Na een jarenlange juridische lijdensweg heeft Greenpeace inzage gekregen in het 328 pagina’s tellende onderonsje over de afgegeven natuurvergunning tussen kolengigant RWE/Essent en de provincie Groningen. Ruim 200 pagina’s zijn volledig onleesbaar gemaakt. Gelukkig heeft de dienstdoende ambtenaar slordig gewerkt bij een cruciaal detail over stikstof.

Twee jaar geleden werd de natuurvergunning voor de kolencentrale in Eemshaven – de grootste ooit in Nederland gebouwd – vernietigd door de Raad van State. RWE/Essent vroeg daarop een nieuwe vergunning aan bij de provincie Groningen. Na ‘intern beraad’ tussen beide partijen werd deze afgegeven. Het is natuurlijk van de zotte dat de aanvrager onderonsjes met de verlener heeft. Maar de Raad van State oordeelde dat de correspondentie geen openbaarheid behoefde. Een lang slepend beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) leidde uiteindelijk tot gedeeltelijke inzage waarna we alsnog naar de rechter stapten die ons in het gelijk stelde.

Stikstof weggepoetst

Inmiddels zijn we in het bezit van 328 pagina’s waarvan er ruim 200 volledig zijn wit gemaakt en andere pagina’s deels onleesbaar. Deze documenten kun je hier inzien (pdf). Door de papieren tegen het licht te houden, ontcijferden we dat de uitstoot van stikstofdioxide wel degelijk effect heeft op de kwaliteit van de duinen op de Waddeneilanden. Deze zin is van cruciaal belang voor de nog steeds lopende rechtszaak tegen de afgegeven natuurvergunning. De provincie bestreed dit effect namelijk tot voor de Raad van State die in april van dit jaar oordeelde dat de vergunning opnieuw niet in orde was.


De door Greenpeace opgevraagde correspondentie tussen RWE/Essent en de Provincie Groningen, waarin het overgrote meerendeel van de tekst onleesbaar is gemaakt.

Zwart van schaamte

Alle schandalen en misstanden ten spijt, draait de kolencentrale al op proef en stoot deze CO2, stikstof en kwik uit. Erger nog: vanaf januari gaat hij vol aan, ondanks de rechtszaak tegen de vergunning. Essent/RWE en de provincie moeten zich de ogen uit het hoofd schamen dat ze de grootste kolencentrale ooit in Nederland mogelijk maakten. Juist in deze tijd, waarin de roep om sterke en rechtvaardige maatregelen tegen klimaatverandering en voor schone energie steeds sterker wordt. Niet alleen van Greenpeace, maar ook van multinationals zoals Unilever, Ikea en Philips.

Klacht voor verdoezeling

Greenpeace wil dat de centrale dicht gaat en dicht blijft. Door te knoeien met documenten wordt het ons, maar ook de rechter, onmogelijk gemaakt om op basis van feiten te oordelen of de natuurvergunning voor de kolencentrale wel terecht is verleend. Daarom dient Greenpeace een klacht tegen Nederland in bij het comité dat toeziet op naleving van het Verdrag van Aarhus. In dit in 1998 in Denemarken gesloten verdrag is bepaald dat burgers ruimere toegang hebben tot milieu-informatie bij overheden. Volgens Greenpeace heeft Nederland dit verdrag geschonden in de afwikkeling van het verzoek tot openbaarmaking van documenten over de procedure van de kolencentrale in Eemshaven.

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>