#Havbeskyttelse #Landbrug #Mennesker

"Fuck Humans"

Vær med

Alarmklokkerne er sat på maks volumen i FN’s biodiversitetsrapport, der netop er udgivet i Paris. FN advarer mod den igangværende massive udryddelse af dyr og planter, der skyldes menneskelig aktivitet.

Rapporten fra FN’s Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, advarer mod, at op mod en million arter risikerer at uddø, hvilket er flere end nogensinde i menneskets historie. Rapporten konkluderer også, at de globale 2020-mål, vi tidligere har givet hinanden som et led i Biodiversitetskonventionen langt fra bliver nået.

Den sjette masseuddøen

Der er tale om, at en såkaldt “sjette masseuddøen” nu er i gang i verden. Den alvorlige forskel til de fem forrige er, at der for første gang er tale om, at den sjette er menneskeskabt.

“Det er hjerteskærende læsning og bør føre til akut og resolut politisk handling. Vores have og skove skal beskyttes meget bedre, og den globale fødevareproduktion må ændres drastisk, hvis vi skal komme ud af den sjette masseuddøen. Regeringerne bliver nødt til at sætte mennesker og dyr før virksomheder og vækst og stoppe den kortsigtede overudnyttelse af planetens ressourcer,” siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær hos Greenpeace Norden.

Mindre kød – mere skov og natur

Verdens høje forbrug og produktion af kød er en af årsagerne til, at natur og biodiversitet er under voldsomt pres. Dette problem gælder også i Danmark, der har verdens højeste produktion af kød per indbygger, ligesom vi er det mest opdyrkede land i Europa.

“Det koster vores natur og biodiversitet dyrt at fortsætte den voldsomme kødproduktion, som særligt finder sted i Danmark. Vi er blevet en kæmpeeksportør af kød, der er en verdens mindst bæredygtige fødevarer, så halvdelen af vores samlede landareal faktisk bruges til at dyrke dyrefoder. For at holde produktionen på de store nagler, importerer vi årligt så meget soja til foder, at der beslaglægges skovområder på størrelse med Sjælland,” siger Mads Flarup Christensen og fortsætter:

“Konsekvensen af at være kødfabrik for verden rammer også klimaet, og vores mangfoldige natur er tvunget tilbage. Derfor skal forbruget og produktionen af kød sænkes med 50% globalt i 2050, og i Danmark må det være endnu mere. Vi skal have naturen og skovene frem igen, så Danmark bidrager til at styrke biodiversiteten.”

Kun én procent af havene er beskyttede

Rapporten kan afsløre, at det meste af planeten både på land og på vand er ‘væsentligt ændret’ som konsekvens af menneskelig aktivitet, og at 40% af havmiljøet er ‘alvorligt ændret’ og at alle niveauer af havenes naturlige artsrigdom og liv er i nedgang.

“Sunde have er en forudsætning for liv på jorden. På trods af det går det meste af al internationalt samarbejde om havene ud på at udnytte dem mest muligt. Vi kræver med videnskaben i ryggen 30-40% af havene beskyttede i et sammenhængende netværk af totalfredede havreservater, i modsætning til i dag, hvor sølle én procent af havene er beskyttede. Årelange forhandlinger i FN, der ventes at nå i mål næste år, skal munde ud i stærk en global havtraktat, der giver mulighed for at beskytte de internationale farvande til vores alles bedste,” siger Mads Flarup Christensen.