Verdens klima er under forandring, og temperaturerne stiger hurtigere i Arktis, end noget andet sted på kloden. Opvarmningen får både indlandsisen og havisen til at smelte, og det har omfattende konsekvenser for dyrelivet og for de omkring fire millioner mennesker fra flere nationer, der lever i det arktiske område.

De dyr, der lever i Arktis, er tilpasset et klima med store mængder is og sne, og mange arter er direkte afhængige af is for at overleve. Den smeltende is udgør en alvorlig trussel imod alt fra havdyr til store landpattedyr, herunder den ikoniske isbjørn. Klimaforskere vurderer, at omkring 95 procent af de globale temperaturstigninger skyldes menneskelig aktivitet, og at det navnlig er CO2-udledninger fra industrien, der får temperaturerne til at stige, og isen til at smelte med rekordfart.

FN’s Klimapanel (IPCC) har forudsagt, at hvis klimaforandringerne fortsætter med uændret hast, så kan Det Arktiske Ocean være så godt som isfrit i sommerhalvåret allerede i midten af dette århundrede. De seneste videnskabelige undersøgelser indikerer, at det sandsynligvis kommer til at ske endnu tidligere.

Når havisen forsvinder, betyder det, at førhen utilgængelige områder kan åbnes op for skibstrafik, fiskeri og olieefterforskning. Olieudvinding i Arktis udgør et paradoks, fordi det netop er brugen af olie – og andre fossile brændsler såsom kul og naturgas – der er den primære årsag til de klimaforandringer, der får Arktis til at smelte.

Og når isen i Arktis smelter, er det ikke kun et lokalt problem. Arktis er det kæmpestore ’køleskab’ på toppen af verden, der er med til at holde det globale klima i balance. Hvis det går i stykker, er det hele verdens problem. Samtidig betyder smeltende, landfaste gletchere stigende have, der truer levegrundlaget så langt væk som de lavtliggende østater i Stillehavet.

© Nick Cobbing / Greenpeace

Det gør Greenpeace

Greenpeace arbejder for at få såvel nationalstater som industrielle virksomheder til at påtage sig et langt større ansvar for de forandringer, de forårsager i Arktis og dermed overalt på kloden.

Greenpeace arbejder for at begrænse den globale opvarmning. Det er fuldstændig afgørende, at temperaturstigningen begrænses til de internationalt aftalte to grader. Dog viser de seneste års forskning med stigende tydelighed, at konsekvenserne af selv en to graders opvarmning vil være betydeligt værre end hidtil antaget.

Derfor mener Greenpeace også, at verdenssamfundet bør gå efter at begrænse temperaturstigningerne mest muligt.

1,5 gradersmålet, der støttes af over 100 uafhængige nationer verden over – lande, der allerede nu er hårdt ramt af klimaforandringerne – er stadig inden for rækkevidde. Men det kræver handling!

Greenpeace lægger pres på regeringer, beslutningstagere og ledere i industrien for at få indført strammere kontrol med drivhusgasudledninger og anden industriel forurening. Det gælder både i og uden for det arktiske område.

Klimaforandringerne udgør en alvorlig udfordring for befolkningen i Arktis, og det er en af grundene til, at Greenpeace opfordrer alle arktiske nationer til at implementere FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder.

Greenpeace støtter desuden op om de arktiske nationers suverænitet og om de forpligtigelser og rettigheder, der er nedfældet i FN’s Havretskonvention.