Terwijl de wereld zich druk maakt over de klimaatcrisis, leunt de provincie Noord-Holland lekker achterover. De Nederlandse provincie die op termijn door de stijgende zeespiegel wordt bedreigd, werpt bizarre regels op voor de plaatsing van nieuwe windmolens. Door die regels dreigt Noord-Holland zijn doelen voor schone energie niet te halen, zo blijkt uit nieuwe gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Volgens de RVO houdt de provincie te weinig rekening met oude windmolens die de komende jaren afgebroken worden. De eigenaren willen deze molens vervangen, maar verlammende regelgeving van de provincie maakt dit in veel gevallen onmogelijk.

Laat je horen voor schone energie in Noord-Holland. Doe mee aan de fietsparade

 


In Noord-Holland moet de afstand tussen een windmolen en bebouwing minimaal 600 meter zijn. Ter vergelijking: de vereiste afstand tot aan een snelweg is 100 meter.

Noord-Holland stopt de vooruitgang

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over hoeveel windenergie iedere provincie moet produceren in 2020. Noord-Holland blijft flink achter. De provincie verstrekt te weinig vergunningen voor nieuwe windprojecten en de vervanging van oude molens.

 ‘Windenergie is onmisbaar voor de energierevolutie in Nederland’, stelt Josje Fens, campagneleider klimaat en energie. ‘Het is onbegrijpelijk dat Noord-Holland veel strengere eisen stelt aan de bouw van windmolens dan de nationale overheid.’ In de provincie mogen nieuwe molens alleen in rijtjes van zes worden gebouwd. De minimale afstand tussen woningen en een windmolen moet 600 meter zijn, ongeveer twee keer zoveel als wettelijk vastgesteld.

Amsterdam wil meer windmolens

Uit een enquête onder Amsterdammers blijkt dat driekwart van hen meer windmolens wil in het havengebied van de stad. Al jaren probeert de gemeente dit mogelijk te maken. In plaats van de stad te helpen deze bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, stopte de provincie afgelopen zomer 18 van de 28 Amsterdamse windmolenplannen. De gemeente Amsterdam dreigde in september hierom naar de rechter te stappen.

Hier lees je waarom zoveel mensen enthousiast zijn over windmolens.

Fietsparade voor groene energie

Sluit je aan bij de beweging die het windmolenbeleid van de provincie niet langer accepteert. De burgerbeweging ‘Amsterdam, kies voor Groene Energie’ organiseert een fietsparade van het provinciehuis in Haarlem naar de slotmanifestatie op het Museumplein. Kijk hier voor meer informatie.

Teken de petitie voor minder kolenstroom en meer windenergie.

 


Wereldwijd lijden miljoenen mensen onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Daarom moet Nederland overstappen op schone stroom. Windmolens zullen hieraan een belangrijke bijdrage leveren, omdat we in Nederland veel wind hebben.

 

 

 

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>