V roce 2006 Greenpeace navrhlo systém rezervací, které chrání ty nejcennější část tzv. volných moří, tedy moří  za hranicí vod pod správou pobřežních států. Tyto moře patří nám všem a chránit je extrémně složité. Ale návrh Greenpeace si vzali za své mořští biologové, vědci a nakonec se dostal na půdu OSN. Rok 2022 bude tím rozhodujícím, kdy skoro všechny státy světa rozhodnou o  tzv. Globální oceánské úmluvě.

Věda hovoří jasně: musíme ochránit alespoň třetinu světových oceánů, aby se mohly zotavit a zajistit zázemí mořskému životu.

Poprvé dochází ke krokům, které by toho mohly docílit. OSN dokončuje vyjednávání Globální úmluvy o oceánech, v rámci níž by po celém světě mohla vzniknout rozsáhlá síť oceánských rezervací. V těchto bezpečných rezervacích by nesměla probíhat žádná ničivá lidská činnost, a tak by oceány dostaly možnost zregenerovat se a opět ožít.