Olieboringer i Arktis udgør en alvorlig trussel imod det sårbare arktiske miljø. At bore efter olie i det isfyldte, afsidesliggende hav er ekstremt risikabelt, og den fornødne teknologi til at rydde op efter et olieudslip i dette område er ikke-eksisterende. Derfor arbejder Greenpeace for et forbud imod olieboringer i Arktis.

Nye, delvis isfrie havområder har medført en fornyet interesse for olieudvinding i Arktis. Men vi har allerede mere olie til rådighed, end vi kan tillade os at bruge, hvis vi skal gøre os håb om at undgå katastrofale klimaforandringer. Alligevel er olieselskaber som Gazprom og Equinor i færd med at effektuere planer om at finde og udvinde olie i Arktis.

At udvinde olie i de afsidesliggende have, hvor vejrforholdene ofte er ekstreme, er en så udfordrende og risikabel affære, at det kun vil være et spørgsmål om tid, før en ulykke indtræffer. Olieudslip er altid problematiske, men i Arktis vil konsekvenserne være enorme.

For det første er der ingen, hverken lande eller olieselskaber, der har den teknologi, det kræver at rense olien op her. For det andet vil et olieudslip gøre uforholdsmæssigt stor og langvarig skade på det i forvejen sårbare havmiljø, fordi den drivende havis vil sprede olien over store områder, og fordi de lave temperaturer forhindrer olien i at blive nedbrudt.

Det beredskab, der er til rådighed i tilfælde af et olieudslip, er minimalt. En sådan indsats vil kræve assistance fra både Danmark og fra andre landes Search and Rescue-beredskaber (SAR). Men de enorme geografiske afstande, de barske vejrforhold og tilstedeværelsen af is, der både vil sprede olien og dække over den, betyder, at en oprydningsaktion i det nordlige Arktis vil være så godt som umulig.

Flere organisationer og eksperter har udtalt, at et olieudslip i Arktis kan blive noget nær områdets ’endeligt’ og det franske olieselskab Total har da også allerede trukket sig med begrundelse om, at risikoen for olieudslip er for stor og at konsekvenserne for miljøet i tilfælde af et udslip vil være for omfattende.

Klimaforandringer i Arktis

Olieudvinding udgør ikke alene en trussel imod det arktiske havmiljø. Olieudvinding i Arktis udgør et paradoks, fordi det netop er brugen af olie – og andre fossile brændsler såsom kul og naturgas – der er den primære årsag til de klimaforandringer, der medfører, at store dele af Arktis smelter.

Global opvarmning er ikke en ’jævn’ proces, og Arktis er det område på jorden, hvor temperaturen stiger hurtigst.  Hertil kommer, at klimaforandringer i Arktis har en forstærkende indvirkning på klimaforandringer andre steder i verden, navnlig på den nordlige halvkugle.

Det gør Greenpeace

Greenpeace arbejder for at få stoppet al olieeftersøgning og -udvinding i Det Arktiske Ocean. Det foregår blandt andet ved at lægge pres på Grønlands Selvstyre, bidrage med viden og relevante høringssvar, samt deltage aktivt i den offentlige debat for at få relevante politikere til at udvise ansvar på området.

Herudover konfronterer Greenpeace olieselskaberne og lægger pres på de regeringer, der står bag flere af de helt eller delvis statsejede olieselskaber, herunder BP og Equinor. Lige så vel som regeringerne i Arktis har et ansvar, så har regeringer uden for Arktis også mulighed for at handle og forbyde statsejede olieselskaber at bore efter olie i Arktis.

Greenpeace mener, at Arktis skal beskyttes ved hjælp af en international bindende aftale, der forpligter lande med interesse i Arktis til at veje hensyn til miljøet højere end hensyn til kortsigtet økonomisk gevinst.