Greenpeace arbejder for at beskytte naturen og miljøet i Arktis, herunder i Grønland, omkring Nordpolen og i ishavet, der strækker sig fra Rusland til Nordamerika. Indsatsen omfatter både dyre- og plantelivet i hav og på land, samt åbenhed og demokrati i beslutningsprocesser, der vedrører olie- og mineselskabers interesser og aktiviteter i Arktis.

Greenpeace har tre overordnede mål for beskyttelsen af Arktis:

Klare strategier for beskyttelsen af Arktis

Det arktiske miljø er under pres fra mange sider: klimaforandringer, overfiskeri, ubæredygtig jagt og fangst, jagten på olie i undergrunden og nye mineindustrier, der både bringer udfordringer og muligheder med sig.

Greenpeaces arbejde med olie- og uranudvinding, minedrift og fangst og fiskeri bygger på klare, målrettede strategier, der har til formål at sikre bæredygtige og langtidsholdbare forhold for mennesker og dyreliv i det arktiske område.

Greenpeace arbejder desuden ud fra en række internationale verificerede konventioner og hensigtserklæringer, herunder Den Internationale Deklaration om Arktis Fremtid, FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder, FN’s Klimamål og reglerne fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC)