Na ruim negen maanden onderhandelen over het Nederlandse klimaatakkoord trekt Greenpeace samen met Milieudefensie, Natuur en Milieu en de Natuur- en Milieufederaties aan de bel. De voorstellen die nu op tafel liggen, zijn nog niet goed genoeg. Met wat er nu ligt kunnen we het klimaatakkoord niet ondertekenen.

Onze directeur Joris Thijssen legt samen met de directeuren van bovenstaande organisaties zelf uit wat er nog aan schort:

Concrete en verregaande actie om klimaatverandering tegen te gaan wordt steeds urgenter. Nu is dan ook hét moment voor het kabinet Rutte om ambitieuze, maar dringende maatregelen te durven treffen. Het Klimaatakkoord is de uitgelezen kans om dit voor elkaar te krijgen. Daarom onderhandelen wij ook hard mee. Maar aan alle klimaattafels: elektriciteit, mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie, blijven die ambitieuze maatregelen helaas vooralsnog uit.

Wat moet er beter? Een heleboel, denk aan:

  • Veel minder gebruik van biomassa dan nu wordt voorgesteld en alleen met de allerhoogste duurzaamheidseisen.
  • De omslag naar duurzame landbouw moet nu eindelijk echt worden gemaakt. Geld uitgeven voor het vergisten van mest hoort daar niet bij en minder dieren is een must. Minder = meer!
  • De vervuiler moet betalen. Dat kan met een belasting op het uitstoten van CO2.
  • Wij willen echte transitie en geen pleisters plakken zoals het opslaan van CO2 onder de zeebodem (CCS).

Hoe nu verder?

Op 21 december wordt verwacht dat er een Klimaatakkoord onder de kerstboom ligt. We hebben dus nog maar enkele weken om bij te sturen. Daarna wordt het akkoord nog doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving, maar volgen geen nieuwe onderhandelingen meer. Wat ons betreft is nu het laatste moment aangebroken om samen doorbraken te creëren om van dit akkoord een succes te maken voor mens, klimaat en milieu.