Met de bouw en in gebruikname van hun nieuwe kolencentrales hebben E.ON, RWE en Engie een roekeloze gok genomen, én verloren. Dat is de conclusie van onderzoeksbureau Spring Associates.

Greenpeace – actie bij E.On in 2008. ‘Kolenbedrijven wisten heel goed dat het fossiele tijdperk op z’n einde loopt.’

Energiebedrijven hebben de afgelopen 10 jaar massaal geïnvesteerd in nieuwe kolen-en gascentrales. Daarbij hebben ze geen rekening gehouden met de opkomst van duurzame energie (en energiebesparing) waardoor de behoefte aan fossiele elektriciteit is afgenomen. De drie nieuwe kolencentrales zijn daardoor nu al de helft minder waard: nog maar €3 miljard. Volgens onderzoek van Spring Associates, in opdracht van Greenpeace, zullen ze hun investeringskosten van € 6 miljard nooit terug verdienen. Om de afspraken van het Parijsakkoord te halen, is nog veel meer duurzame energie nodig. Dat drukt de kolencentrales nog verder uit de markt waardoor de waarde nog verder zal zakken.

Download hier het rapport.

Riante afkoopsom

Nu in Nederland het debat over sluiting van de kolencentrales steeds feller wordt, neemt de druk op de kolenbedrijven steeds verder toe. Het is hen inmiddels ook duidelijk dat hun investering in rook opgaat en duiken vol in de slachtofferrol. ‘Dat ze steeds harder moord en brand schreeuwen, is niet meer dan voorsorteren op een riante uitkoopsom. Wat de banken bij de kredietcrisis is gelukt, moet ons ook lukken’, lijken ze te denken.’ Zegt Willem Wiskerke, campagneleider klimaat & energie bij Greenpeace. ‘Maar: ze wisten goed dat het fossiele tijdperk op z’n einde loopt. Ze hebben een roekeloze gok genomen en verloren.’


Wereldwijd lijden miljoenen mensen onder de gevolgen van klimaatverandering. We moeten nú onze CO2-uitstoot beperken.

Nauwelijks hogere energiekosten

Willen we als Nederland de klimaatdoelen nog halen, moeten we zo snel mogelijk van kolen af. Alleen sluiting van twee kolencentrales uit de jaren 90, wat de regering voorstelt, is daarvoor onvoldoende. Behalve minister Kamp en de kolenbedrijven lijkt iedereen er al over uit dat de kolencentrales moeten sluiten. De Kamer heeft tot tweemaal toe gevraagd om een kolenexit en een petitie van Greenpeace is in enkele maanden al 75.000 keer ondertekend. Uit het onderzoek van Spring blijkt ook dat de sluiting van de laatste 5 kolencentrales nauwelijks effect heeft op de elektriciteitsprijs. Het gaat per jaar om maximaal €14 extra per huishouden. Met afstand de goedkoopste manier om de uitstoot van CO2 omlaag te brengen.

#KOLENUIT

Nederland zonder kolencentrales; het moet. In het nieuwe klimaatakkoord heeft Nederland met andere landen afgesproken dat de temperatuur deze eeuw met niet meer dan 1,5 graad mag stijgen. Ook is Nederland door de rechter verplicht om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten. Zoals het nu gaat, komen we uit op slechts 19%.

Help daarom minister Kamp op andere gedachten te brengen: teken de petitie op greenpeace.nl/kolenuit.


Actievoerders beklimmen de 175 meter hoge schoorsteen van E.On’s nieuwe kolencentrale om de namen van petitie-ondertekenaars op te schrijven.

 

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>