Het is je de afgelopen weken misschien niet ontgaan dat kernenergie weer een onderwerp van gesprek is in het nieuws. Aanleiding is een belangrijk rapport dat het VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) begin oktober uitbracht. Dit rapport laat zien dat de opwarming van de aarde tot 1.5 graden beperkt kan én moet worden. In dit rapport speelt kernenergie geen bepalende rol.

Wat zegt IPCC dan over kernenergie?

Allereerst is het IPCC-rapport niet zo positief over kernenergie. Technisch, sociaal, politiek en economisch zit er weinig vooruitgang in kernenergie. Terwijl zonne- en windenergie en de opslag van groene stroom juist enorm in de lift zitten en steeds goedkoper worden. (Global Warming of 1.5 °C, Chapter 4)

Ten tweede wordt door onder andere Zondag met Lubach de suggestie gewekt dat we volgens het IPCC-rapport de opwarming niet kunnen beperken zonder kernenergie. Dat klopt niet. Er zijn scenario’s met kernenergie, maar ook scenario’s waarbij kernenergie juist afneemt of zelfs helemaal geen rol meer speelt. Met andere woorden, je kunt kiezen voor kernenergie, maar het is niet noodzakelijk.

Waarom vier illustratieve scenario’s niet de energietransitie bepalen

Zondag met Lubach doet vermoeden dat het IPCC-rapport enkel uit vier belangrijke scenario’s bestaat waarbij kernenergie een grote rol speelt. Dit is een onjuiste weergave van het IPCC-rapport. Het IPCC-rapport heeft in totaal 90 scenario’s meegenomen om onder de anderhalve graad opwarming van de aarde te blijven. Al die scenario’s zijn gebaseerd op bestaand onderzoek naar klimaatverandering. De vier illustratieve scenario’s zijn er alleen om het grotere verhaal te illustreren en zijn geen directe afspiegeling van alle klimaatwetenschap die is verzameld in het rapport. Het klopt daarom niet dat Zondag met Lubach suggereert dat deze vier scenario’s de leidraad zijn voor de energietransitie.

Waarom zonne- en windenergie de oplossing is

Volgens Zondag met Lubach is het aandeel van energie uit zon en wind op dit moment minimaal en dit wordt gebruikt als argument voor kernenergie. Echter, wereldwijd overtreft de geïnstalleerde windenergie-capaciteit die van kerncentrales nu al. Dat is niet gek als je bedenkt dat energie uit zon en wind stukken goedkoper is. En die kosten gaan nog steeds omlaag. Sinds 2008 is de prijs van zonnepanelen met 95% gedaald. Er is dan ook vorig jaar wereldwijd veel meer geïnvesteerd in zonne-energie dan in welke andere energie-technologie dan ook (bron: REN21, 2018). Ook in Nederland breken we wereldrecords: er zijn aanbestedingen voor windparken op zee zonder subsidie. In meer dan 30 landen concurreren zon en wind nu al met fossiele brandstoffen.

Waarom kernenergie geen oplossing is

Het IPCC rapport is niet zo optimistisch over het bijbouwen van grote aantallen kerncentrales (hoofdstuk 4, p. 19). Een kerncentrale bouwen is hartstikke duur. Projecten in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Finland nemen enorm veel tijd in beslag en vallen miljarden duurder uit dan gepland. In de VS heeft men halverwege de bouw van twee kerncentrales de stekker eruit getrokken, nadat er al voor 9 miljard dollar was uitgegeven. Dat is precies de reden waarom niemand in Nederland zijn vingers hieraan wil branden. En bovenal: de windparken die bij Borssele worden aangelegd, kunnen samen drie keer zoveel stroom opwekken als de kerncentrale van Borssele.

Kernenergie zadelt ons op met hoogradioactief afval wat nog vele duizenden jaren gevaarlijk is. We moeten niet het ene probleem oplossen met het andere en generaties na ons opzadelen met dit gevaarlijke afval. Het gaat hierbij niet om de hoeveelheid, maar juist om het gevaar van dit afval. Ook is er het risico van een zwaar ongeluk met een kerncentrale, waarbij enorme schade wordt veroorzaakt en grote delen van een land onbewoonbaar worden vanwege de straling. Die impact op de natuur is onomkeerbaar.

Wat als de zon niet schijnt en de wind niet waait en het is hartstikke koud?

Nederland is onderdeel van het Europese elektriciteitsnetwerk. Dat betekent dat we niet alleen van de Nederlandse wind en zon afhankelijk zijn. We kunnen ook duurzame elektriciteit krijgen uit de rest van Europa, bijvoorbeeld van plekken waar de wind op dat moment wel waait. Daar werken netbeheerders nu al aan, om het energienet slim te balanceren. Ook door energie lokaal op te slaan in batterijen en groen waterstof kunnen we de stroom gelijkmatiger verdelen. Een aantal scenario’s in het IPCC-rapport laten zien dat een 100% hernieuwbare energievoorziening  zonder meer mogelijk is vóór 2050.

Niemand wil een kerncentrale bouwen
Volgens premier Rutte staat het marktpartijen vrij om een kerncentrale aan te leggen. Het zal je echter niet verbazen: Niemand in Nederland steekt zijn vinger op om een kerncentrale te bouwen. Terwijl er wel energiebedrijven in de rij staan om in windmolens te investeren. Daarom steken wij onze energie in windmolens, zonnepanelen en groene waterstof.