Koop je nieuw tuinmeubilair of printpapier, dan is de kans groot dat je voor een product met het FSC-keurmerk kiest. Inmiddels is meer dan een kwart van alle hout-, papier- en kartonproducten in Nederland voorzien van dit stempel. Maar het succes heeft ook een schaduwzijde: er zijn zo veel bosgebieden FSC-gecertificeerd dat de standaarden zijn verzwakt en de controle en handhaving gebrekkig.

Op dit moment is wereldwijd meer dan 180 miljoen hectare bos FSC-gecertificeerd. Wat nog rest is bos in probleemgebieden, zoals het Congobekken, waar corruptie en illegale houtkap aan de orde van de dag zijn. De uitvoering en controle van de FSC-standaard daar is erg lastig en soms zelfs onmogelijk. Daarbij komt dat de certificeerders ter plaatse vaak onvoldoende op de hoogte zijn, maar wel binnen enkele dagen moeten beslissen of een bedrijf aan de FSC-eisen voldoet. 

Goede en slechte praktijken

Vandaag publiceert Greenpeace twee cases over FSC-certificering. De eerste brengt de gebreken van het systeem in beeld: hoe kunnen de drie grootste pulp- en papierproducenten in Finland producten met het FSC-stempel verkopen terwijl dat uit bossen komt waar kaalkap op grote schaal plaatsvindt. De tweede is een echte showcase voor FSC: een groep Canadese boseigenaren die er alles aan doet om hun bossen (en de bewoners ervan) gezond te houden en daar goed belegde boterham mee verdient.  

Sterk en integer FSC

Greenpeace vindt het belangrijk dat de laatste bossen op aarde sterk en gezond blijven en dat de ontbossing van tropische regenwouden stopt. Twintig jaar geleden zaten we al rond de tafel met bedrijven en andere organisaties om een duurzame oplossing te bedenken voor onze vraag naar hout. FSC ontstond daar ter plekke en tot op de dag van vandaag is het het enige internationale certificeringsysteem dat duurzaam bosbeheer kan garanderen. Greenpeace roept daarom andere FSC-leden om op samen de zwakke plekken binnen het FSC aan te pakken en het weer een sterk en integer keurmerk te maken.

Meer informatie:

 

 

 

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>