מה אפשר לעשות

הנה כמה דברים שתוכלו לעשות כדי להציל את העצים של ישראל:
1
2
3
חתימה על העצומה
תרומה
שיתוף

אנו דורשים ממשרד החקלאות לבטל לאלתר את הנוהל שחל משנת 2019 בו ניתנת העדפה לכריתת עצים על פני העתקה. בנוסף אנו דורשים לפעול במקביל לשימור העצים הקיימים ונטיעת עצים חדשים – ולא זה על חשבון זה.

הצטרפות לגרינפיס כתומכים במאבק לעצירת גל עקירות העצים בישראל

שתפו את המאבק החשוב הזה

1 חתימה על העצומה

אנו דורשים ממשרד החקלאות לבטל לאלתר את הנוהל שחל משנת 2019 בו ניתנת העדפה לכריתת עצים על פני העתקה. בנוסף אנו דורשים לפעול במקביל לשימור העצים הקיימים ונטיעת עצים חדשים – ולא זה על חשבון זה.

חתימה על העצומה

הצטרפות לגרינפיס כתומכים במאבק לעצירת גל עקירות העצים בישראל

הצטרפות כתומכים

שתפו את המאבק החשוב הזה

שיתוף