Fangst og fiskeri i Arktis

August 2019

Dyrelivet i Arktis er vildt, smukt, særligt – og under pres. Overfiskeri, ubæredygtig jagt og klimaforandringer kan true mange arter her på toppen af verden. En fornuftig forvaltning af naturens…

Olieboringer i Arktis

August 2019

Olieboringer i Arktis udgør en alvorlig trussel imod det sårbare arktiske miljø. At bore efter olie i det isfyldte, afsidesliggende hav er ekstremt risikabelt, og den fornødne teknologi til at…

Uran og minedrift

August 2019

Efterhånden som klimaforandringer betyder afsmeltning af både gletchere og havis i Arktis, bliver flere af Grønlands mineral- og energiressourcer tilgængelige, herunder jern, bly, zink, diamanter, guld, olie, uran og sjældne…

Klimaet ændrer Arktis

August 2019

Verdens klima er under forandring, og temperaturerne stiger hurtigere i Arktis, end noget andet sted på kloden. Opvarmningen får både indlandsisen og havisen til at smelte, og det har omfattende…