In maart 2011 vond de kernramp bij Fukushima plaats. Door een zware aardbeving en de daaropvolgende tsunami explodeerde een deel van de kerncentrale, waardoor de reactoren radioactief materiaal in de atmosfeer, het grondwater en de zee lekten. Duizenden mensen moesten huis en haard verlaten. Ook nu nog, ruim tweeëneenhalf jaar later, is een groot gebied rond de centrale een niemandsland, ongeschikt om te wonen of te werken.

Vluchtelingen van Fukushimaramp, Japan © Christian Åslund / Greenpeace

Deze zomer werd duidelijk dat er nog steeds radioactief water uit de beschadigde reactoren en opslagtanks in zee stroomt. Eigenaar TEPCO heeft de zaken totaal niet in de hand. Mede op aandringen van Greenpeace is het Japanse bedrijf nu eindelijk gedwongen hulp bij het opruimen te accepteren van experts uit andere landen. De voortdurende problemen in Fukushima laten zien dat claims over de veiligheid van kerncentrales met een flinke korrel zout genomen moeten worden.

 

Lesje geleerd?

Wie zou denken dat na de ramp bij Fukushima iedereen zijn lesje had geleerd, heeft het mis. Duitsland stopt weliswaar radicaal met kernenergie en stapt over op schone stroom, maar de Britse regering is juist van plan een miljardensubsidie te gaan verstrekken aan de bouwers van een nieuwe kerncentrale. Greenpeace zet alles op alles om de EU hier een stokje voor te laten steken want staatsteun voor dit soort plannen is verboden.

Borssele

Ook in Nederland is de strijd tegen kernenergie nog niet gestreden. De kerncentrale in Borssele is echt een oud beestje. Toen de centrale in 1973 werd geopend, ging men uit van een levensduur van maximaal 40 jaar. Maar minister Kamp besloot pas dat de centrale nóg eens 20 jaar mag open blijven, tot 2033. Greenpeace vindt dat onverantwoord, zeker omdat er geen fatsoenlijk onderzoek is gedaan naar de veiligheidsstatus van de centrale. Greenpeace wil de centrale dus aan het eind van het jaar dicht, volgens de oorspronkelijke planning. Die eis ligt op donderdag 7 november voor bij de Raad van State, waar Greenpeace een procedure heeft aangespannen.

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>