Voor al onze vrijwilligers, donateurs, collega’s en andere betrokkenen bij Greenpeace

Het onderzoek naar klachten over pesterijen, ongewenst gedrag op de werkvloer, genderongelijkheid en machtsmisbruik bij het Greenpeace-regiokantoor in Argentinië is afgerond. Greenpeace Argentinië neemt de conclusies uit dit onderzoek over en gaat hard aan het werk met de aanbevelingen.

Het onderzoek is uitgevoerd door twee onafhankelijke juristen en een vertrouwenspersoon van Greenpeace International.

Vertrek directeur Martín Prieto

De taken van de huidige directeur Martín Prieto worden overgedragen aan Natalia Machain. Prieto zelf zal de organisatie verlaten. De komende tijd wordt gekeken hoe de overdracht plaats kan vinden.

Andere aanbevelingen

Er zijn bij Greenpeace Argentinië, na eerder onderzoek in 2015 naar misstanden op de werkvloer, maatregelen genomen om ongewenst gedrag te voorkomen en gendergelijkheid te bevorderen. Zo is er een anonieme, onafhankelijke klachtenlijn ingesteld. Er zijn meer vrouwen in hogere posities geplaatst, kinderopvang wordt vergoed en er geldt een zero-tolerance-beleid voor intimidatie en ongewenst gedrag.

Verbeteringen

Er is verbetering geconstateerd door de onderzoekers, maar het is nog niet goed genoeg. Uit het laatste onderzoek komen aanbevelingen om de werksfeer en gendergelijkheid verder te bevorderen en machtsmisbruik te voorkomen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor gelijke beloning voor mannen en vrouwen.

Het aanwezige klachtenbeleid moet worden aangescherpt en er is strenger toezicht nodig op het zero-tolerance-beleid. De komende tijd ontwikkelt het bestuur een verbeterplan op basis van de aanbevelingen. De directie zal elke twee maanden verslag doen van de voortgang aan het bestuur.

Zero-tolerance-beleid

Greenpeace staat voor een rechtvaardige en veilige wereld. We doen er alles aan om onze medewerkers en vrijwilligers veilig hun werk te laten doen. Greenpeace Nederland werkt al langer met duidelijke gedragsregels voor alle medewerkers en vrijwilligers.

Er zijn transparante en grondige processen voor de behandeling van klachten. Sinds de invoering van dit beleid in 2007 zijn er bij Greenpeace Nederland geen klachten over ongewenst of ongepast gedrag gemeld.

Greenpeace Nederland verklaart zich loyaal aan een veilige en professionele werkplek, waar dagelijks vele gepassioneerde mensen werken aan een betere wereld voor ons en onze kinderen. Seksuele intimidatie, seksisme en pesterijen hebben daarin geen plaats. Nooit.

Anna Schoemakers en Joris Thijssen, directie Greenpeace Nederland