בשם ארגון הסביבה גרינפיס ישראל, אני מפציר בכם לאמץ החלטת ממשלה לקידום חקיקת אקלים משמעותית לפני פתיחת ועידת האקלים הבינלאומית של האו"ם בגלזגו שתיפתח בעוד ימים ספורים. 

עד כה שורה של מדינות התחייבו למעבר לכלכלה דלת פחמן ועיגנו את ההתחייבות הזו בחקיקה: נורווגיה (מעבר מלא עד 2030), פינלנד (עד 2035), אוסטריה ואיסלנד (עד 2040), שוודיה (עד 2045), בריטניה, צרפת, דנמרק, ניו זילנד, הונגריה, יפן, דרום קוריאה, איי פיג'י, קוסטה ריקה, פורטוגל, האיחוד האירופי, סלובניה, שוויץ, איי מרשל (עד 2050), סין וסינגפור (עד 2060).

עיגון מדיניות אקלים בחוק משקף את מידת הרצינות של אותן מדינות בנושא האקלים ומהווה אמירה חד משמעית של מחויבות לטיפול במשבר.

מנגד, מדיניות אקלים אשר מתבססת על החלטות ממשלה בלבד ובד בבד נרתעת מעיגונה בחוק אינה משקפת מחויבות לטיפול במשבר האקלים. מניסיון העבר אנו למדים שמשרדי הממשלה (בראשם משרדי האוצר והאנרגיה) האמונים על מימוש ההחלטה אינם ששים בהרבה מקרים לקדמה ובוודאי זונחים אותה כאשר החלטה זו מתנגשת בתוכניות ממשלתיות אחרות המעוגנות בחוק או זוכות לעניין ציבורי רב יותר באותה עת.

למרבה הצער, ישראל בחרה שוב ושוב במדיניות אקלים לא מחייבת ונכשלה פעם אחר פעם בהשגת מטרותיה. וצפינו בהחלטות ממשלה שלא מתממשות, מה שפוגע קשות באתגר הגדול העומד בפנינו. 

קיימת תמימות דעים מדעית והבנה רחבה ברמה הפוליטית והציבורית בצורך הדחוף לפעול למיגור משבר האקלים. על כן, איכות המשילות ואומץ לב פוליטי הם אשר יקבעו יותר מכל את גורל החיים שלנו ושל הדורות הבאים על פני כדור הארץ.

בעת כה קריטית לעתיד האנושות ולחוסנה של החברה הישראלית, צר לי לפסוק כי הממשלה שאתם עומדים בראשה מובילה קו דומה לקודמותיה כשלעת עתה לישראל אינה מחויבות לנושא אקלים אלא דווקא לתאגידי הגז והנפט.

הדורות הבאים ובעצם אנחנו בעוד כמה שנים, בבוא אלינו ימים של החרפה משמעותית של משבר האקלים, ישפטו אתכם לא על יסוד ההצהרות אלא על מחויבות.

לכן אנו מפצירים בכם להבטיח לפני תחילת ועידת האקלים הבינלאומית לקדם חקיקת אקלים אשר תעגן בחוק יעדים ומנגנונים אשר יאפשרו לישראל להשיג הפחתה של 50% בפליטות גזי חממה עד 2030 ומעבר מלא לכלכלה דלת פחמן לכל המאוחר בשנת 2050. חוק זה חייב לכלול יעדי ביניים קשיחים ומנגנונים מחייבים ולהתייחס גם להתאמת מציאות החיים הצפויה בישראל בשל התופעות הצפויות כתוצאה מאי יציבות אקלימית. 

למען הסר ספק, המקור המרכזי לפליטות גזי חממה על פני כדור הארץ זוהי תעשיית דלקי המאובנים, וביניהם גם "גז מחצבים", אשר אחראית על כשני שליש מהפליטות. על כן כל פעולה משמעותית למיגור משבר האקלים חייבת לכלול בראש ובראשונה הפסקת כל פיתוח של פרויקטים לחיפוש, הפקה, שינוע ושריפה של דלקים פוסילים, לרבות קידוחי נפט וגז בים וביבשה, הפקת נפט מפצלי שמן ובנית תחנות כח גזיות חדשות וכן הפסקת כל מימון ישיר או עקיף לחברות הנפט והגז.

אני רוצה לעזור