Der findes masser af bæredygtige vedvarende energiteknologier, som med ganske lave omkostninger kan bruges til at standse den globale opvarmning. Ledende internationale klimaforskere anbefaler, at regeringerne skal ophæve de barrierer, der forhindrer at disse teknologier kommer i brug.

Vi mener, at tiden er inde til at udfase ikke-bæredygtige energiteknologier og fossile brændsler, og at investeringerne i stedet skal tilgå energieffektivisering og implementering og udvikling af vedvarende energi.