Maatregelen voor een sterkere organisatie

Greenpeace ondergaat op dit moment één van de grootste reorganisaties uit haar geschiedenis. Een complex proces, aldus internationaal directeur Kumi Naidoo “Maar wel noodzakelijk als we meer slagkracht willen hebben in de landen waar de milieuproblemen het grootst zijn.”
Kumi Naidoo

© Greenpeace / Nick Cobbing

Een belangrijke doelstelling van de reorganisatie is dat landen met de grootste milieuproblemen beter campagne kunnen voeren. En met resultaat! Zo laat Pang-Cheung, programmadirecteur van Greenpeace Azië weten dat dankzij betere internationale samenwerking en het verschuiven van middelen, het werk van Greenpeace in Azië naar een hoger niveau is getild. “Mede door ons werk in dit deel van de wereld gaat China zijn CO2-uitstoot van kolencentrales in 2020 verminderen met de jaarlijkse hoeveelheid uitstoot van Canada en Australië samen. Dat is een van de meest vergaande stappen voor het klimaat van een overheid ooit.”

Maatregelen om fouten te herstellen en te voorkomen

In een organisatie die zo in verandering is, gaat ook wel eens iets mis. Ook bij Greenpeace. Er zijn ongelukkige keuzes en fouten gemaakt, erkent Kumi Naidoo. Verschillende personeelsleden van Greenpeace International en Greenpeace Nederland hebben hierover hun zorgen geuit en helaas zijn deze brieven onbedoeld in de media terecht gekomen. Naidoo: “Het zijn signalen die ik heel serieus neem. We zijn hard aan de slag gegaan om deze zorgen van het personeel op te pakken.”

Een van de stappen die zijn gezet is dat het bestuur van Greenpeace International zich heeft gebogen over de positie van Pascal Husting. De internationale campagnedirecteur kwam onlangs in opspraak nadat bekend werd dat hij gemiddeld twee keer per maand met het vliegtuig pendelde tussen zijn werk in Amsterdam en zijn woonplaats in Luxemburg. Het bestuur heeft geoordeeld dat daarin fouten zijn gemaakt, maar ook dat hij kan blijven als internationale campagnedirecteur.

“Het vlieggedrag van Husting valt niet goed te praten en is logischerwijs in het verkeerde keelgat geschoten bij mensen die zich dagelijks inzetten voor een beter milieu”, meent het bestuur van Greenpeace International. Ook Pascal Husting gaf eerder aan dat hij spijt heeft van deze beslissing. Hij reist inmiddels enkel nog per trein naar het Amsterdamse hoofdkantoor.

Internationale reorganisatie

Daarnaast wordt hard gewerkt aan oplossingen voor de door het personeel en achterban terecht geuitte zorgen. Zo wordt het managementteam van Greenpeace International binnenkort tijdelijk versterkt om er voor te zorgen dat de reorganisatiemaatregelen sneller en zorgvuldiger doorgevoerd kunnen worden. Een groot accountantskantoor heeft de financiën van Greenpeace van onder tot boven doorgelicht en een aantal aanbevelingen gedaan die momenteel in praktijk worden gebracht. Om te zorgen dat verliezen op de valutamarkt tot een minimum worden beperkt, zijn de interne controlemaatregelen fors aangescherpt.

Hoe groen is Greenpeace zelf?

Ook zijn maatregelen genomen die betrekking hebben op de milieubelasting die Greenpeace zelf veroorzaakt. Medewerkers worstelen voortdurend met het maken van afwegingen tussen het belangrijkste doel van de organisatie – voorzichtig omgaan met het milieu – en de milieubelasting die zij zelf veroorzaken. Kan een directeur van Greenpeace bijvoorbeeld meer bereiken voor het milieu op een klimaattop in Rio of is het verstandiger om geen CO2-uitstoot te veroorzaken en thuis te blijven? Om ervoor te zorgen dat dergelijke afwegingen nog zorgvuldiger gemaakt worden, heeft Greenpeace een onafhankelijke organisatie ingeschakeld die helpt om een gedragscode op te stellen waar iedereen zich aan houdt. Ook worden directie, management en medewerkers getraind om integriteit blijvend te verankeren in de organisatie. Daarnaast is beleid voorgesteld om de CO2-uitstoot als gevolg van vlieg- én autoreizen beter in de gaten te houden en te controleren.

Scherp blijven

De eerste stappen naar verbeteringen zijn gezet en er wordt samen met medewerkers gewerkt aan meer oplossingen. Naidoo “Er zijn fouten gemaakt in onze organisatie en wij houden elkaar scherp om die fouten op te lossen, omdat we met zijn allen elke dag heel hard werken aan een beter milieu en klimaat. Laten we de discussie met elkaar blijven voeren. In het belang van datzelfde doel waar we allemaal voor vechten: een betere toekomst voor de aarde.”