elektrárny. Společně to můžeme zastavit.
1
Rozšiř výzvu dál

Mnoho lidí neví o škodlivosti mikroprachu a prodlužování životnosti zastaralých uhelných elektráren. Změň to! Pomoz šířit informace o škodlivosti spalování uhlí.

Chci sdílet
2
Šiř povědomí. Sdílej video

Dech je nejpřirozenější součástí našich životů. Až 1700 lidí ročně přijde předčasně o život kvůli neviditelnému mikroskopickému prachu a dalším zplodinám ze zastaralých uhelných elektráren.

Chci sdílet
3
Projdi si naši studii

V první pětce se vedle ČEZu umístila i firma EPH Daniela Křetínského. Jaké další firmy znečišťují ovzduší? A kolik za ně musíme platit?

Chci vědět víc
4
Přispěj na kampaň

Jen díky podpoře jednotlivců můžeme vést kampaně jako je tato a zapojovat veřejnost do důležitých rozhodnutí.

Chci přispět
1 Rozšiř výzvu dál

Mnoho lidí neví o škodlivosti mikroprachu a prodlužování životnosti zastaralých uhelných elektráren. Změň to! Pomoz šířit informace o škodlivosti spalování uhlí.

Chci sdílet

Dech je nejpřirozenější součástí našich životů. Až 1700 lidí ročně přijde předčasně o život kvůli neviditelnému mikroskopickému prachu a dalším zplodinám ze zastaralých uhelných elektráren.

Chci sdílet

V první pětce se vedle ČEZu umístila i firma EPH Daniela Křetínského. Jaké další firmy znečišťují ovzduší? A kolik za ně musíme platit?

Chci vědět víc

Jen díky podpoře jednotlivců můžeme vést kampaně jako je tato a zapojovat veřejnost do důležitých rozhodnutí.

Chci přispět