Schiermonnikoog, 4 juni 2024 – Actievoerders van Greenpeace Nederland demonstreren samen met Greenpeace Duitsland tegen nieuwe gasboringen boven Schiermonnikoog. Met vier rubberboten en vijf activisten op het boorplatform laten zij spandoeken zien met de tekst: ‘Geen nieuw gas’ en ‘Bescherm de Noordzee’. Het Nederlandse fossiele bedrijf ONE-Dyas wil een nieuw gasveld aanboren op deze locatie. De rechtbank in Den Haag heeft de vergunning voor het boorproject vernietigd, maar het bedrijf heeft sinds afgelopen vrijdag toch een nieuwe boorvergunning. Greenpeace wil met deze actie voorkomen dat ONE-Dyas start met boren en roept de Europese Unie en lidstaten op om nieuwe fossiele projecten in Europa te verbieden. 

© Axel Heimken / Greenpeace. Greenpeace actievoerders bij boorplatform ONE-Dyas boven Schiermonnikoog

Echt onbegrijpelijk dat het demissionaire kabinet toestaat dat ONE-Dyas naar nieuw gas gaat boren in deze tijden van klimaatcrisis. En dan ook nog in een kwetsbaar natuurgebied in de Noordzee, vlakbij de Wadden. We moeten juist zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af”, zegt Tom Grijsen, hoofd Klimaat & Biodiversiteit van Greenpeace Nederland. 

Gasboringen bedreigen het klimaat

Boren naar gas op de Noordzee is wetenschappelijk zeer omstreden. Eind 2022 publiceerden CE Delft en TNO het rapport ‘Gaswinning op de Noordzee’ waaruit bleek dat het winnen en gebruik van gas, niet past binnen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs dat Nederland heeft ondertekend. Eerder dat jaar waarschuwden vierhonderd wetenschappers het kabinet al dat nieuwe gaswinning op de Noordzee haaks staat op de ambitie om de temperatuur op aarde met niet meer dan 1,5 graad te laten stijgen. Dat sluit aan bij de boodschap van het Internationale Energie Agentschap (IEA), dat regeringsleiders in 2023 waarschuwde dat nieuwe fossiele projecten starten niet meer mogelijk is en hen opriep fossiele brandstoffen onder de grond te laten.  

Bedreiging voor de Noordzee en de biodiversiteit

Niet alleen het klimaat loopt gevaar, ook natuur wordt aangetast door dit project. In de buurt van de boorlocatie en langs de geplande kabelroute voor de energievoorziening bevinden zich unieke rotsriffen. Greenpeace heeft deze in 2023 voor het eerst wetenschappelijk gedocumenteerd. Deze riffen worden enorm bedreigd tijdens de bouwwerkzaamheden en door de gaswinning. Greenpeace plaatste drie boeien met GPS-zenders op de geplande boorlocatie om de verspreiding van verontreinigende stoffen te simuleren. Na uiterlijk 48 uur had de stroming alle boeien naar het natuurreservaat Borkum Riffgrund gedreven; twee ervan landden al na 24 uur op een rotsachtig rif in de buurt van het windmolenpark Riffgat.

Boorplatform in omgeving van UNESCO werelderfgoed 

De geplande locatie voor het platform is winningslocatie N05-A en ligt op 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. In april legde de Nederlandse rechter de boring naar aardgas door ONE-Dyas voorlopig stil vanwege de stikstofuitstoot. Vorige maand oordeelde de Rechtbank Den Haag dat de vergunning te gemakkelijk was afgegeven, maar afgelopen vrijdag gaf demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief alsnog toestemming. 

Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee ligt in de directe omgeving. ONE-Dyas wil de komende weken de eerste putten boren. In de loop van het jaar wil ONE-Dyas een productieplatform opzetten en gas winnen uit in totaal twaalf putten – op Nederlands en Duits grondgebied. 

Schier je weg
Greenpeace Nederland kwam in 2018 al eerder in actie tegen proefboringen bij een boorplatform boven Schiermonnikoog. De actievoerders werden vrijgesproken. Ook in juni 2023 protesteerde Greenpeace Nederland bij de boorlocatie tegen de plannen van ONE-Dyas

 —————————————————————————————————————————

Meer informatie:

Laura Polderman
+316 – 29 00 11 40
[email protected] 


Woordvoerder Tom Grijsen is beschikbaar voor interviews. Er zijn ook actievoerders ter plaatse beschikbaar voor interviews. 

Beeldmateriaal is beschikbaar in de Greenpeace Media Library.