Nadat begin juli op hoofdlijnen een energieakkoord was gesloten in de Sociaal Economische Raad (SER), hebben onderhandelaars van natuur- en milieuorganisaties, werkgevers, vakbonden en overheid gisteren afspraken gemaakt over de exacte uitwerking. Er liggen nu concrete maatregelen met een verplichting om in 2020 14 procent en in 2023 16 procent duurzame energie op te wekken. Ook moet per jaar 1,5 procent energie worden bespaard.

Een onafhankelijke commissie bewaakt de afspraken en zorgt voor nieuwe maatregelen als de resultaten tegenvallen. Nooit eerder werden zulke specifieke afspraken gemaakt rond energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Het akkoord creëert bovendien volop kansen in de bouw en de installatiesector.


Klimmers plaatsten in juli 2013 twintig zonnepanelen op het dak van de optiebeurs, het icoon van het Nederlandse bedrijfsleven, en hingen een spandoek aan de gevel. © GP/Beentjes

 

Compromis
Hoewel Greenpeace tevreden is met de meeste punten in het akkoord, hebben we ook water bij de wijn moeten doen. ‘Dit akkoord is een compromis, geen Greenpeace-akkoord’, stelt campagnedirecteur Joris Thijssen. ‘Het is helaas niet gelukt het gezonde principe van “de vervuiler betaalt” te introduceren. Maar het akkoord brengt ons heel veel extra wind en betere kansen voor zonne-energie. Dit akkoord is gewoon noodzakelijk. Van hieruit kunnen we verder werken aan een schone toekomst zonder fossiele brandstoffen.’

Het akkoord omvat de volgende maatregelen:

•    In 2023 is er 4.450 MW wind op zee gerealiseerd: tien jaar lang jaarlijks drie nieuwe parken ter grootte van het Amaliapark.
•    In 2020 staat er 6.000 MW wind op land. Met deze windmolens wordt genoeg energie opgewekt om alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien.
•    De vijf zwaar vervuilende kolencentrales uit de jaren tachtig worden gesloten. In ruil daarvoor wordt vanaf 2016 de kolenbelasting afgeschaft.
•    Er wordt een grens van 25 Petajoules gesteld aan de bijstook van biomassa (bijvoorbeeld bomen) in kolencentrales.
•    Mensen die samen zonnepanelen willen plaatsen op een dak van een gebouw in de buurt hoeven voor een langere periode 7,5 cent per KwU minder energiebelasting te betalen over de opgewekte stroom.
•    Woningbouwcorporaties krijgen vier jaar lang € 100 miljoen om woningen te isoleren.
•    Huizenbezitters kunnen goedkope leningen krijgen voor woningisolatie uit een speciaal fonds.
•    Er komt een Energie Prestatie Keuring (EPK), vergelijkbaar met de APK voor auto’s.

Het gezamenlijke persbericht van Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds, de Natuur en Milieufederaties, De Groene Zaak en Duurzame Energie Koepel lees je hier.

 

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>