Inspraak bedrijfsduur kerncentrale Borssele 2013 tot 2033 centraal strijdpunt

Greenpeace Nederland heeft woensdag beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de laatste vergunningswijziging voor de kerncentrale in Borssele.

De klachtencommissie van het Verdrag van Aarhus, een voor Nederland bindend milieuverdrag van de VN, concludeerde vorig jaar oktober dat Nederland niet aan de verplichtingen over inspraak voldoet. Nederland moet een inspraakprocedure houden die de milieueffecten van het langer openhouden van de kerncentrale Borssele van 2013 tot 2033 in kaart brengt. Dat is nog steeds niet gebeurd, hoewel al in 2006 werd besloten de kerncentrale veel langer open te houden dan de veertig jaar die waren voorzien. De klachtencommissie van het Verdrag van Aarhus achtte het eerder ondenkbaar dat de exploitatie van een kerncentrale kan worden verlengd van 40 naar 60 jaar, zonder dat er aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. Borssele is met 45 jaar de oudste draaiende kerncentrale in de EU.

De vergunningswijziging die afgelopen maand werd verleend, moet ook ingaan op de milieugevolgen van de langere openstelling. Die meest recente wijziging gaat over herziene internationale en Europese richtlijnen voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Deze zijn opgesteld in antwoord op de kernramp in Fukushima.

Jan Haverkamp, kernenergiedeskundige bij Greenpeace: “De vergunning voor de kerncentrale Borssele gaat nog steeds niet in op de milieugevolgen van het langer openhouden van de centrale, twintig jaar langer dan de tijd waarvoor hij is gebouwd. Dit heeft direct gevolgen voor de risico’s van de kerncentrale en de beoordeling daarvan. Greenpeace vindt dat er in de vergunning strengere voorwaarden moeten staan, omdat er veel veiliger alternatieven bestaan voor onze elektriciteitsvoorziening en om het klimaatprobleem aan te pakken. Greenpeace roept de regering op te stoppen met doormodderen met deze oudste nog draaiende kernenergiereactor in de EU.”