Amsterdam– Greenpeace geeft de top van het Nederlandse bedrijfsleven vandaag schone energie. Actievoerders van Greenpeace leggen op dit moment op het dak van de monumentale Amsterdamse optiebeurs, icoon van het Nederlandse bedrijfsleven, zonnepanelen. ‘Het is tijd dat de top van het Nederlandse bedrijfsleven stevig inzet op maatregelen om de omslag naar schone energie te maken’, zegt Joris Thijssen, campagnedirecteur van Greenpeace.

‘Het helpt enorm als het bedrijfsleven zich committeert aan de kabinetsdoelstelling van 16 procent schone energie in 2020’, legt Thijssen uit. ‘Het kabinet wil schone energie de komende jaren sterk laten groeien van 4 procent op dit moment naar 16 procent in 2020. Om dat te bereiken onderhandelen in de Sociaal Economische Raad (SER) het bedrijfsleven, vakbonden en natuur- en milieuorganisaties als Greenpeace over een nationaal energieakkoord. Als het bedrijfsleven, met de groene koplopers voorop, zich scharen achter de kabinetsdoelstelling van 16 procent schone energie in 2020, kunnen we in de SER echt meters maken.’

Enkele bedrijven, zoals AkzoNobel en Philips, spreken zich al duidelijk uit over klimaat- en energiedoelen voor 2020 en 2030. Ook DSM schaart zich achter de kabinetsambitie van 16 procent schone energie in 2020, maar het bedrijf zegt niets over de noodzaak van ambitieuze doelen voor schone energie, CO2-reductie en energiebesparing in 2030. Unilever, Heineken en FrieslandCampina, die zich zichzelf groene koplopers noemen, weigeren echter om zich uit te spreken voor concrete doelen voor schone energie.

Greenpeace wil de zelfbenoemde groene koplopers van het Nederlandse bedrijfsleven daarom een duwtje in de goede richting geven. Thijssen: ‘Met zonnepanelen op het dak van de optiebeurs wil Greenpeace de bedrijven Unilever, Heineken FrieslandCampina en DSM helpen om de omslag naar schone energie te maken. Hoog nodig, want het Nederlandse bedrijfsleven heeft te lang op zijn handen gezeten. Nederland heeft wat zon- en windenergie betreft heel wat in te halen op de landen om ons heen. Daarom eist Greenpeace van de zelfbenoemde groene koplopers in het bedrijfsleven dat zij ook doelstellingen op de langere termijn onderschrijven: in 2030 55 procent minder CO2-uitstoot, 45 procent schone energie en 2 procent energiebesparing per jaar.’

Greenpeace gaat ook consumenten inschakelen om bedrijven te vragen zich uit te spreken voor schone energie.

Voor meer informatie:

Ilse van der Poel, persvoorlichter Greenpeace, tel. 06 2503 1012.