V roce 2006 Greenpeace navrhlo systém rezervací, které chrání ty nejcennější část tzv. volných moří, tedy moří  za hranicí vod pod správou pobřežních států. Tyto moře patří nám všem a chránit je extrémně složité. Ale návrh Greenpeace si vzali za své mořští biologové, vědci a nakonec se dostal na půdu OSN. Rok 2021 bude tím rozhodujícím, kdy skoro všechny státy světa rozhodnou o  tzv. Globální oceánské úmluvě.

Věda hovoří jasně: musíme ochránit alespoň třetinu světových oceánů, aby se mohly zotavit a zajistit zázemí mořskému životu.

Poprvé dochází ke krokům, které by toho mohly docílit. OSN dokončuje vyjednávání Globální úmluvy o oceánech, v rámci níž by po celém světě mohla vzniknout rozsáhlá síť oceánských rezervací. V těchto bezpečných rezervacích by nesměla probíhat žádná ničivá lidská činnost, a tak by oceány dostaly možnost zregenerovat se a opět ožít.

Co můžeš udělat ty?

1
Podpoř výzvu vznik oceánských rezervací

Po patnácti letech vysilující práce se v příštím roce rozhodne na půdě OSN o Greenpeace návrhu na vytvoření sítě mořských rezervací. Návrh vytvořit rezervace na 30 % volných moří podporuje řada států, vědců, mořských biologů a více než 3,5 milionů lidí z celého světa. Volná moře patří nám všem, nám i vám, a proto je musíme chránit společně.

Připojit podpis
2
Seznam se s lidmi, kteří kampaň vedou

Seznam se v krátkém rozhovoru s Johnem Hocevarem, s mořským biologem a vedoucím oceánské kampaně Greenpeace USA, který se podílí na globální oceánské kampani. John je jedním z našich odborníků, který zkoumá dopady lidské činnosti na oceány, během kariéry se účastnil například průzkumu největších podmořských kaňonů v Beringově moři a s pomocí výzkumné ponorky se vnořil do tajů Čukotského moře.

Přejít na článek
3
Sdílej kampaň mezi svými přáteli

Přidej se aktivně mezi nás a pomoz dostat zprávu o ochraně oceánů mezi své přátele a známé. Sdílej naši výzvu a dej vědět ostatním, že ti osud našich oceánů není lhostejný. Bylo by skvělé, kdyby se k naší kampani přidalo co nejvíce lidí. Je to oceán nás všech, chránit jej musíme společně.

Sdílet výzvu na Facebooku
4
Podpoř ochranu oceánů

Pomozte nám a podpořte vyhlášení mořských rezervací. Jsme již jen krůček od toho, aby příběh, který jsme začali psát v roce 2005 skončil dobře jak pro naše oceány i celou naší planetu a tím pádem i pro nás samotné. Protože bez zdravých oceánů nemáme ani my ani naše planeta šanci přežít.

Podpořit kampaň
1 Podpoř výzvu vznik oceánských rezervací

Po patnácti letech vysilující práce se v příštím roce rozhodne na půdě OSN o Greenpeace návrhu na vytvoření sítě mořských rezervací. Návrh vytvořit rezervace na 30 % volných moří podporuje řada států, vědců, mořských biologů a více než 3,5 milionů lidí z celého světa. Volná moře patří nám všem, nám i vám, a proto je musíme chránit společně.

Připojit podpis

Seznam se v krátkém rozhovoru s Johnem Hocevarem, s mořským biologem a vedoucím oceánské kampaně Greenpeace USA, který se podílí na globální oceánské kampani. John je jedním z našich odborníků, který zkoumá dopady lidské činnosti na oceány, během kariéry se účastnil například průzkumu největších podmořských kaňonů v Beringově moři a s pomocí výzkumné ponorky se vnořil do tajů Čukotského moře.

Přejít na článek

Přidej se aktivně mezi nás a pomoz dostat zprávu o ochraně oceánů mezi své přátele a známé. Sdílej naši výzvu a dej vědět ostatním, že ti osud našich oceánů není lhostejný. Bylo by skvělé, kdyby se k naší kampani přidalo co nejvíce lidí. Je to oceán nás všech, chránit jej musíme společně.

Sdílet výzvu na Facebooku

Pomozte nám a podpořte vyhlášení mořských rezervací. Jsme již jen krůček od toho, aby příběh, který jsme začali psát v roce 2005 skončil dobře jak pro naše oceány i celou naší planetu a tím pádem i pro nás samotné. Protože bez zdravých oceánů nemáme ani my ani naše planeta šanci přežít.

Podpořit kampaň