Amsterdam, 6 juni: In het kort geding om de meest kwetsbare natuur voor eind 2025 te beschermen tegen te veel stikstof, heeft de rechtbank Den Haag zojuist de vorderingen van Greenpeace afgewezen. De rechtbank erkent wel dat de aanpak van de overheid te weinig oplevert om de natuurcrisis te keren. 

Greenpeace voerde een Rode lijst van 19 habitattypen en leefgebieden aan, waarvoor eind 2025 maatregelen moeten worden genomen om de stikstofneerslag onder een voor de natuur veilig niveau te brengen. De rechtbank erkent de waarde en de urgentie van deze Rode lijst en de zorgen van Greenpeace maar ziet te weinig houvast om in kort geding een eenduidige uitspraak te doen over deze gehele lijst. 

Marieke Vellekoop, directeur Greenpeace Nederland: “Dit is een afwijzing met een gouden randje. We erkennen dat de kortgedingrechter geen makkelijke taak had en het is spijtig dat noodzakelijke maatregelen om de meest kwetsbare natuur te beschermen nu langer op zich zullen laten wachten, en de natuur daarmee verder zal verslechteren. 

Tegelijkertijd erkent de rechter in dit vonnis wel dat het beleid van de overheid om de meest kwetsbare natuur te beschermen ernstig tekortschiet. De rechtbank biedt concrete aanknopingspunten die we meenemen in de voorbereidingen op de bodemprocedure in november.”

Greenpeace is in 2023 al met een bodemprocedure bij de rechtbank gestart. In november zal daarin een zitting worden gehouden bij de rechtbank Den Haag.

Contact:

Layla Bil, 06 38759933, [email protected]