Als we de laatste 5 Nederlandse kolencentrales sluiten, neemt de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector af met maar liefst 31 procent. Dat staat in een gelekte studie die minister Kamp heeft laten uitvoeren. De Kamer heeft hem meermaals gevraagd om een plan te maken voor het sluiten van de centrales, vanwege de klimaatcrisis. Onder andere op basis van deze studie zal Kamp na de zomer met een voorstel komen.

Teken nu voor het sluiten van de kolencentrales

Koopje

Protest in GroningenEen recent rapport wijst uit dat een sluiting van alle 5 centrales niet alleen een zeer effectieve, maar ook goedkope manier is om veel CO2 te besparen. De energierekening per Nederlands huishouden zal per jaar maximaal €14 stijgen. De meeste Nederlanders hebben er flink meer voor over. Uit een recent onderzoek van NUON, zelf eigenaar van een kolencentrale, blijkt dat 75% van de Nederlanders de kolencentrales dicht wil en bereid is om daarvoor tot €50 per jaar extra aan energiekosten te betalen.

 

Media berichtten aanvankelijk dat de kolenexit in totaal €7 miljard kost. Dit bedrag behoeft enige context. Het is een optelsom van de verwachte stijging aan energielasten tussen nu en 2050. Verwacht wordt dat de prijs zal stijgen met 0,4 cent per kilowattuur, dat komt neer op ongeveer €14 per huishouden per jaar. Een bescheiden bedrag om te betalen voor een schoner en gezonder klimaat, wat Greenpeace betreft.

Klimaatakkoord Parijs

Nederland zonder kolencentrales; het moet. In het nieuwe klimaatakkoord heeft Nederland met andere landen afgesproken dat de temperatuur deze eeuw met niet meer dan 1,5 graad mag stijgen. Ook is Nederland door de rechter verplicht om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten. Zoals het nu gaat, komen we uit op slechts 19%. De oplossing is simpel: kolen uit, wind aan.

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>