Things you can do

We want you to take action because together we're strong.

Publications

Olieboringer i Arktis

August 2019

Olieboringer i Arktis udgør en alvorlig trussel imod det sårbare arktiske miljø. At bore efter olie i det isfyldte, afsidesliggende hav er ekstremt risikabelt, og den fornødne teknologi til at…

Klimaet ændrer Arktis

August 2019

Verdens klima er under forandring, og temperaturerne stiger hurtigere i Arktis, end noget andet sted på kloden. Opvarmningen får både indlandsisen og havisen til at smelte, og det har omfattende…