——————— English below ———————

Ben jij helemaal klaar met het getreuzel en geneuzel over het klimaat? Wil jij mensen motiveren en activeren om te handelen? Wil jij leren hoe je effectieve acties plant en uitvoert? Dan ben je hier aan het goede adres! Kom in het actieteam van het Campagnelab.

In het Campagnelab experimenteer je – in teams – met nieuwe actievormen en tactieken. Ben jij van de ludieke acties (zoals het bevrijden van alle in plastic verpakte groenten in de supermarkt, om aandacht te vestigen op de vervuilende plasticindustrie) of wil je wat zwaardere plannen (zoals het groen verven of tijdelijk blokkeren van een tankstation, om de Greenwash praktijken van bijv. Shell bloot te leggen). Jij bepaalt met je team wat en hoe je het gaat doen. Je leert door zelf te doen. Vooraf en onderweg krijg je training en coaching. Het Greenpeace Campagnelab zorgt dat je op een veilige en makkelijke manier kunt leren hoe je campagne voert.

Ga jij met ons de uitdaging aan om creatieve, toffe acties neer te zetten?

Greenpeace Nederland zoekt per 1 april tot 30 juni een teamlid Campagnelab (15 uur p/w) (vrijwillig)

Wat doe je als teamlid:

 • Je leert de basis van campagne/actievoeren;
 • Je haakt aan bij actuele gebeurtenissen;
 • Je werkt 2 dagen per week op het kantoor (flexibele tijden/dagen);
 • Je bedenkt – met je team – een pakkende, creatieve actie(reeks) voor de Klimaatcrisis campagne*;
 • En daarna voer je de actie zelf uit!

Wie we zoeken:

 • Je bent een teamspeler, die kan werken in een flexibele omgeving;
 • Je hebt ervaring met het organiseren en uitvoeren van activiteiten en/of acties;
 • Je hebt goede sociale vaardigheden;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en je kunt doorbuffelen als het moet;
 • Je hebt affiniteit met de klimaatbeweging.

Wat we bieden:

 • Je komt terecht in een energiek team;
 • Je doet ervaring op in campagnevoeren en het opzetten van acties;
 • Je krijgt vrijheid en verantwoordelijkheden met goede begeleiding;
 • Je werkt vanuit een fijn, open kantoor op de NDSM-werf in Amsterdam;
 • Je krijgt reisvergoeding en je mag gratis gebruik maken van onze heerlijke (vegan) lunch.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sjoerd de Koning, 06 48 51 18 67. Je motivatiebrief voorzien van cv kun je e-mailen naar: [email protected]

De deadline voor deze vacature is 8 maart 2020. Je kunt je aanmelden als groep/team. Greenpeace gaat uit van de kracht van verschillen en streeft daarom naar meer diversiteit in het vrijwilligers- en personeelsbestand.

Een wereld die draait op schone energie, met duurzame landbouw, rijke bossen en oceanen vol leven. Dat is de wereld volgens Greenpeace. We doen onderzoek, stellen misstanden aan de kaak en overleggen met overheden en bedrijven over oplossingen. Als dat niet genoeg is, organiseren we creatieve en geweldloze acties. Greenpeace beschermt onze aarde al 40 jaar met veel succes, dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van onze donateurs.

* De Klimaatcrisis-campagne is een nieuwe campagne die Greenpeace aan het ontwikkelen is. We leven momenteel in een crisis, die niet altijd zichtbaar is in ons kikkerlandje, maar die steeds bedreigendere vormen aanneemt. De overheid moet nú ingrijpen. Met de huidige maatregelen komen we niet uit deze klimaatcrisis. Wij slaan landelijk alarm om Den Haag een klimaatcrisis uit te laten roepen. En wie een crisis uitroept, moet crisismaatregelen nemen:

 • sluit nu alle kolencentrales
 • laat Nederland volledig op duurzame energie draaien
 • krimp de veestapel en focus op ecologische landbouw
 • blokkeer de import van producten die leiden tot wereldwijde ontbossing
 • houd grote vervuilers zoals Shell, Tata Steel en Schiphol niet langer uit de wind

Momenteel hebben we een lopende petitie, maar we kunnen niet bij petities blijven: we moeten in actie komen om de overheid tot handelen te bewegen. In het Campagnelab ga jij met je team activiteiten en acties ontwikkelen voor deze campagne. Jij bepaalt de volgende stappen!

———– English ————

Are you done with all the blabbering about the climate? Are you ready to activate your peers? Do you want to learn how to effectively plan and execute actions? Then you’ve come to the right place! Join the Campaign Lab team.

In the Campaign Lab you experiment – in teams – with new forms of action and tactics. Do you have ideas for playful actions (e.g. setting free all plastic wrapped vegetables in the supermarket to draw attention by the polluting plastics industry) or do you want more challenging plans (such as painting green or temporarily blocking a gas station, to expose the greenwashing practices of Shell)? You and your team decide what and how you will do it. Through training and coaching you will be able to set up actions yourselves. The Greenpeace Campaign Lab ensures that you can learn how to run a campaign in a safe and constructive environment. We practice learning by doing.

Greenpeace Netherlands is looking for team members for Campaign Lab from 1 April until 30 June (15 hours p/w) (voluntarily).

What you’ll do in your team:

 • You will learn the basics of campaigning;
 • You will work at the office 2 days a week (flexible times/days);
 • Together with your team, you will come up with catchy, creative actions for the Climate Crisis campaign*;
 • In the end, you will carry out the action yourself!

Who we are looking for:

 • You are a team player, who can work in a flexible environment;
 • You like to organize activities and/or actions;
 • You have good social skills;
 • You have a hands-on mentality;
 • You feel connected to the climate movement.

What we offer:

 • You’ll become part of a dynamic team;
 • You’ll gain experience in campaigning and setting up actions;
 • You’ll be given freedom and responsibilities with good guidance;
 • You’ll work in an open and green office located at the NDSM shipyard in Amsterdam;
 • You’ll be granted a reimbursement of travel expenses;
 • You can make free use of our delicious (vegan) lunch.

For more information about the position, please contact Sjoerd de Koning, 06 48 51 18 67. Please email your motivation letter and CV to: [email protected]

The deadline for this vacancy is 8 March 2020. You can apply as a team/group of people. We recognise and value the benefits and strengths of diversity.

Imagine a world where forests flourish and oceans are full of life. Where energy is as clean as a mountain stream. Where everyone has security, dignity and joy. We can’t build this future alone, but we can build it together. Greenpeace uses non-violent creative action to pave the way towards a greener, more peaceful world, and to confront the systems that threaten our environment.

*The Climate Crisis Campaign is a new campaign that Greenpeace is developing. We are currently living in a crisis that is increasingly more threatening to our lives and livelihoods. The current political policies will not get us out of this climate crisis. We demand of our government that they declare a climate crisis and take crisis measures:

 • shut down all coal-fired power plants;
 • make the Netherlands run entirely on sustainable energy;
 • reduce the livestock population and transition towards ecological agriculture;
 • ban the import of products that lead to global deforestation;
 • Regulate and tax big polluters such as Shell, Tata Steel and Schiphol.

At the moment we have an ongoing petition, but we can’t rely on petitions alone: we have to take action to push our government towards climate policies. In the Campaign Lab you and your team will develop activities and actions for such campaigns. You determine the next steps!