Dyrelivet i Arktis er vildt, smukt, særligt – og under pres. Overfiskeri, ubæredygtig jagt og klimaforandringer kan true mange arter her på toppen af verden. En fornuftig forvaltning af naturens ressourcer er en forudsætning for, at det særlige, arktiske liv kan bestå – for både dyr og mennesker. Det betyder blandt andet, at visse havområder skal fredes.

I Arktis har mennesker og natur altid været nært forbundne. Det er jagt og fiskeri, der har gjort det muligt for mennesker at overleve og for samfund at gro og trives i det ofte barske miljø. I dag spiller adgangen til disse ressourcer stadig en helt afgørende rolle for befolkningen i, og det skaber i sig selv en forpligtelse til at beskytte og bevare bestandene.

Greenpeace arbejder for at fremme bæredygtigt fiskeri, jagt og fangst i Arktis således, at der bliver taget hånd om forvaltningen af de enkelte bestande og om miljøet. Det gælder alt fra sælfangst til hellefiskeri og jagt på moskusokser.

Fiskeri skal bedrives så skånsomt som muligt. En af prioriteterne er at undgå beskadigelse af havbunden, som primært er en konsekvens af bundtrawlfiskeri. Fiskeri og jagt skal bedrives i henhold til kvoter baseret på faglige vurderinger af de enkelte arter og bestande.

Nye havområder skal fredes

Arktis er under forandring som følge af klimaforandringerne. Stigende temperaturer betyder, at havområder, der tidligere var dækket af is, nu bliver tilgængelige for fiskefartøjer.

Frem for at udbrede fiskeriet yderligere geografisk, bør de nye isfri havområder fredes, så det endnu uberørte marine liv bevares – hvilket også vil være til gavn for det grønlandske fiskeri

Greenpeace arbejder for, at 40 procent af verdens samlede havareal skal fredes, herunder havområder i Nordgrønland og ved Nordpolen. Kun 1,5 procent af Det Arktiske Ocean er i dag fredet.

Grønlands Selvstyre har her en særlig forpligtigelse til at bevare og opretholde fredningen af områderne.

Hvalfangst i Grønland

Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) indførte i 1986 et moratorium mod kommerciel fangst af hvaler. Moratoriet gælder også for Arktis.

Greenpeace er generelt modstander af kommerciel hvalfangst. Derfor støtter Greenpeace også forbuddet imod kommerciel hvalfangst. Greenpeace modsætter sig dog ikke den fangst af hvaler inden for de særlige kvoter til blandt andet Grønland, som IWC fastsætter.