Geachte Kamerlid,

Op 1 februari spreekt u met minister Wiebes tijdens een AO over klimaat. Graag geven Milieudefensie en Greenpeace u een paar punten ter overweging mee.

Ga werken aan 55%-coalitie

In het regeerakkoord werd afgesproken in Nederland in 2030 49% CO2 te reduceren en in de EU te streven naar 55%. Daarmee schaart Nederland zich onder de meer ambitieuze lidstaten van de EU. Ook de nieuwe Duitse regering, die het doel voor 2020 loslaat, lijkt afgaande op het voorlopig akkoord tussen CDU en SPD vast te houden aan 55% CO2-reductie in 2030. Portugal, Luxemburg en Zweden zitten ook op die lijn, diverse andere landen als Tsjechië, Denemarken en Finland lijken er eveneens voor in. Ook Frankrijk heeft bij herhaling benadrukt dat het huidige doel van 40% tekort schiet. Overigens geven ECN en PBL in hun studie ‘Verkenning van klimaatdoelen’ aan dat 60% reductie nodig is om aan de 1,5 graaddoelstelling te voldoen. In het klimaatakkoord van Parijs spraken we af daarnaar te streven. Dat gezegd hebbende is het zeer positief dat minister Wiebes gelijk na zijn aantreden bij de COP in Bonn al pleitte voor 55% reductie in 2030.

Download de gehele brief:

Algemeen Overleg klimaat